Un prim pas pentru construirea unui centru de recuperare a copiilor cu autism la Slobozia

Consilierii judeţeni ialomiţeni au aprobat, în cadrul şedinţei de luna trecută, un proiect care va aduce beneficii copiilor cu probleme de autism. Mai exact, în mai puţin de trei ani, viitor, în municipiul Slobozia, va fi construit un centru de recuperare pentru copiii cu autism, primul pas fiind făcut deja prin faptul că aleşii judeţeni au votat favorabil pentru realizarea documentaţiei tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate (SF) şi principalii indicatori tehnico-economici.

Valoarea totală a obiectivului de investiţii este de 3.671.905,33 lei cu TVA, din care construcţii montaj – 2.205.054,98 lei cu TVA, durata de execuţie de execuţie a lucrărilor fiind de 30 luni. Beneficiarul proiectului este Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa care administrează în strada CD. Gherea Nr.7 din Slobozia, un imobil pe o suprafaţă de 5.117 mp, unde actualmente se află construcţiile aferente fostului Leagăn de copii din Slobozia, reorganizat în prezent ca Centru de servicii sociale, aflat în curs de reabilitare a construcţiilor existente în incintă, printr-o investiţie derulată de către instituţie. Aceasta este locaţia unde va fi realizat centrul de recuperare.

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, Marian Pavel a subliniat că, principalul obiectiv, urmărit prin promovarea acestei investiţii, este legat de „umanizarea” instituţiilor şi formularea unei oferte educaţionale cât mai apropiată de căldura mediului familial, favorizantă pentru recuperarea copiilor diagnosticaţi cu autism şi integrarea lor în familie şi în societate. „O serie de documente şi tratate interne şi internaţionale la care România este parte – Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile copilului, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Declaraţia de la Madrid, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, Strategia Europa 2020, Strategia Europeană 2010-2020 pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Cartea Socială Europeană, Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru Perioada 2014-2020, evocă valori şi drepturi ale omului şi angajamente politice care să promoveze dreptul copiilor de a creşte în siguranţă şi de a se bucura de copilărie într-un «mediu care încurajează dezvoltarea deplină a personalităţii sale şi a capacităţilor fizice şi mentale». Noul centru îşi propune să ofere servicii specializate de terapie, dar şi de consiliere a familiei, a cadrelor didactice şi a altor persoane, cu care interacţionează copiii cu autism, pentru facilitarea accesului acestor copii la educaţie şi servicii de recuperare.

Realizarea unui centru pentru recuperarea copiilor cu autism, în municipiul Slobozia, face parte din Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa 2009-2020. Centrul pentru copii cu autism, care urmează să se înfiinţeze în Slobozia, acoperă o nevoie identificată şi în aceste acte normative sau documente strategice, contribuind la realizarea prevederilor şi obiectivelor din cadrul acestora, referitoare la serviciile oferite persoanelor cu autism şi tulburări din spectrul autist. Construirea Centrului de recuperare pentru copii cu autism este justificată de creşterea numărului de cazuri de copii diagnosticaţi cu autism la nivelul judeţului Ialomiţa, existenţa a doar două centre care pot asigura servicii de specialitate, precum şi costurile mari pe care trebuie să le suporte familiile cu copii care au afecţiuni în spectrul autist în vederea deplasării la clinici sau centre specializate. Principalul obiectiv urmărit prin promovarea acestei investiţii este legat de recuperarea copiilor cu autism şi reintegrarea lor socială”, a precizat preşedintele Marian Pavel.

La nivelul judeţului Ialomiţa şi municipiului Slobozia, unde urmează sa se înfiinţeze centrul pentru copii cu autism, incidenţa cazurilor de autism la copii se află într-o evoluţie ascendentă. Astfel, de la 54 de cazuri, câte se aflau în evidenţa Serviciului de Evaluare Complexă Copii, în anul 2011, la sfârşitul lunii iunie 2020, numărul acestora a acestora a ajuns la 226, din care 117 provin din municipiul Slobozia şi localităţile limitrofe. Repartiţia celor 226 de cazuri pe grupe de vârstă este următoarea: 0-3 ani – 11; 4 – 7 ani – 59; 8 – 12 ani – 84 şi 13 – 17 ani – 72, observându-se că diagnosticarea acestor copii sau mai degrabă luarea lor în evidenţă se realizează în special odată cu începerea şcolii. Deşi numărul cazurilor a crescut, nu s-a mai reuşit înfiinţarea unor servicii care să ofere terapii acestor copii, în continuare la nivelul municipiul Slobozia funcţionând doar două centre în care aceştia pot beneficia de recuperare. Anume la Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia (care nu este specializat pe intervenţia în cazul copiilor cu autism) şi la Centrul de Zi „Ema” al Asociaţiei pentru Copii cu Autism Ialomiţa, ce oferă terapii contracost. „Familiile acestor copii au nevoie de suport emoţional şi informaţional de specialitate pentru a înţelege care este situaţia propriului copil şi a învăţa cum să lucreze cu el, iar acest lucru ar trebui să se realizeze cât mai de timpuriu şi fără costuri, pentru ca acest lucru să nu reprezinte un alt factor de stres pentru părinţi. În plus, faptul că cei mai mulţi dintre copiii cu autism au vârsta de şcoală, dezvoltarea unui centru pentru aceşti copii va reprezenta şi un sprijin pentru cadrele didactice de la şcolile unde învaţă copiii.

Prin dezvoltarea unor servicii moderne de recuperare pentru copiii cu autism, se urmăreşte ca în judeţul Ialomiţa să se asigure capacităţi optime de preluare a unui număr suficient de mare de copii în proceduri terapeutice personalizate şi de realizare a condiţiilor de integrare a copiilor care au beneficiat de terapii, în şcoală şi comunitate. Prin terapiile instituite, în cadrul Centrului de recuperare, se urmăreşte să se confere copiilor cu autism atât autonomie personală şi socială, cât şi deprinderi de viaţă independentă. Se vor asigura, în special, terapii folosite în cazul copiilor cu autism, de tipul terapiilor ABA – terapie comportamentală – , PECS şi TEACCH, dar şi logopedie pentru îmbunătăţirea limbajului impresiv şi expresiv. De asemenea, centrul va acorda o atenţie deosebită susţinerii părinţilor şi implicării acestora în actul terapeutic, aceştia beneficiind de servicii de consiliere psihologică şi asistenţă socială. Cel mai adesea, atât viaţa, cât şi comportamentul social al copiilor cu autism sunt puternic afectate, întrucât autismul este o deficienţă care blochează dezvoltarea deplină şi creativitatea copilului, şi-i afectează capacităţile de integrare socială şi de exprimare corectă în raport cu principiile de viaţă în colectivitate. În absenţa unui centru de recuperare, copiii cu autism trebuie să plătească, în mod nedrept, un preţ foarte mare, echivalent cu întârzieri în dezvoltarea fizică, emoţională, socială şi cognitivă, vor avea performanţe şcolare scăzute comparativ cu alţi copii de aceeaşi vârstă, vor manifesta abandon şcolar, comportament antisocial, etc. În judeţul Ialomiţa nu mai există un centru public specializat pentru recuperarea copiilor cu autism, în care să se aplice întregul set de terapii consacrate pentru această deficienţă, ci doar doua centre private, dezvoltate de ONG-uri, pentru copii cu autism, unde părinţii plătesc terapiile, acestea fiind destul de costisitoare. Uneori părinţii sunt nevoiţi sa apeleze la centre din afara judeţului, situaţie în care, pentru copiii cu autism, deplasarea cu mijloace de transport în comun fiind destul de greu de suportat de către copii, la acest inconvenient adăugându-se şi cheltuielile cu deplasarea”, a punctat, la rândul lui, Paul Marcu, directorul DGASPC Ialomiţa.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )