Protest spontan al angajaţilor Direcţiei Judeţene de Statistică Ialomiţa

De luni, 27 noiembrie 2023, salariaţii din cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică (DJS) Ialomiţa au demarat un protest spontan începând cu orele 11.00, timp de 1 oră. Protestul va continua în fiecare zi, pe perioadă nedeterminată, până când revendicările vor fi soluţionate. Anume problemele de salarizare existente la nivelul INS, Direcţiilor Regionale şi Direcţiilor Judeţene de Statistică şi exceptarea structurilor subordonate Institutului Naţional de Statistică de la procesul de desfiinţare/reorganizare/fuzionare sau transfer al activităţii, conform prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung. „Protestele vor continua zilnic, pe o perioadă nedeterminată, până la soluţionarea problemelor. În caz că revendicările noastre nu vor fi soluţionate, vom proceda la întreruperea activităţii pe termen nelimitat. Nu vom mai colecta şi furniza date statistice din teritoriu şi vom refuza participarea la organizarea alegerilor de anul viitor. Când alţii cereau, noi am înţeles că trebuie să ne unim eforturile ca să depăşim această perioadă grea, pentru tot poporul. Dar, atunci când am înţeles că alţii sunt mai presus de lege, că atunci când ai bun simţ eşti considerat prost sau insignifiant, atunci am decis că este timpul să luăm exemplul altora! Mai mult decât alţii, noi eram îndreptăţiţi să ne cerem drepturile, atâta timp cât a fost depus şi aprobat în şedinţa de Guvern din data de 13 iulie 2022, un Memorandum cu tema: Soluţionarea problemelor de salarizare existente la nivelul INS şi al direcţiilor regionale şi judeţene de statistică, memorandum care a fost uitat într-un sertar al vreunui birou! Începând cu anul 2018, salarizarea personalului s-a realizat conform Legii-cadru nr. 153/2017, care a produs o discriminare majoră şi nejustificată între personalul INS sediul central şi cel a direcţiilor teritoriale de statistică, prin încadrarea funcţiilor pe anexe şi grile de salarizare diferite, respectiv centrale şi teritoriale, în condiţiile în care direcţiile teritoriale de statistică sunt cuprinse în organigrama INS. Aşadar, noi, statisticienii de la nivel teritorial, am decis, acum, că trebuie să facem ceva, ca să ne facem auziţi! Nu suntem nici profesori, nici cadre medicale, nici salariaţi ai ANAF, nici reprezentanţi ai forţelor de apărare, dar suntem funcţionari publici şi ca şi alţii, şi noi trăim în România şi rezultatele muncii noastre sunt utile tuturor celorlalte structuri bugetare, dar şi mediului privat şi societăţii civile!”, au subliniat salariaţii DJS Ialomiţa, specificând că, în ciuda importanţei activităţii desfăşurate de personalul statistic, acesta este mai slab remunerat decât personalul din alte autorităţi şi instituţii publice, deşi îndeplineşte sarcini similare şi foarte complexe. Cum ar fi, cercetările statistice de interes naţional de tipul Recensămintelor populaţiei şi locuinţelor, Recensămintelor din agricultură sau al altor cercetări statistice de mare volum. În competenţa Institutului Naţional de Statistică intră, printre altele, calculul indicilor preţurilor de consum (IPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivel naţional şi a indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) – indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE, PIB, VNB, indicatori de o importanţă deosebită în actualul context economic naţional şi internaţional. Instituţia are un aport în calculul indicatorilor pe baza cărora se fundamentează legi, proiecte de buget, se actualizează contracte etc., dar, cu toate acestea, munca oamenilor din acest sector este desconsiderată.
„Potrivit noii legi a austerităţii, nu desfăşurăm, probabil, o activitate unică, dar conform articolului 338 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (baza legală importantă pentru colectarea statisticilor la nivelul UE), Uniunea Europeană are dreptul de a colecta date statistice necesare pentru îndeplinirea obiectivelor sale, iar noi, statisticienii din INS şi DJS-uri, la nivelul statelor membre, suntem cei care contribuim la construirea politicilor UE. Şi noi trăim în România şi noi avem familii, părinţi în vârstă şi bolnavi în îngrijire, copii la grădiniţe, şcoli, facultăţi, credite şi greutăţi şi încercăm să supravieţuim cu un salariu de mizerie! Noi nu beneficiem nici măcar de indexarea salariului cu rata inflaţiei şi într-un stat în care «Legea salarizării unitare» este doar un mit, chiar un mijloc de adâncire a discrepanţelor salariale, am decis să protestăm pentru a beneficia de un trai decent! Drept urmare, am adoptat această formă de manifestare pentru a ne exprima nemulţumirea faţă de politicile de salarizare a statisticienilor”, mai atrag atenţia angajaţii DJS Ialomiţa.
Aceştia solicită respectarea prevederilor din Memorandumul depus la Guvern şi aprobat, încă din anul 2022, dar nepus în aplicare, respectiv: salariile de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Direcţiilor Regionale şi Judeţene de Statistică să se stabilească la nivelul corespunzător legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru administraţia publică centrală; Directorii Executivi şi Directorii Executivi Adjuncţi din cadrul Direcţiilor Regionale şi Judeţene de Statistică să fie salarizaţi la nivelul de salarizare corespunzător funcţiilor similar din cadrul I.N.S., în condiţiile punctului 1; acordarea unei majorări a salariului de bază cu 15% pentru complexitatea muncii, pentru toţi salariaţii din cadrul I.N.S şi al structurilor subordonate acestuia; exceptarea Institutului Naţional de Statistică şi a celor 42 de Direcţii Teritoriale de Statistică, instituţii publice cu personalitate juridică, subordonate care realizează atribuţiile INS la nivel de judeţ, de la procesul de desfiinţare/reorganizare/fuzionare sau transfer al activităţii, în baza art. XXIX alin. (8), alin. (9) şi alin. (10) din Legea nr. 296/2023; exceptarea de la desfiinţare a posturilor vacante, din cadrul Institutului Naţional de Statistică şi din cadrul celor 42 de Direcţii Teritoriale de Statistică prin încadrarea în prevederile art. XVII alin. (5) lit. n) ale Legii nr. 296/2023.

Cristina ANDREI

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )