Rezultatele controalelor ITM Călărași desfășurate în 2021

Pe parcursul anului 2021, la nivelul ITM Călăraşi s-a desfăşurat acţiunea de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă la transportatorii rutieri şi la beneficiarii serviciilor de transport rutier de mărfuri. Obiectivul prioritar al acțiunii este de a conștientiza angajatorii implicați, asupra necesității în a lua în considerare specificul activităţilor de încărcare/descărcare mărfuri și de a: coopera în vederea implementării prevederilor privind securitatea şi sănătatea în muncă; coordona acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale; se informa reciproc despre riscurile profesionale; informa lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale.

Motivul acţiunii

Transportul de marfă este unul dintre sectoarele de activitate cu un număr mare de evenimente urmate de vătămarea lucrătorilor. Acesta este situat imediat după cel de construcții, raportat la numărul și gravitatea accidentelor de muncă. O pondere mare, privind numărul accidentaților în muncă, o au lucrătorii care se accidentează când vehiculul se află în staționare sau în timpul operațiunilor de încărcare și descărcare la sediul angajatorului beneficiar al transportului. Prevenirea acestor accidente este o problemă care necesită o atenție deosebită având în vedere numărul de vehicule și cantitatea de marfă transportată în fiecare an.
O mai bună coordonare a activității realizată de angajatorii implicați, precum și de lucrătorii cu diferite sarcini de muncă, este punctul de plecare esențial pentru a preveni acest tip de accidente, atât în cazul angajatorilor, cât și al personalului societăților de transport.
În urma controalelor, au fost sancţionaţi 36 de angajatori, iar pentru remedierea deficienţelor s-au dispus 66 de măsuri cu termene precise de rezolvare şi o sancţiune contravenţională în valoare de 5000 de lei.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )