Situaţia Leucozei enzootice bovine în judeţul Ialomiţa

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Ialomiţa informează proprietarii sau deţinătorii de bovine, atât din exploataţiile comerciale, cât şi gospodăriile populaţiei, despre situaţia referitoare la leucoza enzootică bovină în judeţul Ialomiţa.
Astfel, la data de 31.05.2022, pe raza judeţului Ialomiţa evoluează patru focare de boală, în exploataţii nonprofesionale, două în Ciochina şi două în Sudiţi. Focarele din localitatea Ciochina evoluează din anul 2021, animalele pozitive fiind eliminate, iar cele din Sudiţi din anul 2022.
În focarele din localitatea Sudiţi au fost depistate un număr de 12 bovine pozitive, conform buletinului de analiză 12780/19.05.2022 emis de I.D.S.A. Bucureşti, laboratorul naţional de referinţă.
Cu ocazia controlului, efectuat în cele două exploataţii, s-a constatat că proprietarii deţineau un număr mare de bovine identificate necorespunzător (lipsă două crotalii, lipsă o crotalie, crotalii neconforme scrise cu marker). Totodată s-a constatat că un număr relativ mare de bovine au fost înstrăinate fără documentele sanitare-veterinare prevăzute de legislaţie. „Pentru abaterile constatate, cei doi proprietari au fost sancţionaţi contravenţional, conform H.G. 984/2005 act., cu amendă în valoare de 3.100 lei fiecare. Menţionăm că cei doi proprietari au mai fost sancţionaţi contravenţional pentru aceleaşi încălcări ale legislaţiei sanitare veterinare şi în luna noiembrie 2021”, au specificat inspectorii sanitar veterinari.
Prevenţia bolii se face prin aplicarea strictă a măsurilor profilactice nespecifice: respectarea tehnologiei, asigurarea perioadei de carantină, achiziţionarea de animale identificate pentru asigurarea trasabilităţii doar din efective indemne, controale serologice periodice, controlul vectorilor hematofagi, etc.
În vederea lichidării focarelor de boală bovinele pozitive precum şi produşii acestora se elimină din efectiv prin abatorizare. Este interzis a se da în consum uman laptele provenit de la bovine pozitive la Leucoză Enzootică Bovină.
La trei luni, după eliminarea bovinelor pozitive şi a produşilor acestora, întreg efectivul de bovine, în vârstă de peste 12 luni rămas în exploataţie, se testează serologic pe probe de sânge prelevate la interval de patru luni. În cazul obţinerii a două rezultate negative se ridică restricţiile impuse în exploataţie.
Leucoza enzootică bovină este încadrată în Anexa 1 a H.G. 1214/2009, iar proprietarii bovinelor pozitive, eliminate din efectiv, primesc despăgubire, în condiţiile legii.

Marius BĂDRĂGAN

 

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )