Rezultatele ultimelor controale efectuate de ITM Călăraşi

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Călăraşi a continuat, şi în perioada 16 – 20 mai, controalele în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.
În total, s-au efectuat 31 de controale în domeniul relaţiilor de muncă, au fost sancţionaţi 5 angajatori şi s-au aplicat amenzi în valoare de 6.500 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 29 de controale, 27 de angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 12.000 de lei. Pentru neconformităţile constatate, au fost dispuse măsuri cu termene precise de remediere. Acţiunile de control au vizat diferite domenii de activitate, precum creşterea porcinelor, catering, transporturi, fabricarea ambalajelor, lucrări la instalaţiile sanitare, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, construcţii, comerţ, agricultură şi aşa mai departe.
Printre neregulile constatate, cele mai importante sunt: negarantarea în plată a salariului minim brut pe ţară; necompensarea concediilor de odihnă la încetarea CIM; nerespectarea repausului săptămânal; angajatorul nu ţinea evidenţa orelor prestate de către salariaţi, cu ora de începere şi de sfârşit a programului de lucru; dosarele de personal erau incomplete; unitatea nu a comunicat în termen producerea unui eveniment; nu s-a efectuat controlul medical periodic al lucrătorilor; lucrătorilor nu le-au fost prelucrate fişele tehnice de securitate ale produselor fitosanitare, utilizate în cadrul societăţii; angajatorul nu a amenajat un spaţiu pentru depozitarea ambalajelor, în care au fost ambalate produsele pentru protecţia plantelor.

Petruţa RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (2 )