„Suntem singurul judeţ riveran Dunării care în momentul de faţă nu avem FLAG”

Judeţul Ialomiţa se va asocia – graţie votului pozitiv dat de către consilieri – cu unele unităţi administrativ teritoriale (din Ialomiţa) şi persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, în vederea constituirii Asociaţiei FLAG „Grup de Acţiune pentru Dezvoltarea Locală şi Pescuit – Borcea”. Din asociere fac parte localităţile din zona de est a judeţului, respectiv municipiul Feteşti, comuna Giurgeni, Vlădeni, Făcăeni, Stelnica, Borduşani, Asociaţia „PESCADOS”, Asociaţia Pescarilor Profesionişti „BRAŢUL BORCEA”, întreprinderea Familială – Brateş Flavius Andrei, SC Avril COM SRL, întreprindere Individuală Anghel CM. Florica, SC Yuli & Mery Divers SRL, SC Stimex SRL şi SC Deeacos.
Asociaţia va avea sediul în comuna Stelnica, sat Maltezi, str. Gladiolelor, nr.4, judeţul Ialomiţa şi un patrimoniu iniţial de 2.400 lei. Judeţul Ialomiţa participă la patrimoniul iniţial al Asociaţiei FLAG „Grup de Acţiune pentru Dezvoltarea Locală şi Pescuit – Borcea” cu o contribuţie în numerar în valoare de 1.000 lei, sumă ce se va plăti din bugetul judeţean. De asemenea, a fost aprobată cotizaţia anuală a judeţului Ialomiţa, cu o contribuţie în numerar în valoare de 50.000 lei.
Preşedintele CJ Ialomiţa, Marian Pavel a subliniat că, în acord cu Strategia de dezvoltare a judeţului pentru perioada 2021-2027, autorităţile publice locale au obligaţia de a asigura furnizarea către cetăţeni a acelor servicii de interes judeţean şi local. Pentru judeţul Ialomiţa, faptul că este străbătut pe latura de est de Fluviul Dunărea, pe de o parte, iar pe de altă pate, existenţa multitudinii de lacuri aflate pe raza sa teritorială, domeniul acvaculturii şi pescuitului trebuie să reprezinte un punct de plecare pentru dezvoltarea acestuia. Scopul comun al autorităţilor judeţene şi locale, în special cele riverane Fluviului Dunărea, este acela a identifica sursele de finanţare necesare dezvoltării capacităţii financiare şi organizatorice a producătorilor locali din sectorul pescăresc, ceea ce să conducă la asigurarea unui flux continuu în aprovizionarea pieţei, cu consecinţe pozitive în desfacerea produselor către cetăţeni. În paralel, se urmăreşte modernizarea, dotarea şi extinderea infrastructurii pescăreşti existente şi, foarte important, compensarea pescarilor afectaţi în situaţia încetării temporare a activităţilor de pescuit. Aceste deziderate pot fi îndeplinite în exerciţiul financiar 2021-2027, prin intermediul noului Program de Acvacultura şi Pescuit ce va fi gestionat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin care se asigură principalul sprijin financiar pentru dezvoltarea sectorului pescăresc. Printre beneficiarii grupurilor ţintă se regăsesc atât autorităţile publice locale, cât şi asociaţiile profesionale în domeniu. „Suntem singurul judeţ riveran Dunării care, în momentul de faţă, nu avem FLAG. Avem o oportunitate de finanţare, din fonduri externe, din fonduri europene şi este normal să înfiinţăm şi noi, în Ialomiţa, acest ONG. Am avut discuţii cu fiecare primar din zona riverană, cu oameni de afaceri, reprezentanţi ai pescarilor şi am luat decizia să înfiinţăm acest FLAG”, a precizat preşedintele CJ Ialomiţa.

Diana ARON

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )