Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

În ultima săptămână din luna ianuarie, consilierii judeţeni s-au reunit în cadrul unei şedinţe ordinare, în Sala Europa, pentru a dezbate o nouă serie de proiecte de interes.

La şedinţă s-au prezentat 28 de consilieri (PSD – 13; PNL – 9; Pro România – 5, plus noul consilier PSD validat), fiind întrunit cvorumul pentru ca aceasta să se deruleze în condiţii de legalitate. Trei consilieri au fost absenţi, anume Gheorghe Babagianu, Victor Moraru şi preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, Marian Pavel. Ca invitaţi au participat subprefectul Emilian Barbu, deputatul Raluca Dumitrescu; Elena Balog (managerul Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu); Clementina Tudor (managerul Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea”); Adrian Stroe (şef serviciu Muzeul Naţional al Agriculturii – Slobozia); Paul Marcu (directorul general al DGASPC Ialomiţa); Cătălin Stanciu (managerul Centrului Judeţean de Creaţie Populară); reprezentantul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia şi mass – media locală. Astfel a informat vicepreşedintele CJ Ialomiţa, Cătălin Grigore, cel desemnat să conducă şedinţa în lipsa şefului.

În cadrul şedinţei de Consiliu Judeţean, pe ordinea de zi au figurat 15 proiecte, plus capitolul diverse. Toate proiectele de pe ordinea de zi au fost aprobate, unul dintre ele fiind amânat, respectiv cel privind darea în folosinţă gratuită Consiliului Local al Municipiului Slobozia a terenului în suprafaţă de 2192,17 mp situat în Municipiul Slobozia, Piaţa Revoluţiei, aflat în domeniul public al Judeţului Ialomiţa şi administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa.

În acelaşi timp, ordinea de zi a fost completată cu un alt proiect privind depunerea jurământului a unui nou consilier judeţean liberal, Constantin Gheorghe, ca urmare a demisiei din funcţie a Luminiţei Barcari.

În rest, consilierii judeţeni au aprobat încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al lui Alexandru Stoica; organigrama şi statul de funcţii ale Muzeului Naţional al Agriculturii Slobozia, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa; criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a modelului Fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de conducere şi personalul de execuţie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, al cărui management a fost transferat către Consiliul Judeţean Ialomiţa; modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 40 din 06.07.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare; valorificarea masei lemnoase pe picior din zona de siguranţă a drumurilor judeţene; documentaţia tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul pentru persoane vârstnice – Movila”; modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 136/24.08.2017 privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi punerea în valoare a monumentului istoric Oraşul de Floci”; modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizare DJ 306 limită judeţ
Călăraşi – Albeşti – Andrăşeşti – Gheorghe Doja – Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H- Cocora – limită judeţ Buzău” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare;

desemnarea reprezentantului CJ Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa; desemnarea reprezentantului CJ Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomiţa; desemnarea reprezentantului CJ Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa;

desemnarea reprezentanţilor Judeţului Ialomiţa în Adunarea Generală a Acţionarilor şi Consiliul de Administraţie din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”; desemnarea reprezentanţilor CJ Ialomiţa în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Pază şi Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia; modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 38 din 22.09.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

În ce priveşte consilierii care au fost votaţi pentru a fi reprezentanţi ai CJ în structurile mai sus amintite, aceştia sunt: Ştefan Alexandru (PSD) – Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa; Elisabeta Beciu (PSD) – Consiliul de administraţie al Centrului Cultural „Ionel Perlea” Ialomiţa; Luminiţa Şuican (PSD) – Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa; Marian Pavel (PSD) – Adunarea Generală a Acţionarilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” şi Emil Cătălin Grigore (PSD) – Consiliul de Administraţie din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”; Ion Dinulescu (PSD) şi Gabriel Răceanu (PNL) – Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Pază şi Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia. Activităţile desfăşurate de aceşti consilieri sunt neremunerate, deci membrii nu vor primi indemnizaţie.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )