Salvaţi Copiii deschide noi programe pentru copii cu unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate

52.400 de copii au un părinte plecat la muncă în străinătate și 22.600 sunt total lipsiți de îngrijire din partea părinților

Dintre cei 75.136 de copii cu părinți plecați să muncească în afara țării, 22.662 sunt complet lipiți de îngrijire părinți, având ambii părinți sau părinți unic susținător plecat peste hotare. Pentru a preîntâmpina excluziunea socială și abandonul școlar, Organizația Salvați Copiii deschide șase noi programe locale în județele Vaslui și Dâmbovița, din Regiunile Nord – Est și Sud Muntenia, în cadrul proiectului „Intervenții integrate de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate ”, având ca partener asociația Școala de Valori.

Datele oficiale procesează finalul anului 2020, arată că Regiunea Nord – Est are 27.031 copii rămași singuri acasă, dintre care 3.281 copii în județul Vaslui, iar Regiunea Sud Muntenia 10.085 de copii în această situație, dintre care 2.037 doar în județul Dâmbovița.

Cercetările realizate de Salvați Copiii au arătat că, în urma plecării părinților la munca în străinătate, copiii se confruntă cu dificultăți emoționale, sociale și educaționale. De asemenea, una dintre categoriile cele mai afectate de risc de abandon școlar, este, din punct de vedere statistic, cea reprezentată de copiii cu cel puțin un părinte plecat pentru o perioadă de minim șase luni. „Copiii rămași singuri acasă trăiesc o traumă aproape invizibilă, care are repercusiuni asupra tuturor lor vieți, emoționale, educaționale, sociale. Sunt copii care trebuie să accepte absența părintelui și care au nevoie de sprijin emoțional, pentru a face față situație ”, a explicat Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al Organizației Salvați Copiii România.

În acest context, proiectul „Intervenții integrate de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la munca în străinătate” vizită stimularea participării la educație și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și de excluziune socială pentru copiii din judetul Vaslui și Dâmbovița, în acest context, căror părinți sunt plecați la munca în străinătate.

Noile programe se derulează în perioada 1 aprilie 2021 – 31 decembrie 2023. Valoarea totală a proiectului, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman cod SMIS 139632, este de 4.775.959, 27 lei, din care valoare cofinanțare UE: 4.059. 565,34 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 716.393,93 lei.

Pentru a răspunde nevoilor copiilor, persoanelor în grija cărora au rămas și comunităților locale, în cadrul proiectului vor fi derulate mai multe intervenții. Anume servicii de suport educațional și psihologic, activități recreative și de socializare, incluzând și tabere pentru copii, pentru a sprijini copiii să traverseze perioada dificilă a separării de părinți; activități de evaluare și consiliere vocațională pentru copii pentru ai sprijini să-și antreneze potențial și să-și aleagă o carieră potrivită profilului individual și cerințelor în schimbare ale pieței muncii, realizate de asociație Școala de Valori; oferirea de suport material pentru buna desfășurare a activităților de suport educațional și de consiliere (rechizite școlare și masă caldă pe parcursul frecventării activităților de tip Școală după Școală); program de educație parentală și consiliere pentru persoane în grija cărora au rămas copii; dotarea școlilor implicate cu materiale și echipamente sportive; crearea de rețele locale de intervenție pentru oferirea de servicii inter-instituționale copiilor în 4 localități, stimularea creării de structuri comunitare consultative; campanie regională de informare și conștientizare cu privire la efectele negative ale plecării părinților asupra copiilor rămași acasă (producție și difuzare spot video, distribuire materiale de informare, sesiuni periodice de informare și conștientizare pentru elevi, cadru didactic, părinți sau persoane în grija cărora au rămas copiii sau părinții care intenționează să plece la muncă în străinătate sau membri ai comunității, masă rotundă cu specialiști în domeniul educației și asistenței sociale);

În cadrul proiectului, vor beneficia de activități directe de suport cel puțin 1.770 de persoane: cel puțin 300 de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, 180 părinți sau persoane care au copii în grijă, 900 de copii din aceleași școli, 120 de specialiști și 270 de membri ai comunității din locațiile vizate. Totodată, campaniile de informare și conștientizare vor viza peste 400.000 de persoane.

Colaboratori sunt: ​​Școala Gimnazială „Mihai David” Negrești, Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negrești, Școala Gimnazială Todirești, jud. Vaslui, Școala Gimnazială „Matei Basarab” Târgoviște, Școala Gimnazială „Smaranda Gheorghiu” Târgoviște, Grădinița Rază de Soare Târgoviște, Școala Gimnazială Răzvad, jud. Dâmbovița, Direcții de asistență socială sau Servicii publice de asistență socială din localitățile mai sus menționate.

Pe lângă acest proiect, Salvați Copiii lansează alte patru proiecte similare destinate educației și protecției copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate. Per total, în cele 5 proiecte vor fi dezvoltate 32 programe locale în 10 județe, care vor avea ca beneficiari direcți: 8.770 de persoane, din care 5.950 de copii (copii cu părinți plecați la muncă în străinătate și alți copii din aceleași școli) și 2.820 de adulți (părinți sau persoane în grija cărora au rămas copii, specialiști și membri ai comunității). Campaniile de informare și conștientizare cu viza peste 2.000.000 de persoane.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )