Situaţia inspecţiilor fiscale şi a sumelor stabilite suplimentar în luna septembrie 2022

Inspectorii cu atribuţiuni de control, din cadrul Agenţiei Judeţene de Finanţe Publice (AJFP) Ialomiţa au efectuat, în luna octombrie 2022, controale la contribuabili persoane fizice şi juridice, înregistrând, fireşte, o serie de rezultate.
Conform celor declarate de Liliana Ciomîrtan (purtătorul de cuvânt al instituţiei), inspectorii au efectuat 25 inspecţii fiscale (finalizate), din care: 17 la contribuabili persoane juridice şi 8 la contribuabili persoane fizice; 12 controale (controale inopinate), din care 5 la contribuabili persoane juridice şi 7 la contribuabili persoane fizice; 12 verificări documentare efectuate, din care 9 la contribuabili persoane juridice şi 3 la contribuabili persoane fizice; au stabilit suma de 1.441,4 mii lei ca obligaţii suplimentare, în urma inspecţiilor fiscale, din care 1.111,35 mii lei la contribuabili persoane juridice şi 330,05 mii lei la contribuabili persoane fizice. În luna octombrie s-a diminuat pierderea fiscala cu suma de 3.550 mii lei; au stabilit suma de 176,43 mii lei, drept obligaţii suplimentare, în urma verificărilor documentare, din care: 174,08 mii lei la contribuabili persoane juridice şi 2,35 mii lei la contribuabili persoane fizice. Totodată, au fost întocmite 4 procese verbale aferente sesizărilor înaintate organelor de urmărire penală, cu un prejudiciu total în sumă de 546,96 mii lei.
Din punct de vedere al ponderii impozitelor în totalul obligaţiilor suplimentare stabilite, sumele din TVA  deţin o pondere de 75,14%, sumele din impozitul pe venit persoane – 13,27%, iar alte impozite şi taxe -11,59% ( impozitul pe venit din alte surse, impozit venit din dividende, impozit venit microîntreprindere).
Principalele acţiuni în care au fost implicate structurile de inspecţie fiscală în luna octombrie 2022 sunt: controale inopinate pentru creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi plată a obligaţiilor fiscale de către contribuabili;
inspecţii fiscale din proprie iniţiativă efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, a corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare şi a situaţiilor de fapt aferente; inspecţii fiscale efectuate în vederea soluţionării în termen a deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru control anticipat; verificări documentare efectuate la contribuabili persoane juridice şi persoane fizice pentru stabilirea corecta a situaţiei fiscale a contribuabilului conform OPANAF nr. 3632/2020.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )