Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor, runda 2021 – datele provizorii pentru judeţul Călăraşi

Instituţia Prefectului judeţului Călăraşi informează că, potrivit rezultatelor provizorii ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor runda 2021 (RPL2021), populaţia rezidentă a judeţului Călăraşi este 283 mii persoane (283.458 persoane), în scădere cu 23 mii locuitori (23.233 persoane) faţă de recensământul precedent (octombrie 2011). Majoritatea populaţiei rezidente este de sex feminin (144 mii, reprezentând 50,9%) şi trăieşte în mediul rural (183 mii, reprezentând 64,5%). Din punct de vedere al mărimii populaţiei rezidente, judeţul Călăraşi se situează pe locul 34 în ierarhia judeţelor.
Fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat la nivelul judeţului Călăraşi, vârsta medie a populaţiei rezidente crescând la 42,4 ani (faţă de 41,1 ani la RPL2011). Faţă de vârsta medie pe ţară, vârsta medie a judeţului Călăraşi este egală (42,4 ani). În ierarhizarea judeţelor după vârsta medie la RPL2021, judeţul Călăraşi se plasează pe locul 22.
În cadrul Regiunii Sud Muntenia, vârsta medie este de 43,6 ani, Călăraşi poziţionându-se pe locul 6.
Indicele de îmbătrânire demografică (numărul persoanelor vârstnice de 65 ani şi peste care revine la 100 de persoane tinere, sub 15 ani) în judeţul Călăraşi este 121,1 persoane vârstnice la 100 persoane tinere, mai mic decât media naţională de 121,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere cu 0,1.
Fenomenul de îmbătrânire demografică este relevat şi prin prisma raportului de dependenţă demografică care are valoarea de  57,1 persoane tinere şi vârstnice la 100 persoane adulte, mai mare decât raportului de dependenţă demografică la nivel naţional de 55,5 persoane tinere şi vârstnice la 100 persoane adulte.

Structura pe localităţi a populaţiei rezidente a judeţului Călăraşi

În ultimii zece ani, între cele două recensăminte, majoritatea judeţelor au scăzut ca dimensiune, sub aspectul numărului de locuitori (39 din 42 de judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti).
În cadrul judeţului Călăraşi, localităţile care au câştigat cel mai mare număr de locuitori între cele două recensăminte sunt: comuna Frumuşani care a ajuns la o populaţie de 6.124 persoane (cu 265 persoane mai mult decât în 2011), comuna Modelu cu o populaţie rezidentă de 10.052 persoane (cu 213 persoane mai mult decât în 2011) şi comuna Dragoş Vodă cu o populaţie rezidentă de 3.010 persoane (cu 148 persoane mai mult decât în 2011).
Ierarhia se modifică dacă este vorba de creşteri în valori relative. Astfel, comuna Dragoş Vodă şi comuna Frumuşani au crescut cu 5,2% faţă de 2011, ajungând la o populaţie de 3.010 locuitori, respectiv 4,5% ajungând la o populaţie  de 6.124 locuitori. Localităţile din Călăraşi cu cele mai mari scăderi în valori relative înregistrate în decursul ultimului deceniu sunt comuna Căscioarele (1.546 locuitori, –19,1% faţă de populaţia din 2011) şi comuna Sohatu (2.650 locuitori, –18,2% faţă de populaţia din 2011).
Ca şi la RPL2011, comuna cea mai mică din judeţ este comuna Gurbăneşti, cu numai 1.148 locuitori (în scădere faţă de RPL2011 când s-au recenzat 1.380 locuitori).
Cea mai mare comună din judeţ este comuna Modelu care a crescut faţă de RPL2011 cu 213 persoane, menţinându-şi această poziţie fruntaşă la ambele recensăminte. Oraşul Lehliu Gară este cel mai mic din cadrul judeţului (5.991 locuitori, faţă de 6.502 locuitori la RPL2011).  Cel mai mare oraş din judeţ, conform rezultatelor provizorii ale RPL2021, este Budeşti (7.126 locuitori, faţă de 7.725 locuitori la RPL2011) . Municipiul Călăraşi, reşedinţa judeţului, are o populaţie rezidentă de 58.215 persoane, mai mică decât în urmă cu zece ani, cu 6.966 persoane.
Între cele două recensăminte, doar două localităţi şi-au păstrat aproape aceeaşi dimensiune, Belciugatele şi Spanţov.

Structura etnică şi confesională a populaţiei rezidente

Informaţia privind etnia a fost disponibilă pentru 254,6 mii persoane (din totalul celor 283,5 mii persoane care formează populaţia rezidentă a judeţului Călăraşi). S-au declarat români 236,4 mii persoane (92,9%).
Populaţia de etnie romă reprezintă 6,9% din populaţia care şi-a declarat etnia. Niciuna din celelalte etnii nu a depăşit 0,1% din totalul populaţiei care şi-a declarat etnia.
Potrivit liberei declaraţii a celor 254,4 mii de persoane, care au declarat limba maternă, structura populaţiei din judeţul Călăraşi după limba maternă se prezintă astfel: pentru 99,0% limba română reprezintă prima limbă vorbită în mod obişnuit în familie în perioada copilăriei şi 0,8% limba romani. Nici una din celelalte limbi materne nu a depăşit procentul de 0,1%, din totalul populaţiei care şi-a declarat limba maternă.
Structura confesională a fost declarată de 253,1 mii persoane din totalul populaţiei rezidente a judeţului Călăraşi şi arată că 98,0% dintre persoane (care au declarat religia) sunt de religie Ortodoxă, 0,8% – religie Penticostală (Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică) şi 0,3% – religie Adventistă de Ziua a Şaptea.

Structura populaţiei rezidente pe stări civile

Din populaţia rezidentă a judeţului,  46,9%  cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit(ă). Sunt căsătoriţi 66,0 mii bărbaţi şi 66,9 mii femei. Nu au fost niciodată căsătoriţi 43,6%. Dintre aceştia, 52,4% sunt bărbaţi şi 47,6% – femei.
Persoanele văduve reprezintă 5,4%, din totalul populaţiei rezidente a judeţului. Dintre aceştia, 18,6% sunt bărbaţi şi 81,4% femei.
Din totalul populaţiei rezidente a judeţului Călăraşi, 42,7% au nivel mediu de educaţie (postliceal, liceal, profesional, învăţământ complementar sau de ucenici), 49,9% au nivel scăzut (preşcolar, primar, gimnazial sau fără şcoală absolvită) şi 7,4% nivel superior. Din punctul de vedere al ponderii populaţiei rezidente cu nivel superior de educaţie, judeţul Călăraşi se situează pe penultimul loc în ierarhia judeţelor.
Structura populaţiei, după nivelul de educaţie absolvit, diferă pe cele două sexe. Astfel, dintre cei 121.043 persoane care au nivel mediu de educaţie, 54.912 persoane sunt de sex feminin (45,4%) şi 66.131 persoane de sex masculin (54,6%). Din 20.910 persoane, populaţie cu nivel de educaţie ridicat, 11.795 persoane sunt de sex feminin, reprezentând 56,4% din aceasta populaţie, iar din cei 141.505 persoane care reprezintă populaţia cu nivel scăzut de educaţie , 77.571 persoane de sex feminin, reprezentând 54,8%

Structura populaţiei după statutul activităţii curente

Populaţia activă a  judeţului Călăraşi este de 115 mii persoane, fiind compusă din 105,9 mii persoane ocupate şi din 9 mii de şomeri. Populaţia inactivă cuprinde 168,5 mii persoane din care pensionarii şi beneficiarii de ajutor social reprezintă aproape două cincimi (37,5%), iar elevii şi studenţii aproape o treime (28,5%). Din punctul de vedere al ponderii populaţiei ocupate în populaţia rezidentă a judeţului, Călăraşi se situează pe locul 25 în ierarhia judeţelor. Din punctul de vedere al ponderii populaţiei şomere, în populaţia rezidentă a judeţului, Călăraşi se situează pe locul 14  în ierarhia judeţelor.
Pentru informaţii detaliate privind RPL2021, puteţi consulta site-ul www.recensamantromania.ro.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )