Se înfiinţează un Centru de consiliere pentru agresori la Slobozia!

Consilierii judeţeni au aprobat, recent, un proiect de Hotărâre care vizează înfiinţarea unui Centru de consiliere pentru agresori Slobozia. Acesta va funcţiona în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Ialomiţa, fiind situat în municipiul Slobozia, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 1, etaj 1.

Centrul de consiliere pentru agresori Slobozia este un serviciu social de zi care oferă servicii complexe agresorilor familiali, în vederea corectării comportamentelor agresive şi pentru a sprijini reabilitarea şi reinserţia socială a acestora. Personalul încadrat la Centrul de consiliere pentru agresori Slobozia este în număr total de două persoane, anume un coordonator de centru şi un psiholog. „Obiectivul principal al centrului este de a furniza servicii complexe agresorilor familiali, în vederea combaterii violenţei domestice şi pentru a sprijini reabilitarea şi reintegrarea socială a acestora. În acest sens, vor fi desfăşurate activităţi precum: furnizare de servicii de consiliere psihologică, socială, juridică, consiliere şi mediere a conflictului între părţile implicate pentru depăşirea situaţiilor de risc, servicii de reabilitare şi reintegrare socială, etc. Consiliul Judeţean asigură sprijinul necesar prin facilitarea creării centrelor de intervenţie pentru victimele violenţei sexuale în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Slobozia, sprijină administrarea Centrului de intervenţie pentru victimele violenţei sexuale, împreună cu SCJUS în cadrul căruia se va înfiinţa. Totodată, asigură cadrul necesar pentru funcţionarea Centrului de intervenţie pentru victimele violenţei sexuale, pe o durată de minim 5 ani după aprobarea-de către OP a raportului final al proiectului, atât pe durata de implementare a proiectului, cât şi pentru o perioadă de cel puţin 5 ani după aprobarea de către OP a raportului final al proiectului, în calitate de autoritate publică locală cu atribuţii în asigurarea şi dezvoltarea serviciilor sociale”, a informat Marian Pavel, preşedintele CJ Ialomiţa. Acesta a subliniat că, înfiinţarea acestui centru a fost necesară în vederea implementării la nivelul judeţului Ialomiţa a proiectului „Sprijin pentru implementarea Convenţiei de la Istanbul în România”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul Programului Justiţie, gestionat de către Ministerul Justiţiei, în calitate de Operator de Program, având un buget total de 2.500.000 euro. S-a luat act de Protocolul de colaborare nr. 8 din 26.03.2021, încheiat de Agenţia pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Protocolul de colaborare nr. 9 din 26.03.2021 încheiat de Agenţia pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, Direcţia Generată de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi Consiliul Judeţean Ialomiţa.

Cheltuielile de funcţionare în perioada de implementare a proiectului, vor fi asigurate din bugetul proiectului Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi. În perioada de sustenabilitate a proiectului, respectiv 5 ani de la data aprobării proiectului, serviciile vor fi furnizate prin intermediul persoanelor specializate din cadrul aparatului propriu( asistent social, psiholog), fără a genera costuri suplimentare cu plata salariilor. Finanţarea Centrului de Consiliere pentru Agresori Slobozia se va asigura din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, bugetul Consiliului Judeţean Ialomiţa, donaţii, sponsorizări şi alte surse de finanţare , în conformitate cu legislaţia în vigoare.

„Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, în calitate de instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, prin servicii specializate pentru categoriile de persoane defavorizate. Instituţia noastră colaborează cu Spitalul Judeţean de  Urgenţă din Slobozia, în vederea acordării asistenţei necesare victimelor violenţei sexuale în ceea ce priveşte serviciile sociale sau măsurile de sprijin specifice, în funcţie de nevoite victimei, în situaţiile în care se impun”, a precizat, la rândul lui, directorul Paul Marcu, specificând că la nivelul judeţului Ialomiţa nu există un serviciu destinat agresorilor, ci doar victimelor, fapt care face ca abordarea fenomenului violenţei domestice să se realizeze parţial. Centrul va avea o capacitate de 10 beneficiari pe an şi va asigura servicii de reabilitare şi reinserţie socială; servicii de consiliere (psihologică, socială, juridică); consiliere în vederea asigurării şi facilitării accesului agresorilor la tratamente psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau de dezintoxicare; consiliere şi mediere a conflictului pentru părţile implicate în vederea depăşirii situaţiilor de risc.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )