Rezultatele campaniei de verificare a ITM Călărași, perioada 10 – 16 martie

În perioada 10 – 16 martie, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) al judeţului Călăraşi a desfăşurat, în coordonarea Inspecţiei Muncii, o campanie de verificare. În cadrul acesteia, s-au făcut controale asupra modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor. De asemenea, s-a verificat și modul de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto cod CAEN – 4730.
În domeniul relaţiilor de muncă, au fost verificaţi 24 de angajatori și s-au aplicat 14 sancţiuni contravenţionale, din care 7 amenzi, în valoare de 23.000 de lei, şi 7 avertismente. Pentru neconformităţile constatate, s-au dispus 22 de măsuri cu termene precise de rezolvare. Principalele nereguli constatate, care au fost şi sancţionate sunt următoarele: angajatorul nu a respectat obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă; angajatorul nu a respectat prevederile legale privind acordarea repausului săptămânal; angajatorul nu a respectat obligaţia de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc.
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost verificaţi 25 de angajatori și s-au aplicat 29 de sancţiuni contravenţionale, din care 8 amenzi, în valoare de 38000 de lei, şi 21 de avertismente. Pentru neconformităţile constatate, au fost dispuse 29 de măsuri cu termene precise de rezolvare. Principalele neconformităţi constatate care au fost şi sancţionate sunt: accesul şi căile de circulaţie din staţia de alimentare cu GPL nu erau semnalizate corespunzător; angajatorul nu a realizat semnalizarea de securitate a zonelor unde pot apărea atmosfere explozive; acordarea echipamentului de protecţie era necorespunzător, acesta nefiind din materiale care nu pot produce descărcări electrostatice; la data controlului la punctul de lucru, societatea desfăcea produse tip gaz lichefiat, iar lucrătorul ce deservea instalaţia monobloc de tip SKID, nu deţine autorizaţie ISCIR; nu se respectă frecvenţa examenelor medicale periodice; unitatea nu a prezentat IP SSM privind folosirea surselor de foc deschis şi fumatul la locul de muncă; nu a luat măsurile necesare pentru ca lucrătorii să fie instruiţi conform prevederilor legale; semnalizarea de securitate insuficientă – indicatoarele de avertizare lipseau de la intrarea in zonele cu risc; nu a finalizat controlul medical periodic la noii angajaţi.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )