Raportul de Implementare a Statutului Elevului la Nivel Judeţean – RISEJ 2022-2023

Zilele trecute, Consiliul Judeţean al Elevilor (CJE) Ialomiţa a prezentat, în mod oficial, Raportul privind implementarea Statutului elevului la nivel judeţean – RISEJ 2022-2023. Evenimentul a avut loc, în Sala Europa, a Consiliului Judeţean Ialomiţa, la acesta participând elevi, cadre didactice, reprezentanţi ai CJ şi ai instituţiilor care lucrează cu elevii.
În fiecare an, echipa CJE Ialomiţa se ocupă cu realizarea acestui raport care oglindeşte nivelul respectării drepturilor elevilor în şcolile ialomiţene. Documentul conţine informaţii şi statistici importante cu privire la implementarea Statutului Elevului la nivel judeţean, bazate pe răspunsurile elevilor şi profesorilor din diferite unităţi de învăţământ ale judeţului. Scopul întâlnirii a fost de a se dezbate problemele existente la nivel judeţean, în vederea remedierii, astfel încât să li se asigure elevilor o bună dezvoltare fizică şi intelectuală.
Ca urmare a redactării şi a analizei, la care au existat 308 de respondenţi, dintre care 289 elevi şi 19 cadre didactice, s-au remarcat mai multe aspecte.
Astfel, 40,8%, dintre elevii respondenţi, nu au auzit de Statutul Elevului; 39,4 % nu au fost consultaţi în legătură cu materiile opţionale; 20,1 % nu ştiu dacă există serviciile consilierilor şcolari şi psihologici în şcoala lor; 19,0 % nu au beneficiat de acte şcolare gratuite; 16 % din elevii navetişti nu au avut parte de decont; 29 % din elevii doritori nu au putut participa la şedinţele Consiliului Elevilor; 39,8% din elevi au asistat, participat sau instigat la acte de violenţă fizică; 17 % din respondenţi nu au putut părăsi incinta şcolii, deşi erau majori, iar 32,9 %, au părăsit incinta deşi nu le era permis, fiind minori; 5,4% din elevi au deţinut substanţe interzise în perimetrul şcolii, cele mai întâlnite fiind ţigările, urmate de o singură persoană care a deţinut băuturi alcoolice, iar alta etnobotanice. De asemenea, 3 elevi au avut în perimetrul şcolar asupra lor spray-uri lacrimogene sau paralizante; 2,4% (7) dintre persoane au promovat în şcoală materiale care incită la ură şi discriminare, o singură persoană a introdus materiale cu tentă pornografică, urmată de altă persoană care a deţinut materiale de propagandă; peste 50,5% din elevi au observat profesori care s-au comportat nerespectuos cu alte persoane, preponderent elevi (peste 42%).
Dintre cadrele didactice respondente, 57,9 % provin din mediul rural şi predau în şcoli gimnaziale şi licee; 98% au declarat că elevii pot alege materii opţionale; 75% sesizează autorităţile în cazul abaterilor; 62,3 % declară că au primit feedback semestrial din partea elevilor în ambele semestre. Răspunsurile au fost date de elevi de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia, Colegiul Naţional „Grigore Moisil” Urziceni; Liceul de Arte „Ionel Perlea” Slobozia; Liceul Pedagogic „Matei Basarab” Slobozia; Liceul Tehnologic „Înălţarea Domnului” Slobozia; Liceul Tehnologic „Sfânta Ecaterina” Urziceni; Liceul Teoretic „Carol I” Feteşti; Şcoala Gimnazială „George Vâlsan” Amara; Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Slobozia; Şcoala Generală Sălcioara.
În urma analizei, mai sus prezentate, CJE Ialomiţa a înaintat către toate unităţile de învăţământ, elevi, profesori, decidenţi locali, o serie de propuneri şi recomandări. Anume transparentizarea întregului proces decizional, de la nivel şcolar, a deciziilor luate în cadrul Consiliului de Administraţie dar şi a tuturor documentelor de interes, prin publicarea pe site-urile instituţiilor; prezentarea Statutului Elevului în cadrul orelor de dirigenţie, indiferent de mediul în care se desfăşoară activitatea elevilor şi a profesorilor; asigurarea reprezentantului elevilor, în Consiliul de Administraţie, la fiecare şedinţă (indiferent de spaţiul în care acesta participă); respectarea dreptului transportului gratuit al elevilor navetişti; acordarea burselor şcolare de către consiliile locale cu respectarea cuantumului minim (conform HG curente); publicarea Raportului, privind implementarea Statutului elevului la nivel judeţean, pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa; Revizuirea regulamentelor de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ, pentru a verifica dacă acestea respectă în totalitate toate actele normative superioare din punct de vedere ierarhic, spre exemplu Statutul Elevului;
suplimentarea posturilor pentru consilierii şcolari şi logopezi şi încurajarea angajării acestora în unităţile de învăţământ, astfel încât elevii să aibă parte de consiliere şcoală de calitate, fără să mai existe cazuri în care unui consilier şcolar să îi revină peste 600 de elevi; dotarea şcolilor cu laboratoare şi ateliere moderne, aşa încât să asigure aplicarea în mod efectiv a cunoştinţelor asimilate de elevi la nivel teoretic; asigurarea unei infrastructuri prietenoase cu toţi elevii, indiferent de abilităţi sau dizabilităţi – rampe de acces, grupuri sanitare speciale şi bine dotate etc.; încurajarea profesorilor să utilizeze feedback-ul semestrial ca instrument de adaptare a metodelor de predare-evaluare şi a elevilor să îl acorde în mod anonim (3864/2021); consultarea elevilor cu privire la materiile opţionale şi oferirea unei palete cât mai largi de opţionale către aceştia, în limitele impuse de resursele disponibile;
permiterea accesului elevilor la şedinţele Consiliului Elevilor fără restricţii, asigurarea dreptului fiecărui elev de a alege şi de a fi ales în Consiliul Elevilor; organizarea alegerilor în cadrul consiliilor şcolare ale elevilor, în toate unităţile de învăţământ preuniversitar, în concordanţă cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor din cadrul Consiliului Elevilor 2022-2023; realizarea de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa a unui raport anual prin care să prezinte date statistice privind serviciile de consiliere şcolară şi profesională efectuate de către psihologii şcolari, dar şi soluţii pentru ca aceste servicii să fie mai accesibile elevilor; redactarea, de către directori şi contabili, la început de an şcolar, a referatelor de necesitate prin care solicită consiliului local acordarea unui buget anume, calculat în funcţie de priorităţile fiecărei unităţi de învăţământ; diminuarea fenomenelor negative ce perturbă echilibru şcolar, precum bullying-ul şi discriminarea, prin eficientizarea diseminării aspectelor ce contribuie la crearea unui mediu incluziv;
monitorizarea elevilor cu risc de abandon şcolar şi căutarea unor soluţii specifice şi benefice acestora. „Educaţia elevilor reprezintă un punct de interes pentru întreaga societate, fiind stâlpul care asigură continuitatea unei viitoare schimbări. Pentru a putea beneficia de educaţie de calitate este nevoie, totuşi, de o atenţie sporită în ceea ce priveşte nevoile şi interesele elevului. Astfel, Consiliul Judeţean al Elevilor Ialomiţa realizează anual, prin structurile sale, Raportul privind implementarea Statutului elevului, la nivel judeţean, urmând ca mai apoi să urmeze o lansare la nivel naţional. Statutul Elevului a fost lansat în anul 2016 şi a reprezentat un succes pentru cunoaşterea şi recunoaşterea drepturilor elevilor. La 6 ani de la lansarea acestuia, constatăm aproximativ 4 din 10 elevi (40,8%) nu a auzit de document, fiind un aspect îngrijorător. Întreaga consultare are ca scop o dializă a întregului an şcolar precedent, tocmai din dorinţa de evoluţie. Reprezentarea elevilor stă în mâinile noastre, a elevilor reprezentanţi, însă respectarea drepturilor acestora trebuie să fie o prioritate pentru întreaga societate”, a subliniat Carla Nicoleta – Popa, preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Ialomiţa.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )