Primul raport despre agricultura sustenabilă din România

Solutions., cu sprijinul Bayer, a lansat raportul „Agricultura sustenabilă în România: abordări şi direcţii pentru viitor” – o sinteză a soluţiilor realizabile. Raportul se adresează tuturor celor interesaţi de subiectul agriculturii sustenabile şi subliniază faptul că în contextul schimbărilor climatice din ce în ce mai accentuate, producţia agricolă şi viitorul securităţii alimentare sunt puse sub semnul întrebării. Agricultura sustenabilă se referă la practicile agricole care îmbină eficienţa economică cu protecţia mediului şi bunăstarea socială. Ea respectă resursele naturale, promovează biodiversitatea, utilizează metode prietenoase cu mediul şi asigură satisfacerea nevoilor actuale fără compromiterea resurselor viitoare. Mergând mai departe, agricultura regenerativă se axează pe obţinerea de rezultate, cum ar fi îmbunătăţirea calităţii solului, sechestrarea carbonului din atmosferă, conservarea resurselor de apă şi îmbunătăţirea bunăstării socio-economice a fermierilor şi a comunităţilor lor. „Viitorul agriculturii se va construi cu deciziile şi inovaţiile de astăzi. Scenariile de viitor, trendurile şi direcţiile pe care le explorăm şi construim acum vor influenţa nu doar modul în care ne cultivăm hrana, ci şi relaţia noastră cu natura şi responsabilitatea faţă de generaţiile viitoare. La SOLUTIONS., credem într-o abordare informată către un viitor sustenabil. Modelarea unui viitor favorabil necesită o înţelegere profundă a provocărilor curente şi a potenţialului de inovaţie, de aceea susţinem companiile din România şi CEE cu explorarea strategică a viitorului”, a precizat Ciprian Stănescu, CEO Solutions., specificând că
raportul a fost elaborat pe baza unor studii, analize şi articole ştiinţifice relevante pentru domeniul agriculturii, precum şi pe baza intervievării unor fermieri români care au adoptat tehnologii şi practici agricole sustenabile. „Necesitatea ca fermierii să adopte sustenabilitatea este de primă importanţă. Ca administratori ai pământului, fermierii se află într-o poziţie unică pentru a aborda provocările actuale, de la schimbările climatice la lipsa de resurse. Iar practicile sustenabile nu numai că protejează mediul înconjurător, dar îmbunătăţesc rezilienţa şi viabilitatea pe termen lung a activităţilor din fermă. Acest raport de sustenabilitate este o dovadă a viziunii noastre comune asupra unui viitor agricol mai sustenabil şi regenerativ aici, în România”, a spus Boualem Saidi, Senior Bayer Representative & Bayer Crop Science Division Head România, Bulgaria, Republica Moldova.
Interviurile realizate în cadrul raportului cu fermieri români arată că provocările principale cu care s-au confruntat fermierii au fost fluctuaţiile climatice imprevizibile şi schimbările de temperatură, precum şi distribuţia neuniformă a precipitaţiilor, ce au influenţat randamentele culturilor. În plus, adaptarea forţei de muncă la noile tehnologii a reprezentat altă problemă pe care fermierii au întâmpinat-o.
În faţa tuturor acestor obstacole, fermierii au adoptat în mod consecvent o serie de soluţii inovatoare. Aceştia au acordat o atenţie sporită sănătăţii solurilor şi gestionării eficiente a apei disponibile. Tehnologia a avut un rol esenţial: agricultura de precizie, monitorizarea prin satelit şi utilizarea hărţilor NDVI s-au dovedit a fi instrumente cruciale în identificarea nevoilor solului şi a culturilor dezvoltate de la an la an. Pentru a face faţă variaţiilor climatice, fermierii au testat şi selectat soiuri de plante mai rezistente. Practicile agricole sustenabile, precum lucrările conservative ale solului (min-till, no-till sau strip-till), au fost integrate cu succes, împreună cu optimizarea utilizării inputurilor. „Sustenabilitatea este doar un concept dacă nu reuşeşti să creezi o cultură în jurul acesteia. Sunt extrem de mândru să spun că în organizaţia noastră, toată lumea este dedicată să acţioneze în beneficiul mediului şi comunităţii, să caute oportunităţi de reducere a amprentei de carbon. Toate acţiunile sunt măsurate, urmărite şi integrate în strategia noastră, pentru a ne asigura că avansăm în ritmul potrivit în călătoria noastră către sustenabilitate”, a punctat Rémi Dei-Tos, Row Crop Seeds Production Lead Bayer România. „Viitorul alimentaţiei în contextul creşterii demografice şi al schimbărilor climatice va depinde de adaptabilitate, inovaţie şi cooperare la nivel global. Agricultura sustenabilă este un angajament pe termen lung, care ne priveşte pe toţi. Astăzi, avem o ocazie unică de a modela agricultura viitorului, de a o face mai eficientă, mai sustenabilă şi mai responsabilă” a adăugat Alexandra Moraru, Research Lead Solutions.
Raportul „Agricultura sustenabilă în România: abordări şi direcţii pentru viitor” este o invitaţie la acţiune şi reflecţie, o provocare de a privi cu încredere spre viitor, scopul fiind de a modela un traseu sustenabil şi prosper pentru agricultura românească.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )