Studiu de evaluare a populaţiilor de lup şi pisică sălbatică în judeţul Ialomiţa, pentru anul 2023

În baza atribuţiilor, ce îi revin conform legislaţiei în vigoare, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului realizează studiile de evaluare a stării resurselor biologice, în vederea stabilirii cotelor de recoltă la speciile de animale strict protejate, respectiv, lup şi pisică sălbatică.
Potrivit prevederilor metodologiei de evaluare a efectivelor de specii de animale strict protejate menţionate, pentru anul 2023, evaluarea pe teren, în fondurile cinegetice, va fi realizată separat sau împreună cu reprezentanţi ai Agenţiilor pentru Protecţia Mediului, Comisariatelor teritoriale ale Gărzii Naţionale de Mediu şi Agenţia pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Ialomiţa, RNP-Romsilva Administraţia Parcului Natural Balta Mică a Brăilei. La aceste echipe mixte pot participa şi reprezentanţi ai institutelor de cercetare, universităţi, ONG-uri (cu implicare directă în domeniul biodiversităţii), sau reprezentanţi judeţeni ai autorităţii publice centrale care răspund de agricultură, cu anunţarea prealabilă a organizatorilor acţiunilor de evaluare.
Conform celor declarate de Tarsiţa Silivestru (directorul executiv al Agenţiei Protecţiei Mediului Ialomiţa), în judeţul Ialomiţa, în perioada 20 – 28 aprilie 2023, pe fondurile cinegetice gestionate de Direcţia Silvică Ialomiţa se vor face observaţii în teren şi se vor completa fişele centralizatoare ale evaluării efectivelor speciilor lup şi pisică sălbatică. În data de 30 aprilie 2023 se vor analiza datele rezultate din fişele de observaţii şi se vor centraliza la nivel de fond cinegetic, cu toţi gestionării, la nivel de judeţ. Odată cu centralizarea datelor pe judeţ se vor face propuneri de plafon maxim de intervenţie pentru speciile lup, pe fonduri cinegetice şi gestionări, după caz. Propunerile de plafon maxim de intervenţie vor avea la bază nivelul pagubelor înregistrate, situaţia efectivelor reale comparative cu cele optime, tendinţa şi structura populaţiei. Datele, la nivel de fond cinegetic şi gestionar, vor fi prezentate la nivel de judeţ Agenţiilor de Protecţia Mediului, pe hârtie şi în format electronic, până la data de 3 iunie 2023. Toate datele care reflectă prezenţa carnivorelor mari (lup şi pisică sălbatică, ce se regăsesc în judeţul Ialomiţa), la nivelul fondurilor cinegetice, vor fi integrate într-un studiu de estimare a efectivelor la nivel naţional şi de determinare a nivelului maxim de intervenţie în aceste populaţii.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )