Proiectul „Copilărie Regăsită!” a fost lansat oficial

STOP violenţei domestice! STOP mariajelor timpurii! STOP traficului de persoane! Fiecărui copil trebuie să i se asigure dreptul la copilărie, la o viaţă demnă în care să îşi dezvolte, pe cât posibil, potenţialul pe care îl are. România se află pe primul loc, conform Eurostat, în ceea ce priveşte numărul de căsătorii timpurii, adolescenţi, mame şi fete traficate.
Pentru a dezbate această problemă, Centrul Cultural al Romilor O Del Amenca a organizat, recent, conferinţa de deschidere a proiectului „Copilărie regăsită!”, finanţat prin programul „În stare de bine”, susţinut de Kaufland România şi implementat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile ( http://www.instaredebine.ro ).
Evenimentul a avut loc, mai exact, vineri, 6 octombrie 2023, la Liceul A.I Cuza din Slobozia. Scopul acestui proiect este asigurarea unui mediu – în cartierul Bora din municipiul Slobozia (în mod explicit romi, dar nu exclusiv) – în care copiii vulnerabili îşi pot trăi copilăria, inclusiv crearea premiselor unei stări de sănătate mai bună
Beneficiari sunt 224 de persoane din cartierul Bora, Slobozia (150 de femei, 30 de copii, 14 specialişti din cadrul instituţiilor şi 30 de taţi).
Obiectivele proiectului sunt creşterea accesului la servicii de sănătate şi protecţie pentru 150 de mame şi fete din cartierul Bora, Municipiul Slobozia, aflate în risc medical, victime ale căsătoriilor timpurii şi forţate, abuzurilor sexuale şi violenţei domestice; combaterea fenomenului mamelor adolescente, căsătoriilor timpurii şi traficului de fete din cartierul Bora, prin informarea şi conştientizarea sporită a 180 de persoane (150 femei şi 50 bărbaţi) cu privire la consecinţele medicale, sociale şi juridice ale acestor practici; menţinerea în sistemul şcolar a 30 de copii, pe care altfel părinţii îi vor căsători la o vârstă foarte fragedă (9-14 ani) şi ca urmare vor abandona şcoala. Rezultatele aşteptate sunt îmbunătăţirea nivelului de informare şi conştientizare în rândul a 150 de femei din mediul rural şi urban pe teme referitoare la sănătatea reproductivă şi sexuală, violenţa împotriva femeilor, drepturile femeilor; creşterea interesului a 30 de copii pentru educaţia şcolară; conştientizarea faptului că practici precum căsătoriile timpurii sunt deviaţii sociale şi nu tradiţii culturale.
Asociaţia Centrul Cultural al Romilor O Del Amenca a fost înfiinţată în 2001 implementând proiecte care au avut ca scop creşterea accesului romilor la educaţia şcolară, sănătatea publică şi angajare. ODA se concentrează pe lobby şi susţinerea autorităţilor pentru a creşte accesul la servicii pentru populaţia vulnerabilă, inclusiv romă. În acest scop, transferă know-how către autorităţi şi instituţii atunci când este necesar şi monitorizează politicile de incluziune. „Credem că romii pot ieşi din cercul vicios al sărăciei prin împuternicirea şi capacitarea acestora. Prin urmare, ne-am dori să vedem în cele 12 comunităţi în care lucrăm, cetăţeni activi, împuterniciţi, cu stimă de sine etnică.
Organizaţia acţionează la nivel local, dar în acelaşi timp dorim să participăm activ la elaborarea politicilor privind romii, folosind experienţa noastră de la nivel local. Există câteva direcţii strategice pentru organizaţia noastră: combaterea discriminării şi promovarea drepturilor omului în accesul la serviciile de sănătate, creşterea accesului la educaţia şcolară prin dezvoltarea de programe şcoală după şcoală, transformarea culturii romilor într-o forţă motrice pentru auto-ajutorarea economică, dezvoltarea educaţională, capacitare şi împuternicire a membrilor comunităţilor de romi”, a precizat Florin Nasture, managerul de proiect, specificând că informaţii suplimentare se pot obţine de la Centrul Cultural al Romilor O Del Amenca, email: contact@odelamenca.ro.
În Stare de Bine este un program anual de finanţare ce oferă granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro pe an organizaţiilor neguvernamentale din România. Programul este implementat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, cu susţinerea financiară a Kaufland România.
Obiectivul programului este creşterea calităţii vieţii locuitorilor din comunităţile rurale şi urbane prin sprijinirea iniţiativelor cu un impact pozitiv în trei domenii esenţiale – cultura, sportul şi viaţa sănătoasă – ce se adresează grupurilor vulnerabile şi comunităţilor din care acestea fac parte.
În acest an, în mod excepţional, criza umanitară din Ucraina a determinat reorientarea parţială a programului către sprijinirea migranţilor şi refugiaţilor alungaţi de război din ţara vecină.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )