Prestigiul Facultăţii de Management şi Dezvoltare Rurală Călăraşi a depăşit de mulţi ani graniţele judeţului

Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală, Filiala Călăraşi (ce aparţine Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti – USAMV), a deschis în octombrie cel de-al 25-lea an universitar de învăţământ agricol, momentul fiind marcat chiar de Ziua Mondială a Educaţiei. Directorul Facultăţii, profesorul universitar doctor, Daniela Creţu subliniază că este o mare onoare că instituţia a putut să reziste atâţia ani, devenind credibilă nu doar pe piaţa forţei de muncă locală, ci şi naţională. La acest moment, toate cadrele didactice sunt doctori în domeniul în care predau, fiecare demonstrându-şi, de-a lungul timpului, competenţa, prin lucrările ştiinţifice publicate, cărţile scrise şi activitatea desfăşurată. Ca un scurt istoric, în 1998, Facultatea avea 37 studenţi, din aceştia finalizând cursurile 31 absolvenţi (prima serie), după 3 ani, cu titulatura de inginer colegiu. Şi, Colegiul a funcţionat ca filială a Facultăţii de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală, cu două specializări: management şi afaceri în agricultură şi managementul prelucrării produselor agroalimentare. Între 2001- 2007, au fost 7 promoţii cu 321 absolvenţi. O parte dintre aceştia au continuat studiile la nivel de licenţă, pentru a deveni ingineri, tot în cadrul facultăţii călărăşene. Începând cu anul universitar 2005- 2006, Colegiul universitar agricol s-a transformat în Facultate, pe domeniul Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală. Au fost 14 promoţii de ingineri şi 1.116 absolvenţi. „La momentul acela, colegiile s-au desfiinţat şi a trebuit să ne repliem şi să ne transformăm în facultate. Ce-i drept, cele două specializări se pretau foarte bine pentru zona noastră agricolă. E adevărat că nu au terminat decât 321 de absolvenţi, dar oricum eram la începutul desfăşurării învăţământului universitar agricol în Călăraşi. Pe de altă parte, faptul că aveau acea titulatură de colegiu în titlu, deci de inginer colegiu, îi făcea cumva să se replieze şi mergeau în Bucureşti la Facultatea de Management şi inginerie economică. Apoi, în momentul în care am avut această posibilitate de a ne transforma în facultate, a fost pentru noi o mare bucurie. Ba chiar în anul acela, 2005- 2006, am avut 173 de candidaţi în anul întâi. E adevărat că pe parcurs, până în anul 4, au ajuns 104 la finalul celor patru ani. Din păcate este o mare problemă cu care ne confruntăm, pentru că încă din anul întâi, cam 25% dintre studenţii noştri se retrag. Abandonul şcolar este foarte mare. În acelaşi timp, vreau să spun că nu este vorba doar de filiala Călăraşi în care întâlnim această situaţie, ci şi la nivel naţional, într-un procent mai mic sau mai mare”, a precizat la FRESH FM, în cadrul Emisiunii „Subiectul Zilei”, prof. universitar, Daniela Creţu, specificând că, începând cu anul universitar 2018- 2019, denumirea şi specializarea facultăţii s-au schimbat, în Facultatea de Management şi Dezvoltare rurală, cu specializarea ingineria şi managementul afacerilor agricole. Prima promoţie de absolvenţi va fi anul în 2023, cu această specializare.
O altă realizare este că, o parte din absolvenţi, respectiv cam 25% au fost capabil să înfiinţeze şi să conducă unităţi cu specific în domeniul producţiei agricole şi alimentare. „Foarte mulţi dintre absolvenţii noştri, în timpul facultăţii au beneficiat de stagii de practică în Marea Britanie sau Germania. Şi, în momentul în care s-au întors de acolo – stagiile acestea fiind remunerate – au putut să înfiinţeze astfel de mici exploataţii agricole, căci au avut un capital. Trebuie să recunosc că sunt mândră de foarte mulţi dintre ei. Unii sunt chiar baze de practică pentru noi. Atunci când studenţii noştri merg să facă practică, îi contactăm şi de fiecare dată primim feedback de la ei. Până la urmă, tocmai ei sunt cei care ne fac reclamă. Aceşti fermieri, dintre primii noştri absolvenţi, sunt cei care mai departe şi-au trimis copiii la facultatea noastră, nepoţii şi aşa mai departe. Ba chiar am avut şi trei absolvenţi care, la momentul când au definitivat studiile, erau aproape în pragul pensionării. Dar a fost vorba de oameni cu expertiză, foarte bine cotaţi în rândul fermierilor din Călăraşi, care au vrut neapărat să termine măcar la pensie o facultate, să ajungă să fie ingineri”, a subliniat prof. universitar.

60% studenţi provin din mediul rural al judeţelor Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa, Giurgiu

În prezent, facultatea are, în anul universitar curent, înscrişi 313 studenţi, din care 247 cu finanţare de la bugetul de stat. Asta în condiţia în care până în urmă cu circa şase ani, abia reuşea să aibă maxim 120 de locuri cu finanţare de la buget. Practic, anii 2, 3 şi 4 sunt în integralitatea lor cu finanţare de la bugetul de stat. Referitor la acest aspect, prof. univ. Daniela Creţu spune că nu ar putea afirma că este meritul ei, ci că a scăzut numărul de studenţi la nivelul Universităţii din Bucureşti. Şi aceasta se confruntă cu un mare abandon universitar şi rămân multe locuri de la buget neocupate care se distribuie către celelalte facultăţi. „Noi, cele două filiale, ca facultăţi distincte în cadrul Universităţii, în fiecare an am reuşit să atingem nivelul cifrei de şcolarizare planificat, faţă de alte facultăţi din Bucureşti, care nu au atins nici măcar 70%. Pe an de învăţământ, la nivelul anului întâi, avem 101 studenţi, din care un student din Grecia, la anul doi avem 78 de studenţi, la anul trei – 76 studenţi şi anul 4- 52 de studenţi. 60% studenţi provin din mediul rural al judeţelor Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa, Giurgiu. Marea majoritate fac naveta. Avem studenţi şi din Olteniţa. Chiar dacă fac naveta, unii dintre ei vin la curs măcar 3 zile pe săptămână, alţii chiar 5 zile. Dar avem şi studenţi ce locuiesc în Călăraşi şi care, din păcate, aleg sa meargă la Bucureşti. Sau urmează cursurile noastre, dar vin doar o zi sau două pe săptămână la facultate. Avem şi astfel de probleme…Iată că prestigiul facultăţii a depăşit graniţele judeţului, căci reuşim să furăm, cu ghilimele, studenţi din zonele limitrofe. Din Ialomiţa, chiar avem destui de mulţi studenţi”, a punctat profesorul universitar.

„Studenţii noştri sunt implicaţi în multe activităţi extracurriculare”

Printre altele, la Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală, Filiala Călăraşi se pune accent pe însuşirea a două limbi străine, anume engleza şi spaniola. De ce spaniolă? La solicitarea studenţilor, căci li se pare mai uşoară această limbă. Apoi, s-a ţinut cont că, fermierii exced graniţele României, în contractele de colaborare pe care le vor avea cu Uniunea Europeană. Este extrem de important să cunoască două limbi străine, iar limba spaniolă are o arie geografică mai mare decât limba engleză.
O importanţă deosebită o au şi bursele. Facultatea are trei categorii de burse: de excelenţă, pentru studenţii care termină cursurile anului universitar cu media 10 (şi în acest an universitar sunt trei astfel de burse); burse de merit – unde se încadrează 34 de studenţi, care au media cuprinsă între 9,50 şi 10 şi 4 burse sociale. „Am avut ani în care aveam şi 30 de burse sociale, dar acum am dat bursă socială doar celor care au depus dosarele. Cuantumul este destul de consistent zic eu pentru bursele de excelenţă, de 1.000 RON, burse de merit – 800 RON şi burse sociale – 700 RON. Se discută la nivelul Universităţii şi de burse extra sociale. Adică în sensul că, un student care are o bursă de merit sau una de excelenţă şi o are o situaţie mai delicată, poate primi ambele burse. Faptul că acum avem doar 4 burse sociale, denotă că, probabil, situaţia economică a studenţilor este bună… În rest, pot să menţionez că avem revista studentului de Călăraşi şi, în acelaşi timp, o revistă ştiinţifică. Şi, vreau să fac precizarea că, doar Facultatea din Călăraşi are o astfel de revistă. Celelalte facultăţi, din Bucureşti şi nici filiala Slatina, nu au. În luna iunie vom avea un simpozion de comunicări ştiinţifice al studenţilor şi cadrelor didactice din Călăraşi, ocazie cu care se va vedea că studenţii noştri sunt în stare să facă cercetare. Avem lucrări foarte frumoase, ba chiar ultimul volum a fost publicat în limba engleză pe considerentul că se intenţionează să accedem cu acest volum în bazele de date internaţionale şi să fie recunoscut la nivel internaţional. Studenţii noştri sunt implicaţi în multe activităţi extracurriculare. Avem, în primul rând, în fiecare an, Balul Bobocilor pe care îl organizăm în curând. Apoi, în perioada anterioară Sărbătorilor de iarnă, de fiecare dată, iniţiem activităţi de voluntariat cu fiecare an de studiu. Studenţii noştri identifică familii care întâmpină probleme şi le dăruiesc alimente, produse, haine jucării pentru copii. În luna februarie, în perioada de sesiune, organizăm expoziţia de idei de proiecte comunitare studenţeşti, un succes în fiecare an. Este vorba de cele mai bune proiecte pe care le prezentăm la discipline de managementul proiectului, marketing, consultanţă, energii regenerabile, tehnologia agricolă. Toţi colegii pot să participi cu anumite proiecte pe care studenţii le-au finalizat într-un mod frumos. Înainte de Paşti, vrem să continuăm tradiţia cu Târgul produselor Pascale, care a fost un succes de fiecare dată. Acolo invităm tot judeţul Călăraşi. Toţi cei care doresc să treacă pe la Târgul nostru sunt bineveniţi, produsele noastre nu se comercializează doar se degustă. Târgul va avea loc în curtea liceului agricol, în corturi. Ba chiar în luna aprilie, am invitat şi Liceul agricol să ni se alăture. Şi Asociaţia de agroturism, turism rural şi ecologic, care este înfiinţată în cadrul facultăţii noastre, printr-un proiect PHARE. Evident, mai este sesiunea de comunicări ştiinţifice care va avea loc în luna iunie”, a informat directorul Facultăţii de Management şi Dezvoltare Rurală, Filiala Călăraşi.
Una peste alta, chiar este nevoie de învăţământ superior la Călăraşi şi asta s-a dovedit de-a lungul timpului prin rezultatele obţinute şi prestigiul pe care l-a dobândit facultatea la nivel local şi naţional. „Chiar este nevoie de învăţământ superior la Călăraşi. În primul rând, pentru specificul judeţului. În al doilea rând, sunt copii extraordinari, care vin de la licee foarte bune. Din păcate s-a acreditat ideea că studenţii noştri sunt doar pe la liceele mai slab cotate. Ei, nu este aşa. Studenţii noştri nu vin doar de la liceele tehnologice, ci şi de la Liceul Eminescu, Barbu Ştirbei, de la Olteniţa, de la liceele bune. Dar sunt studenţi care nu au posibilităţi financiare care să le asigure un loc de cazare în Bucureşti sau Constanţa. Apropo, noi avem şi studenţi din Constanţa care puteau face facultatea la ei acasă. Eu zic că, calitatea actului educativ nu este cu nimic mai prejos decât a celui din Bucureşti. Jumătate dintre cadrele didactice care predau la filiala Călăraşi sunt aceleaşi care predau şi în Bucureşti la aceeaşi facultate, cu aceleaşi pretenţii”, a mai adăugat prof. universitar, Daniela Creţu, directorul Facultăţii de Management şi Dezvoltare Rurală, Filiala Călăraşi.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )