„Procesul de şcolarizare devine o provocare, iar abandonul şcolar, din păcate, are şi o culoare etnică”

Educaţia tinerilor romi reprezintă un deziderat deosebit de important pentru liderii comunităţii, care nu precupeţesc nici un efort în a promova beneficiile aduse de aceasta.
Un instrument de lucru, cu impact major, îl reprezintă campania „SOS Copiii romi”, ce urmăreşte informarea, consilierea elevilor romi şi, în mod deosebit, cultivarea stimei etnice de sine. Campania este intens mediatizată şi are loc anual, în perioada octombrie-ianuarie.
În fiecare an, Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Ialomiţa participă la aceste activităţi, derulând, în paralel, campanii proprii de informare privind metodologia de admitere în învăţământul liceal şi profesional de stat. În parteneriat cu Asociaţia Partida Romilor Ialomiţa, reuşeşte să aducă la cunoştinţa părinţilor şi copiilor romi (şi nu numai, elevilor cu CES – cerinţe educaţionale speciale) etapele de înscriere.
Referitor la segmentul de populaţie şcolară romă, prof. Ion Sandu (inspector şcolar pentru minorităţi în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa) subliniază că, pentru această categorie, este esenţial să existe o atenţie mărită, având în vedere problemele de şcolarizare. „Nu există unitate şcolară în România unde – dacă avem copii romi, cu precădere din comunităţi defavorizate – să nu întâlnim şi fenomenul de risc de abandon şcolar, abandon şcolar, iar la nivel de comunitate, neşcolarizaţi. Tocmai de aceea, în aceste comunităţi, procesul de şcolarizare devine o provocare, iar abandonul şcolar, din păcate, are şi o culoare etnică. De aceea, măsurile afirmative trebuie poate recalibrate, regândite în acord cu legislaţia existentă, care susţine acest drept fundamental al copiilor, respectiv la educaţie, indiferent de apartenenţa la un grup vulnerabil. În ce priveşte procesul de admitere în învăţământul liceal şi profesional de stat, la începutul lunii februarie, IŞJ Ialomiţa va realiza un plan de măsuri, în acord cu metodologia specifică admiterii. Aşa cum s-a procedat în fiecare an, la nivel de unitate şcolară, se depune o recomandare de apartenenţă etnică, emisă de Partida Romilor sau alte ONG-uri rome autorizate, până la data de 27 mai 2022 (la secretariatul şcolii unde învaţă elevul înscris în clasa a opta sau absolvent clasa a opta). După susţinerea probei de evaluare – la limba şi literatura română şi matematică – urmează procesul propriu zis de înscriere, respectiv de admitere”, a precizat la Radio Fresh FM, la emisiunea „Din viaţa romilor”, prof. Ion Sandu, specificând că, prin conducerea existentă, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa manifestă deschidere. În acest sens, vor fi acordate câte două locuri elevilor de etnie romă şi două locuri – elevilor cu CES. Ca atare, în Ialomiţa, nu vor fi probleme în ceea ce priveşte procesul de admitere. „Spun asta, din propria experienţă. Niciodată nu am întâmpinat probleme în a asigura rezolvarea, în mod echitabil, corect şi legal, a procesului de admitere pentru aceste categorii de elevi…Consilierea, de care elevii şi părinţii acestora trebuie să beneficieze, este foarte importantă. În alţi ani, exista şansa unui demers, în acest sens, chiar în momentul admiterii fiindcă se organizau şedinţe publice de repartizare. În ultimul timp, nu mai avem această oportunitate, dar procesul de admitere este mult uşurat de admiterea computerizată. Procesul de consiliere nu este stopat şi determinant la momentul repartizării. Este un proces continuu, derulat pe întreg parcursul anului şcolar. Planul de măsuri va viza inclusiv procesul de consiliere derulat în fiecare unitate şcolară. Ne vom îndrepta atenţia în şcolile cu populaţie romă, pentru ca informaţiile referitoare la admitere să ajungă aşa cum trebuie. Şi, nu în ultimul rând, opţiunile acestor copii să fie realiste, în raport cu potenţialul pe care îl au. Interesant este că, în ultimii doi ani şcolari, nu am avut probleme în exprimarea opţiunilor şi în procesul de admitere computerizată”, a punctat inspectorul Sandu.

Mediatorul şcolar – o adevărată instituţie în procesul de facilitare a relaţiei şcoală-comunitate

Abandonul şcolar este un fenomen cu care autorităţile, de vreme îndelungată, se confruntă. Cauza principală o reprezintă, aşa cum se ştie, sărăcia. Totuşi, prof. Ion Sandu nu ar miza exclusiv pe cauza economică deşi gradul de sărăcie, comparativ cu celelalte categorii de populaţie, este mult mai ridicat în rândul etniei rome. Stereotipul de imagine este acel al palatelor ţigăneşti, al caselor mari, dar trebuie analizat ceea ce se află dincolo de realitatea uşor vizibilă. „Procesul de pauperizare este o cauză, dar aş plasa pe aceeaşi linie mentalitatea, cutumele existente în aceste comunităţi. De aceea este nevoie de resurse umane care să promoveze conştientizarea importanţei educaţiei şcolare, ca factor determinant în procesul dezvoltării personale a copiilor. În acest sens, Legea educaţiei ajută cu precizarea clară a faptului că, la nivelul unităţilor şcolare, pot fi angajaţi mediatori şcolari. Ministerul Educaţiei a organizat periodic programe de formare profesională în acest sens. Am avut şansa să particip, în calitate de formator, la aceste programe. Din judeţul Ialomiţa au participat tineri absolvenţi de liceu şi chiar de învăţământ superior. Actualmente sunt încadraţi ca mediatori şcolari. Mediatorul şcolar este o necesitate imperativă. Nu văd şcoală, în care avem populaţie romă tradiţionalistă, să existe fără mediator şcolar. Este factorul determinant, o adevărată instituţie în procesul de facilitare a relaţiei şcoală-comunitate. Dincolo de aceste aspecte, mai există totuşi unul legislativ. Şi, îl dezbat cu colegii mei, de exemplu, cu doamna Florica Alecu, directorul coordonator al Şcolii Gimnaziale Bora, structură a Liceului de Artă Ionel Perlea. Nu demult, îmi relata, cu lacrimi, că sunt părinţi romi din Cartierul Bora, care realmente refuză să-şi mai lase copiii la şcoală. Cauzele sunt tradiţiile specifice acestei comunităţi, respectiv căsătoria timpurie, fapt ce a determinat împiedicarea parcurgerii fireşti a şcolii de către copii. Demersurile doamnei s-au lovit de un zid. Sunt realităţi pe care e bine să le amintim, pentru că aducerea adevărului la lumină poate determina instituţiile statului să ia măsuri. Responsabil de demersul de şcolarizare nu sunt eu, ca inspector, nu reprezentanţii organizaţiilor rome, ci statul român în sine. Instituţiile statului nu pot face altceva decât să pună în aplicare legile – unele prevăzute în Codul Penal – anume respectul faţă de educaţie, ca drept fundamental al copilului”, a mai adăugat prof. Ion Sandu, inspector şcolar pentru minorităţi în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )