Situaţia generată de răspândirea virusului SARS-COV-2, la nivelul judeţului Călăraşi

Instituţia Prefectului Călăraşi informează că incidenţa cumulată a cazurilor de infectare cu virusul COVID-19, la nivelul judeţului, în ultimele 14 zile, este de 1.59 la mia de locuitori. În această perioadă s-au înregistrat 481 de cazuri. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 91 de cazuri noi de infectare (conform situaţiei remise în data de 21 ianuarie 2022).
Localităţile cu incidenţă mai mare sau egală cu 2 la 1000 de locuitori sunt următoarele: Frumuşani -3.26, oraş Lehliu Gară -– 2.96, Fundeni – 2.85, municipiul Călăraşi – 2.82, Modelu – 2.72, Vlad Ţepeş – 2.62 şi municipiul Olteniţa – 2.11.
Principalele măsuri pentru prevenirea răspândirii infecţiei cu Sars-Cov-2 sunt următoarele: se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95), astfel încât să acopere gura şi nasul, în toate spaţiile publice închise şi deschise. În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) lit. f) şi art. 17 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata stării de alertă, angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă pentru cel puţin 50% din angajaţi, acolo unde specificul activităţii permite, în condiţiile art. 108 – 110 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile unde capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, având un număr mai mare de 50 de salariaţi, au obligaţia organizării programului de lucru decalat, cu începere de la ora 7.30, respectiv 10.00 sau împărţit în grupe/schimburi/ture. Accesul persoanelor – cu excepţia angajaţilor, participanţilor în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contravenţionale, administrativ-jurisdicţionale şi administrative din motive de ordine şi siguranţă publică, a persoanelor care necesită servicii medicale şi prestaţii sociale, precum şi care se prezintă la centrele de vaccinare, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatorilor economici cu capital public – este permis doar după dovada vaccinării, cu trecerea a 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare (sau prezentând rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv aflându-se în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2).
Activitatea cu publicul a operatorilor economici, care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase, este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5.00 – 22.00. Acest lucru este valabil pentru judeţele/localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Iar ocuparea a până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 5.00 – 22.00, este valabilă pentru judeţele/localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 de mai mult de 10 zile, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid (nu mai vechi de 48 de ore), respectiv persoanele aflate în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării.
Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 5.00 – 22.00, în judeţele/localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori; până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5.00 – 22.00 în judeţele/localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore; respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Activitatea cu publicul în centrele şi parcurile comerciale, definite potrivit art. 4 lit. o) şi q) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este permisă doar pentru persoanele vaccinate şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete; persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore; respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării. Măsura nu se aplică persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, dacă sunt stabilite culoare dedicate şi controlate de intrare, deplasare şi ieşire în/din centrele şi parcurile comerciale.
Activitatea cu publicul a operatorilor economici care au ca obiect principal de activitate comercializarea produselor nealimentare este permisă doar persoanelor vaccinate şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete; persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore; persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Măsura nu se aplică unităţilor farmaceutice dispuse în afara centrelor şi parcurilor comerciale, precum şi benzinăriilor. Prin excepţie de la punctul anterior este permis accesul în cadrul spaţiilor de comercializare a produselor nealimentare cu suprafaţa mai mică sau egală de 200 mp a tuturor persoanelor fără a fi necesară dovada vaccinării, testării sau vindecării, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană; afişarea la intrarea în spaţiul comercial a numărului maxim de oameni care se pot afla simultan în incintă.
De asemenea, activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este interzisă. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care lucrează în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană (în judeţele/localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori; fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană în judeţele/localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete, cele ce prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore; respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării. Activitatea târgurilor, a bâlciurilor şi a talciocurilor este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în judeţele/localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori; până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în judeţele/localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete; persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore; respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire, workshopuri, conferinţe sau alte tipuri de întruniri, organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive şi altele asemenea), precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii deschise sau închise.
În spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5.00 – 22.00, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între persoane şi purtarea măştii de protecţie în judeţele/localităţile unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori şi până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5.00 – 22.00, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între persoane şi purtarea măştii de protecţie în judeţele/localităţile unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Repartizarea spectatorilor se face pe întreaga suprafaţă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; persoanele ce prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore; persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării.
Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte în spaţii închise sau deschise sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5.00 – 22.00 şi cu purtarea măştii de protecţie în judeţele/localităţile unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori și până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5.00 – 22.00 şi cu purtarea măştii de protecţie în judeţele/localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete; persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore; respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării.
Se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită activităţi practice, workshopuri, conferinţe, precum şi cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene – cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 150 de persoane – în intervalul orar 5.00 – 22.00, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară, în judeţele/localităţile unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori; până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 100 de persoane, în intervalul orar 5.00 – 22.00, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară, în judeţele/localităţile unde rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete; cele ce prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore; respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării.
Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele şi rugăciunile colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
Autorităţile le reaminteşte cetăţenilor că trebuie să ia în considerare doar informaţiile verificate prin surse oficiale şi să apeleze, pentru recomandări şi alte informaţii, linia TELVERDE-0800.800.358. Acesta este un număr de urgenţă, o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetăţenilor şi valabilă apelurilor naţionale, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-20.00. De asemenea, românii aflaţi în străinătate pot solicita informaţii despre prevenirea şi combaterea virusului la linia special dedicate lor +0421.320.20.20.

Petruţa RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )