Şi anul acesta vor fi acordate stimulente financiare pentru olimpicii ialomiţeni

Consilierii judeţeni au aprobat, în cadrul ultimei şedinţe ordinare, un proiect de hotărâre ce vizează acordarea de stimulente financiare elevilor şi cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare. Stimulentele vor fi alocate graţie programului „Premii de excelenţă pentru olimpicii ialomiţeni din învăţământul preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2021-2022”.
Consiliul Judeţean Ialomiţa are între obiectivele strategice prioritare şi exercitarea atribuţiilor stabilite de lege pentru susţinerea educaţiei, prin promovarea învăţământului de înaltă calitate şi valoare, creativ şi competitiv, înţeles ca un serviciu de interes public major pentru societatea actuală şi viitoare.
Pentru Consiliul Judeţean Ialomiţa, sprijinirea actului educaţional (de formare şi dezvoltare atât intelectuală, cât şi fizică) din unităţile de învăţământ preuniversitar de pe teritoriul judeţului Ialomiţa reprezintă şi va reprezenta întotdeauna o prioritate. În vederea creării unui cadru adecvat atingerii pe termen lung a acestui obiectiv, Consiliul Judeţean Ialomiţa îşi propune stabilirea unor criterii de acordare a unor stimulente financiare elevilor si cadrelor didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Ialomiţa.
Stimulentele financiare se acordă elevilor şi profesorilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din judeţul Ialomiţa (şcoli gimnaziale sau licee), indiferent de tipul de învăţământ (teoretic, vocaţional sau tehnologic), care au obţinut premiul I la olimpiadele judeţene sau la faza regională a olimpiadelor la disciplinele muzică şi religie şi la faza zonală la olimpiada corală.
Proiectul de hotărâre stabileşte posibilitatea de a acorda stimulente financiare pentru probele individuale sau echipaje formate din 2 până la 15 elevi. Ca o regulă generală, performanţa individuală este recompensată cu 500 lei pentru elevii care au obţinut locul I sau medalia de aur şi aceeaşi sumă pentru cadrul didactic îndrumător. În cazul echipajelor, fiecărui elev i se acordă suma de 100 lei şi cadrului didactic îndrumător al echipei 500 lei. La echipajele coordonate de două sau mai multe cadre didactice stimulentul de 500 lei se va împărţi în mod egal.
Obiectivele vizate sunt: identificarea nivelului performanţelor elevilor şi cadrelor didactice din ciclul preuniversitar, în activitatea didactică, activitatea cu elevii (relaţiile educaţionale), cercetarea ştiinţifică, cunoaşterea şi stimularea potenţialului educaţional al cadrelor didactice şi elevilor în vederea dezvoltării şi adaptării politicilor strategice educaţionale la nivel judeţean; constituirea unei baze de date care să fundamenteze deciziile strategice în domeniul educaţional; optimizarea continuă a activităţii personalului didactic şi a elevilor în vederea stimulării obţinerii performanţelor educaţionale; identificarea direcţiilor de evoluţie (dezvoltare) profesională şi orientarea dezvoltării profesionale a personalului didactic, ca bază pentru elaborarea politicilor de dezvoltare instituţională şi de personal ale unităţilor de învăţământ preuniversitar; crearea unui mediu educaţional atractiv pentru resursa umană în domeniul educaţional judeţean ialomiţean.
Pentru anul şcolar 2021 – 2022, fiecare cadru didactic va completa o cerere tip în vederea acordării stimulentului de recompensare a performanţelor individuale obţinute la olimpiadele judeţene. Cererea (însoţită de portofoliul personal al solicitantului) va fi depusă şi înregistrată la Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa. Termenul final de predare a cererilor şi tabelelor centralizatoare este 17 octombrie 2022. Membrii Comisiei Judeţene de Coordonare şi Implementare a programului şi secretariatul tehnic vor completa, până la data de 21 octombrie 2022, lista unităţilor de învăţământ care au depus solicitări de includere în program. Până la data de 14 noiembrie 2022, Comisia va analiza şi evalua cererile depuse de şcoli şi licee.
Acordarea stimulentelor financiare va avea loc în luna decembrie 2022, în cadrul unei ceremonii organizate de CJ Ialomiţa, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa şi unităţile şcolare. Cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea acţiunii sunt suportate din surse bugetare proprii, precum şi din alte surse atrase, de la persoane juridice (societăţi comerciale, societăţi financiar-bancare, etc.), în condiţiile legii. ,,Consiliul Judeţean Ialomiţa doreşte să sprijine actul educaţional, acordând stimulente financiare elevilor şi profesorilor din şcoli gimnaziale sau licee, care au obţinut premiul I la olimpiadele judeţene sau la faza regională a olimpiadelor la disciplinele muzică şi religie şi la faza judeţeană la olimpiada corală. Acordarea de stimulente constituie un simbol al recunoaşterii muncii elevilor şi cadrelor didactice şi o motivare a acestora, încurajând competiţia între elevi în scopul creşterii performanţei şcolare la nivelul judeţului”, a precizat Marian Pavel, preşedintele CJ Ialomiţa.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (1 )