Proiect „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”, pentru prevenirea riscurilor profesionale

În conformitate cu statisticile europene, rata accidentelor de muncă în cazul tinerilor, cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani, este cu 50% mai mare decât la orice altă grupă de vârstă a lucrătorilor. Fiind nou veniţi în câmpul muncii, este posibil ca tinerilor să le lipsească experienţa şi, adesea, maturitatea fizică şi psihologică. Există şi alţi factori care îi expun pe tineri unor riscuri mai mari. Printre aceștia se numără nivelul insuficient de competenţe şi de formare; necunoaşterea drepturilor proprii şi a obligaţiilor angajatorului; insuficienta încredere pentru a semnala eventualele probleme; nerecunoaşterea de către angajatori a protecţiei suplimentare de care au nevoie lucrătorii tineri.
Abordarea şcolară globală aduce la un loc educaţia şi gestionarea şcolii. Elevii şi personalul trebuie să colaboreze pentru a face din şcoală un loc sigur şi sănătos pentru muncă şi învăţare, prin: educaţie cu privire la riscuri, de exemplu prin implicarea elevilor în identificarea pericolelor; educaţie cu privire la sănătate şi promovarea sănătăţii, de exemplu prin iniţiativele privind „şcolile sănătoase”; promovarea demnităţii şi a respectului pentru toţi, de exemplu prin campanii împotriva comportamentului agresiv; preocupare faţă de mediu, de exemplu prin reutilizarea şi reciclarea materialelor.
În anul 2022 s-a considerat necesară continuarea proiectului „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”, program care urmăreşte pregătirea tinerilor, anterior intrării lor pe piaţa forţei de muncă, referitor la riscurile profesionale şi la drepturile şi obligaţiile lucrătorilor.
Proiectul ce include concursul „Ştiu şi aplic – Securitatea şi sănătatea în muncă se dobândeşte de pe băncile şcolii” are următorul desfășurător: în perioada 1 martie – 8 aprilie are loc etapa judeţeană, cu pregătirea fazei judeţene a Concursului „Ştiu şi aplic-Securitatea şi sănătatea în muncă se dobândeşte de pe băncile şcolii”; în data de 9 aprilie va avea loc concursul propriu-zis la Liceul Tehnologic „Sandu Aldea” Călărași; în perioada 13 – 15 mai, se va desfășura etapa naţională la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi. Grupul ţintă este format din elevii de liceu şi cadrele didactice din: învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului; învăţământul profesional. Obiectivele urmărite prin proiectul „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” sunt educarea tinerei generaţii încă de pe băncile şcolii cu privire la importanţa unui mediu de muncă sănătos şi sigur și crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale în vederea intrării pe piaţa muncii.
Au fost stabilite unităţile şcolare participante la prezentarea proiectului în număr de 12, toate din filiera tehnologică cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului. S-a realizat selectarea profesorilor participanţi şi s-au stabilit modalităţilor de colaborare între inspectorii de muncă nominalizaţi şi cadrele didactice. Prezentarea proiectului „Valenţe culturale-2022” de către cei trei inspectori de muncă celor 18 cadre didactice participante, a avut rolul de a explica pașii ce trebuiesc parcurşi privind derularea acţiunii. Concursul judeţean „Ştiu şi aplic-Securitatea şi sănătatea în muncă se dobândeşte de pe băncile şcolii”, se va desfăşura în ziua de 9 aprilie, ora 10.00, la Liceul Tehnologic „Sandu Aldea”, cu participarea a 23 de echipaje înscrise, formate din 2 elevi, din 12 licee din Judeţul Călăraşi, însoţite de către profesorii coordonatori.
ITM Călăraşi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi au încheiat un Protocol de Parteneriat, privind colaborarea în cadrul proiectului „Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”. Acestea au plecat de la practicile comunitare ce subliniază că educaţia şi cultura de prevenire a riscurilor sunt factori cheie pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii muncii.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )