Rezultatele iniţiale la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, au fost publicate astăzi

Astăzi, 27 iunie, elevii care au susținut probele scrise ale Examenului Național de Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2022, au aflat rezultatele inițiale. Notele au fost afișate luni pe site-ul dedicat al Ministerului Educației, bacalaureat.edu.ro.
La nivelul judeţului Ialomiţa, din seria curentă şi cea anterioară, s-au înscris, în total, 1.548 de elevi. Dintre aceștia, 1.416 au fost prezenţi, iar 883 au promovat, marcând o rată de 62,36%. Seria anterioară a înregistrat 155 de elevi prezenţi, din 187 înscrişi, şi un procent de promovare de 24,52%. Din seria curentă, s-au prezentat la examen 1.261 de absolvenţi, dintr-un total de 1361 înscrişi. 845 dintre aceştia – anume un procent de 67,01% – au obţinut medii egale sau mai mari de 6.
Rezultatele au fost afișate atât în mediul online, cât și în centrele de examen, cu anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților. Măsura este în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR).
Contestațiile pot fi depuse sau transmise electronic astăzi, până la ora 18:00. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip. În această declarație se menționează faptul că elevul a luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi anunțate în data de 1 iulie. Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să parcurgă, cumulat, următoarele etape/condiții: recunoașterea, echivalarea sau susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea și media notelor obținute la probele scrise trebuie să fie 6 (cel puțin).

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )