Stadiul proiectelor derulate de Consiliul Judeţean

Conducerea Consiliului Judeţean Ialomiţa a organizat, recent, o conferinţă de presă menită a prezenta stadiul implementării proiectelor finanţate din fonduri europene şi prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală – PNDL, etapa a doua. Datele prezentate au fost centralizate până la 30 aprilie 2021. Cu acest prilej, Marian Pavel a amintit că o prezentare a proiectelor a fost făcută şi la preluarea mandatului. „Am făcut acelaşi lucru în momentul în care am preluat mandatul. Am realizat un audit la vremea respectivă şi am informat referitor la ce fonduri erau atrase, ce nivel de implementare aveau toate proiectele pe diferite zone de finanţare. Sunt aproximativ şase luni de când a început mandatul. A fost o perioadă destul de încărcată pentru noi şi am vrea să facem o trecere în revistă pentru că s-a discutat de foarte multe ori de statusul proiectelor derulate de CJ”, a spus preşedintele CJ Ialomiţa.

Conferinţa a avut loc în sala Europa a Consiliului Judeţean Ialomiţa, la aceasta participând Marian Pavel (preşedintele CJ Ialomiţa), Cătălin Grigore (vicepreşedintele CJ Ialomiţa) şi Alexandru Potor (administratorul public al judeţului).
Misiunea de a prezenta proiectele i-a revenit administratorului public al judeţului, care a informat că în luna martie a fost prezentat şi bugetul ce reflectă oarecum fidel aceste proiecte. Apoi, a trecut efectiv la prezentare, prima dată referindu-se la stadiul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Aici este prins proiectul „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 localităţile Drăgoeşti – Roşiori – Moviliţa – Dridu, DJ 101 localităţile Dridu – Fierbinţi – Târg – limita judeţ Ilfov, DJ 101 localităţile Dridu- Jilavele şi DJ 402 limita judeţ – Călăraşi Sineşti (DN2)”, finanţat din Programul Operaţional Regional 2014-2020 ( DJ 101 – 21,053 km, DJ 302 – 20,840 km, DJ 402 – 7,600 km). Valoarea obiectivului de investiţii este de 115.004.412,43 lei, din care 101.975.775,15 lei fonduri nerambursabile şi 13.028.637,28 lei, contribuţia proprie a CJ Ialomiţa. Data semnării contractului este 22.12.2017, iar termenul final de implementare – 31.12.2021. Stadiul fizic de implementare a lucrărilor executate, la 30 aprilie, este de 87%. Lucrările sunt estimate a se finaliza la 31 octombrie 2021.
„Modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de Primire Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia” este un grandios proiect finanţat din Programul Operaţional Regional 2014-2020. Valoarea obiectivului de investiţii este de 9.780.237,91 lei, din care 6.687.300,07 lei fonduri nerambursabile şi 3.092.937,84 lei, contribuţia proprie a CJ Ialomiţa. La data de 20.01 2021 a fost lansată procedura pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări şi dotări. Depunerea ofertelor a fost valabilă până la data de 15 martie, iar acum se lucrează la evaluarea tehnică şi financiară a ofertelor. Se estimează că în luna iulie 2021 va fi atribuit acest contract, astfel încât să se poată trece la treabă. Termenul final de implementare este 31 martie 2023.
„Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey” este un alt proiect finanţat din Programul Operaţional Regional 2014-2020. Din analizele făcute cu echipa de implementare, actuala conducere susţine că la acest proiect rezultă un risc foarte consistent din cauza complexităţii lucrărilor ce trebuie realizate. Valoarea obiectivului de investiţii este de 26.263.987,43 lei, din care 21.080.602,67 lei, fonduri nerambursabile şi 5.183.384,76 lei, contribuţia proprie a CJ Ialomiţa. Data semnării contractului de finanţare nerambursabilă este 22.09.2019, iar termenul final de implementare – 31.12.2023. Contractul de execuţie a lucrărilor a fost semnat pe 10 martie 2021, iar pe 17 martie s-a emis ordinul de începere a lucrărilor. „Se lucrează intens acolo. Până la acest moment au fost executate lucrări de montare a schelelor pentru punerea în siguranţă a zidurilor şi se pregătesc lucrările de consolidare a fundaţiilor. Totodată se pregăteşte montarea de acoperişuri provizorii ce vor proteja pe toată perioada de execuţie ruinele şi puţinele elemente de arhitectură rămase. Elementele de arhitectură vor fi recoltate în vederea restaurării şi multiplicării, urmând a fi integrate în clădirea finală. Vor fi demarate, în acelaşi timp, lucrările de sistematizare a terenului pentru viitorul parc”, a precizat Alexandru Potor.
Un alt proiect este „Reabilitarea şi punerea în valoare a Monumentului Istoric Oraşul de Floci”, finanţat tot din Programul Operaţional Regional 2014-2020. Valoarea obiectivului de investiţii este de 13.818.121 lei, din care 9.292.638,73 lei fonduri nerambursabile şi 4.525.482,27 lei, contribuţia proprie a CJ Ialomiţa. Data semnării contractului de finanţare nerambursabilă este 8.04.2019, iar termenul de execuţie – 30.03.2023. La 29 martie 2021 a fost lansată procedura de atribuire a contractului privind elaborarea proiectului tehnic şi execuţia lucrărilor. În prezent se realizează evaluarea tehnică a ofertelor depuse, urmând evaluarea financiară. Finalizarea procedurii este estimată pentru data de 20 iunie 2021.
„Restaurare si conservare – Biserica de Lemn Sf. Nicolae” este un proiect finanţat din Programul Operaţional Regional 2014-2020. Valoarea obiectivului de investiţii este de 3.068.250,40 lei, din care 2.002.052,34 lei fonduri nerambursabile şi 1.066.198,06 lei, contribuţia proprie a CJ Ialomiţa. Data semnării contractului de finanţare nerambursabilă este 01.04.2019, iar termenul de execuţie –31.07.2022. În luna noiembrie au fost finalizate lucrările de refacere a învelitorii de şindrilă a acoperişului Bisericii, fiind realizată protecţia preventivă de stopare a atacului biologic, prin pensulare în două straturi a acoperişului. Au fost realizate lucrări de restaurarea picturii bolţii bisericii şi lucrări de restaurare a mobilierului şi icoanelor valoroase. Lucrările sunt executate în proporţie de 37,62%.
„Modernizare DJ 306 limită judeţul Călăraşi – Albeşti – Andrăşeşti – Gheorghe Doja – Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102 H intersecţie cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H-Cocora-Limită judeţ Buzău” este, de asemenea, un proiect finanţat din Programul Operaţional Regional 2014-2020 (DJ 306 – 32,7 km DJ 102H – 7,59 km DJ 203E – 7,16 km). Valoarea obiectivului de investiţii este de 136.465.080,09 lei, din care 130.372.957,46 lei fonduri nerambursabile şi 6.092.122, 63 lei, contribuţia proprie a CJ Ialomiţa. Data semnării contractului de finanţare nerambursabilă este 27.08.2019, iar termenul de execuţie –30.07.2023. Pe 31 martie, anul curent, a fost lansată procedura pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări. Evaluarea tehnică şi financiară a ofertelor va fi finalizată în noiembrie 2021.
„Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia” este un alt mare proiect finanţat din Programul Operaţional Regional 2014-2020. Valoarea obiectivului de investiţii este de 17.490.007,08 lei (fonduri nerambursabile – 10.486.735,00 lei; contribuţie proprie – 7.003.272,08 lei). Valoarea decontată prin program este de zero lei şi valoarea decontată din Bugetul local – 175.832,00 lei, la 30.10.2020. Data semnării contractului de finanţare nerambursabilă este 21.03.2019 şi termenul de execuţie –30.06.2023. Pe 25 februarie 2021 a fost emis ordinul de începere a lucrărilor. Până în prezent au fost realizate lucrări de construcţii şi instalaţii corp B şi lucrări de arhitectură în proporţie de 3,08%.

Proiecte derulate prin PNDL, etapa a doua

La capitolul obiective finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, etapa II 2017 – 2020, intră proiectul „Construirea blocului operator din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”. Valoarea obiectivului de investiţii este de 77.408.733,93 lei (fonduri nerambursabile –53.310.189,79 lei; contribuţie proprie – 24.098.544,14 lei). Valoarea decontată prin program este zero lei şi cea din bugetul local –297. 717,30 lei. Data semnării contractului de finanţare nerambursabilă este 09.03.2018 şi termenul de execuţie – 31.12.2022. A fost lansată procedura pentru atribuirea contractului privind elaborarea proiectului tehnic, execuţiei de lucrări, furnizarea de echipamente medicale şi dotări. Evaluarea tehnică şi financiară a ofertelor va fi încheiată pe 30 iunie 2021.
„Modernizarea şi dotarea Incintei clădirii Spitalului Judeţean Urgenţă Slobozia” este un alt proiect deosebit de important, finanţat din Programul Naţional de Dezvoltare Locală, etapa II, 2017 – 2020. Valoarea obiectivului de investiţii este 76.619.295,72 lei (fonduri nerambursabile – 59.146.169,52 lei; contribuţia proprie -17.473.126,20 lei).
Valoarea decontată prin Program este de zero lei şi cea din Bugetul local – 340.000 lei. Data semnării contractului de finanţare nerambursabilă este 9.03.2018, iar termenul final de implementare – 31.12.2022. Contractul de dirigenţie de şantier se află în procedură de achiziţie publică, data estimată a finalizării fiind 25 mai 2021. Se estimează ca demararea lucrărilor, conform graficului de implementare a proiectului, să fie în iulie 2021.
„Modernizare DJ 201 Bueşti – Ivăneşti – Ion Ghica – Ciulniţa – Cosâmbeşti – Mărculeşti, km 57+000 – km 84+000” este tot un proiect finanţat din Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Valoarea obiectivului de investiţii (lotul III şi IV, respectiv 24,772 km de drumuri judeţene modernizate) este de 33.174.955,32 lei (fonduri nerambursabile – 31.637.058,30 lei; contribuţie proprie – 2.860.443,78 lei). Data semnării contractului este 11.12.2017, iar termenul final de implementare – 31.12.2022. Contractul de lucrări pentru cele două loturi a fost semnat în data de 2 martie 2021. Estimarea pentru finalizarea celor două loturi este 3 aprilie 2022, deci mai devreme de termenul de implementare.
„Modernizare DJ 201: tronson I DN 2 Coşereni – Axintele – Orezu,km 0+000 – km 35+400” este un proiect ce presupune modernizarea a două loturi, în lungime totală de 35 km. Valoarea contractului de finanţare este de 81.196.829,04 lei; contribuţie proprie – 3.415.053,74 lei. Data semnării contractului este 11.12.2017. Contractul de lucrări pentru cele două loturi a fost semnat în data de 2 martie 2021. La momentul actual, antreprenorii execută lucrări pentru realizarea casetelor de supralărgire, lucrări de frezare îmbrăcăminţi asfaltice existente, executare strat superior de fundaţie piatră spartă. Data estimată pentru finalizarea lotului I este februarie 2022 şi lotului II – decembrie 2021.
„Modernizare drum judeţean DJ 203F (Griviţa) – Smirna- Iazu – Scânteia – Valea Ciorii-DN 21A, km 0+000 – km 25+350” este un proiect finanţat din Programul Naţional de Dezvoltare Locală, etapa II 2017 – 2020. Valoarea obiectivului de investiţii este de 47.749.796,26 lei (fonduri nerambursabile – 46.436.297,49 lei; contribuţie proprie-1.313.497,77 lei). Data semnării contractului este 20.12.2017. La 30.04.2021, lucrările de execuţie sunt executate pe lotul I – în proporţie de 92% şi lotul II – 79%. Data estimată pentru finalizarea lucrărilor este iunie 2021 – lotul I şi iulie 2021 – lotul II. „Cam acestea sunt proiectele care se află efectiv în derulare. Vreau să anunţ cu bucurie că avem şi cinci proiecte pentru eficienţă energetică. Anume la Muzeul Judeţean Ialomiţa, un proiect de 5,3 milioane lei, la clădirea Centrului Cultural Ionel Perlea – 13,8 milioane lei; Clădirea Comandamentului – Pavilion A – Centrul Militar Judeţean Ialomiţa – 5,7 milioane lei; clădirea administrativă din Strada Răzoare nr.3 – 4,5 milioane lei; Şcoala profesională specială Ion Teodorescu Slobozia – 5 milioane lei. Pentru acestea am primit notificare de la ADR Sud Muntenia vizavi de depăşirea fazei de evaluare tehnico-financiară. Au fost acordate şi punctajele, iar în momentul de faţă ştim că aceste proiecte de investiţii vor fi finanţate cu certitudine. În total, vorbim de mai mult de 30 de milioane lei. Pentru viitor avem contractat, în cadrul Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică 2014-2020, realizarea de studii tehnice pentru DJ 213 A- limită Călăraşi, intersecţie cu DJ 201 (Mărculeşti), intersecţie cu DN2A (Bucu)- Scânteia – intersecţie cu DN21. Această transversală va completa DJ 302 în zona Drăgoeşti şi apoi DJ 306 Albeşti până sus la Gheorghe Doja. Avem alocaţi aproape 247 mii lei pentru studii tehnice, finanţare nerambursabilă. Pentru consolidarea, amenajarea şi reorganizarea Muzeului Naţional al Agriculturii avem 466 mii lei, tot pentru asistenţă tehnică”, a mai adăugat Alexandru Potor.

90% din drumurile pietruite şi de pământ vor fi modernizate şi asfaltate

La rândul lui, preşedintele Marian Pavel a ţinut să facă o serie de precizări vizavi de investiţiile în derulare pentru infrastructura rutieră. Asta fiindcă a văzut comentarii în spaţiul public. CJ Ialomiţa are un contract de întreţinere drumuri judeţene cu o societate ce a câştigat licitaţia pe contracte subsecvente, pe fiecare an în parte. „În momentul de faţă efectuăm lucrări de turnare covor asfalt. Într-o lună jumătate, din cei 31,5 km, identificaţi de departamentul nostru de drumuri şi de dirigintele de şantier ca având probleme, s-au realizat 25 km de covor asfaltic. Pe de altă parte, lucrările pe care le avem în prezent sunt de modernizare, pe toate drumurile judeţene. M-am uitat la un inventar al stării drumurilor din Ialomiţa, ce a fost vehiculat în spaţiul public şi care nu e prea corect. În momentul de faţă, în Ialomiţa sunt drumuri pietruite – undeva la 22 km şi drumuri de pământ – cam 56 km. Ceea ce noi ne dorim în acest rest de mandat – pe care îl mai avem, până în octombrie 2024 – e ca din aceste drumuri să nu mai existe decât 10%. Vrem ca undeva la 90% din tot ceea ce înseamnă drumuri de pământ şi piatră să fie modernizate şi asfaltate”, a concluzionat preşedintele CJ Ialomiţa.
Diana ARON

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )