Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor, runda 2021 datele provizorii pentru judeţul Ialomiţa

Rezultatele provizorii ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor runda 2021 (RPL2021) arată o populaţie rezidentă a judeţului Ialomiţa de 250,8 mii persoane (250.816 persoane), în scădere cu 23,3 mii locuitori (23.332 persoane), faţă de recensământul precedent (octombrie 2011). Majoritatea populaţiei rezidente este de sex feminin (127.648 persoane, reprezentând 50,9%) iar distribuţia pe medii de rezidenţă este: mediul urban 109.519 persoane, reprezentând 43,7% şi în mediul rural 141.297 persoane, reprezentând 56,3%. Din punctul de vedere al mărimii populaţiei rezidente, judeţul Ialomiţa se situează pe locul 37 în ierarhia judeţelor.
Fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat, vârsta medie a populaţiei rezidente pentru judeţul Ialomiţa crescând la 42,3 ani (faţă de 41,0 ani la RPL2011). Faţă de vârsta medie pe ţară, vârsta medie a judeţului Ialomiţa este mai mică cu 0,1 ani (42,4 ani). „În ierarhizarea judeţelor după vârsta medie la RPL2021, judeţul Ialomiţa se plasează pe locul 23. În cadrul Regiunii Sud-Muntenia din care face parte şi judeţul nostru, vârsta medie este de 43,6 ani, Ialomiţa poziţionându-se pe locul al şaptelea (ordonate descrescător). Indicele de îmbătrânire demografică (numărul persoanelor vârstnice de 65 ani şi peste care revine la 100 de persoane tinere, sub 15 ani) în judeţul Ialomiţa este 114,8 persoane vârstnice la 100 persoane tinere, mai mic cu 6,4 decât media naţională de 121,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere. Fenomenul de îmbătrânire demografică este relevat şi prin prisma raportului de dependenţă demografică care, pentru judeţul nostru are valoarea de 60,6 persoane tinere şi vârstnice la 100 persoane adulte, mai mare decât raportul de dependenţă demografică la nivel naţional de 55,5 persoane tinere şi vârstnice la 100 persoane adulte”, a precizat Mihaela Boroş, directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Statistică Ialomiţa.

Structura pe localităţi a populaţiei rezidente a judeţului Ialomiţa

În ultimii zece ani, între cele două recensăminte, majoritatea judeţelor a scăzut ca dimensiune sub aspectul numărului de locuitori (39 din 42 de judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti). În aceeaşi categorie se încadrează şi judeţul Ialomiţa.
Localităţile cu cele mai mari creşteri, la 1 decembrie 2021 din judeţul Ialomiţa, faţă de recensământul din anul 2011 sunt Bărbuleşti – 5.902 persoane (2011), faţă de – 7.878 persoane (2021),adică +33,5%; Sineşti – 2.972 persoane (2011), faţă de 3.372 persoane (2021), +13,5%; Moviliţa – 2.759 persoane (2011) şi 2.810 persoane (2021), +1,8%.
Cele mai mari descreşteri ale populaţiei rezidente la 1 decembrie 2021, au fost înregistrate la Miloşeşti – 2.735 persoane (2011), faţă de 2.127 persoane în 2021 (-22,2%); Armăşeşti – 2.368 persoane (2011), faţă de 1.861 persoane (2021), adică -21,4% şi Giurgeni – 1.507 persoane (2011), faţă de 1.223 persoane în 2021, adică un minus de 18,8%.
Comuna cu cea mai mică populaţie rezidentă din judeţ este Ciocârlia, cu numai 761 locuitori (în scădere faţă de RPL2011 când s-au recenzat 806 locuitori). La recensământul precedent, cea mai mică a fost tot comuna Ciocârlia.
Cea mai mare comună din judeţ este Bărbuleşti care a crescut faţă de RPL2011 cu 1.976 persoane. Această poziţie fruntaşă o deţine la nivel de comune la ambele recensăminte.
Căzăneşti este oraşul cu cel mai mic număr de locuitori din cadrul judeţului (2.938 locuitori, faţă de 3.271 locuitori în 2011). Cel mai mare oraş din judeţ, conform rezultatelor provizorii ale RPL2021, este Ţăndărei cu 12.761 locuitori.
Municipiul Slobozia, reşedinţă a judeţului Ialomiţa, are o populaţie rezidentă de 41.553 persoane, mai mică cu 4.338 persoane faţă de recensământul anterior.

Structura etnică şi confesională a populaţiei rezidente a judeţului Ialomiţa

La RPL2021, înregistrarea etniei, limbii materne şi a religiei s-a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor recenzate. Pentru persoanele care au refuzat să declare aceste trei caracteristici, precum şi pentru persoanele pentru care informaţiile au fost colectate indirect din surse administrative. Informaţia nu este disponibilă pentru aceste trei caracteristici. Ca urmare, structurile prezentate în continuare pentru cele 3 caracteristici etno-culturale sunt calculate în funcţie de numărul total de persoane care şi-au declarat etnia, limba maternă şi respectiv religia şi nu în funcţie de numărul total al populaţiei rezidente.
Informaţia privind etnia a fost disponibilă pentru 221.572 persoane (din totalul celor 250.816 persoane care formează populaţia rezidentă a judeţului Ialomiţa). S-au declarat români 204.890 persoane (92,5%). Populaţia de etnie romă a fost 16.063 persoane (7,2%), iar etniile care au o pondere sub 1% sunt: maghiari, ucraineni, germani, turci, ruşi – lipoveni, tătari, sârbi, bulgari, greci, italieni,armeni, albanezi şi altă etnie ( date calculate la informaţia disponibilă).
Potrivit liberei declaraţii a celor 221.432 persoane care au declarat limba maternă, structura populaţiei din judeţul Ialomiţa după limba maternă se prezintă astfel: pentru 95,0% limba română reprezintă prima limbă vorbită în mod obişnuit în familie în perioada copilăriei, urmată de limba romani 4,8% şi altă limbă maternă 0,1% (date calculate la informaţia disponibilă).
Structura confesională a fost declarată de 220.078 persoane din totalul populaţiei rezidente a judeţului Ialomiţa şi arată că 209.167 (95,0%) dintre persoanele care au declarat religia, sunt de religie ortodoxă, 8.152(3,7%) dintre persoanele care au declarat sunt de religie penticostală (cultul Creştin Penticostal – Biserica Lui Dumnezeu Apostolică), 733 (0,3%) persoane Adventistă de Ziua a Şaptea (date calculate la informaţia disponibilă).
Din populaţia rezidentă a judeţului, 47,5% cuprinde 119.046 persoane care au starea civilă legală de căsătorit(ă). Sunt căsătoriţi 59.031 bărbaţi şi 60.015 femei. Nu au fost niciodată căsătorite 42,3%, şi cuprinde 105.977 persoane, din care 56.139 bărbaţi şi 49.838 femei. Persoanele văduve reprezintă 5,8% din totalul populaţiei rezidente a judeţului, în număr de 14.630 persoane, iar pe sexe 2.456 bărbaţi şi 12.174 femei.

Structura după nivelul de instruire absolvit

Din totalul populaţiei rezidente a judeţului Ialomiţa, 42,4% are nivel mediu de educaţie (postliceal, liceal, profesional, învăţământ complementar sau de ucenici), 48,7% nivel scăzut (preşcolar, primar, gimnazial sau fără şcoală absolvită) şi 8,9% nivel superior. Din punctul de vedere al ponderii populaţiei rezidente, cu nivel superior de educaţie, judeţul Ialomiţa se situează pe locul 37 în ierarhia judeţelor. Structura populaţiei după nivelul de educaţie absolvit diferă pe cele două sexe. Astfel, din cele 123.168 persoane de sex masculin, 8,1% au nivel de educaţie ridicat, 46,7% nivel de educaţie mediu şi 45,2% nivel de educaţie scăzut. Populaţia de sex feminin de 127.648 persoane are următoarea structură de educaţie: 9,7% nivel de educaţie ridicat, 38,3% nivel de educaţie mediu şi 52,0% nivel de educaţie scăzut.
Populaţia activă a judeţului Ialomiţa este de 100.028 persoane, fiind compusă din 92.891 persoane ocupate şi 7.137 şomeri. Populaţia inactivă cuprinde 150.788 persoane, din care 55.865 pensionari şi 44.854 elevi şi studenţi. Din punctul de vedere al ponderii populaţiei ocupate, în populaţia rezidentă a judeţului, Ialomiţa se situează pe locul 24 în ierarhia judeţelor. Din punctul de vedere al ponderii populaţiei şomere în populaţia rezidentă a judeţului, Ialomiţa se situează pe locul 11 în ierarhia judeţelor.

Marius BĂDRĂGAN

 

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )