Solicitările Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România pentru Viitoarea Legislatură Europeană

În numele Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR), structură profesională federativă înființată în anul 2012, formată din producători agricoli și reprezentanți ai lanțului profesional agricol din România, parte din Confederația Europeană a Producătorilor de Porumb (CEPM), care reprezintă cele mai mari țări producătoare de porumb din Europa, vă adresăm această scrisoare pentru a vă aduce la cunoștință preocupările și prioritățile noastre în contextul unei viitoare legislaturi europene. De asemenea, dorim să vă solicităm informații privind intențiile grupului dumneavoastră politic în relație cu reprezentarea sectorului agricol în cadrul Parlamentului European.
În contextul apropierii alegerilor europene, dorim să aflăm care sunt prioritățile grupului dumneavoastră și ne interesează, în mod deosebit, măsurile pe care le veți susține pentru a aborda provocările actuale din sectorul agricol. Printre aceste provocări se numără costurile de producție, volatilitatea piețelor și cerințele de mediu. Contextul electoral actual reprezintă o oportunitate excelentă pentru a cunoaște planurile și angajamentele pe care intenționați să le puneți în aplicare pentru a sprijini fermierii români și pentru a asigura sustenabilitatea și competitivitatea acestora în cadrul agriculturii Uniunii Europene. În plus, ne-ar interesa să știm dacă ați identificat deja candidați pentru a face parte din Comisia de Agricultură din Parlamentul European (COMAGRI). Reprezentarea adecvată în cadrul acestui for este deosebit de importantă pentru promovarea și apărarea intereselor sectorului agricol european. Vă rugăm să ne comunicați dacă aveți candidați nominalizați și care sunt aceștia. O cunoaștere prealabilă a acestor candidați ne va ajuta să stabilim un dialog constructiv și să colaborăm eficient pentru atingerea obiectivelor comune.
Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (FAPPR) are câteva solicitări esențiale pentru viitoarea legislatură europeană, menționate detaliat în comunicatele și luările de poziție de pe parcursul ultimelor 12 luni. Considerăm că viitorii membri ai Parlamentului European trebuie să înțeleagă și să sprijine adoptarea de măsuri de natură să furnizeze soluții structurale la provocările cu care se confruntă sectorul agricol, reconciliind modalitățile de atingere a țintelor de durabilitate, performanță economică și suveranitate ale UE și ale Statelor Membre.
Viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC) trebuie să asigure un echilibru între interesele naționale și cele ale UE în ansamblu. Este necesară reformarea PAC pentru a oferi mai multă flexibilitate, de exemplu în arhitectura de înverzire, permițând adaptarea la condițiile specifice fiecărei țări și regiuni, dar și a transparenței în statele membre. De asemenea, este esențială armonizarea cadrului ajutoarelor de stat, în contextul în care există state care au capacitatea să acorde ajutoare de stat considerabile, în detrimentul țărilor cu bugete fragile. Uniunea Europeană trebuie să asigure o mai mare coerență între PAC și politicile sale comerciale. Este crucială implementarea simetrică a măsurilor de reducere a amprentei producției agricole asupra mediului în UE și în statele partenere comerciale, consfințite prin tratatele comerciale bilaterale. PAC trebuie să fie finanțată adecvat pentru a compensa eforturile agricultorilor de modificare a practicilor de producție și pentru a asigura convergența externă, reducerea decalajului dintre plațile directe pe hectar între Statele Membre. Reiterăm importanța crucială a creșterii bugetului PAC și a gestionării adecvate a integrării treptate a Ucrainei, astfel încât acest proces sinergic să devină un punct forte al blocului comunitar, nu o vulnerabilitate. De asemenea, PAC trebuie să permită introducerea progresului științific în fermele europene prin adoptarea deciziilor pentru aprobarea noilor tehnologii pe baze științifice, nu politice sau ideologice, demonstrând că principiul precauției și principiul inovării nu sunt mutual exclusive.
FAPPR insistă asupra necesității unei coordonări eficiente între agenda europeană și cea națională pentru a asigura o reprezentare adecvată a intereselor fermierilor români la nivel european. Este esențial să avem un dialog continuu, dinamic și constructiv între fermieri și structurile europene, pentru a facilita adaptarea politicilor la realitățile specifice ale agriculturii românești.
Considerăm esențială reprezentarea fermierilor de către persoane implicate și informate în cadrul Comisiei de Agricultură din Parlamentul European (COMAGRI), pentru a asigura apărarea și promovarea intereselor sectorului agricol. În speranța că viitorul comisar european va fi ales cu celeritate și după o analiză riguroasă a pregătirii sale, ne reafirmăm angajamentul de a colabora cu reprezentanții viitorului legislativ european pentru a asigura un viitor sustenabil și competitiv pentru agricultura europeană.

Marius BĂDRĂGAN

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )