Slobozia intră în carantină totală!

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa a adoptat noi restricţii pentru persoanele nevaccinate, pentru a limita la maxim deplasările, în vederea reducerii riscului de infectare. Astfel, persoanele nevaccinate nu mai au voie să circule sau să staţioneze în spaţiile publice şi pe parcursul zilei, în intervalul orar 5.00—20.00, fără un motiv bine justificat. Dacă totuşi au un motiv bine întemeiat trebuie să completeze o declaraţie pe propria răspundere (se poate redacta şi de mână). În caz că trebuie să meargă la muncă, trebuie să aibă asupra lor legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator.

Excepţie de la regulă fac persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 (pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare), care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală.

Cei nevaccinaţi (cu declaraţie pe propria răspundere) se pot deplasa în interes profesional, inclusiv între locuinţă sau gospodărie şi locul sau locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale; pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente; deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice; în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzii; în scop umanitar sau de voluntariat; pentru realizarea de activităţi agricole. Este permisă deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare; îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate; participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament; pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu; eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege; alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie; participarea la activităţi religioase; deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei; deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2.

Pentru intervalul orar 20.00—5.00 circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru cei care prezintă un certificat de vaccinare sau cei care au trecut prin boală. Cei nevaccinaţi pot circula doar dacă se deplasează în interes profesional; pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente; alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; participarea la activităţi religioase; deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/ locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura, precum şi intervalul orar necesar desfăşurării activităţii. În interiorul localităţilor se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.

Este permisă tranzitarea localităţii de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate.

 Măsuri suplimentare

În localitate, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în toate spaţiile publice deschise. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al
ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne. În interiorul lăcaşurilor de cult, activitatea este permisă cu respectarea condiţiilor de 30% din capacitate, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare participant şi cu respectarea regulilor de protecţie sanitară; slujbele religioase cu caracter privat în lăcaşurile de cult (botezuri, cununii, înmormântări) se desfăşoară cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare participant şi cu respectarea regulilor de protecţie sanitară; desfăşurarea întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise este permisă cu respectarea condiţiilor de 30% din capacitate şi doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 sau persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală. Este permisă organizarea evenimentelor private (nunţi, botezuri, mese festive etc.), anterior programate, în spaţii închise şi/sau deschise cu respectarea condiţiilor de 30% din capacitate şi doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală.

Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nonalcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi/sau exteriorul clădirilor, respectarea condiţiilor de 30% din capacitate şi doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 sau persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală.

Pentru celelalte persoane se permite comercializarea produselor doar în sistem „take-away” (la pachet) şi/sau catering. Activităţile de pregătire fizică a sportivilor profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă în spaţii deschise şi/sau închise se realizează cu respectarea regulilor de protecţie sanitară şi distanţare între participanţi şi doar de persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală. Este permisă participarea copiilor sub 12 ani care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv copiii care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Activităţi interzise în localitate

Este interzisă organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise; organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in; desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private; organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte; organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spatii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă; activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, excepţie făcând agenţiile cu sistem loto (bilete jucate în sistem automatizat) şi loz; toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea 55/2000, cu modificările şi completările ulterioare; organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor de vechituri în spaţii închise.

Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 20.00, cu excepţia farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program non-stop. Pentru limitarea aglomerărilor pe final de program, accesul în incinta acestor unităţi a persoanelor nevaccinate precum şi a persoanelor care nu se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, este permis doar până la ora 19.00.

Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor pe toată perioada programului de funcţionare, la maximum 50% din capacitate, cu respectarea normelor de sănătate publică şi distanţare fizică. În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de sănătate publică şi distanţare fizică.

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează localitatea vor putea efectua opriri/porniri doar în staţii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică şi normele de protecţie sanitară.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )