Precizări importante privind Măsura 1 „Microgranturi în domeniul agroalimentar”

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează beneficiarii Măsurii 1 „Microgranturi în domeniul agroalimentar” că pot încărca rapoartele de progres în cadrul sistemului informatic Granturi IMM, secțiunea IMM RECOVER, modulul Implementare.
Termenul limită de depunere a rapoartelor de progres însoțite de documentele justificative este de 90 de zile de la data la care disponibilul a fost transferat în contul bancar al beneficiarului.
Toate documentele justificative care au stat la baza efectuării cheltuielilor și urmează a fi încărcate în IMM Recover de către aplicanții eligibili ai Măsurii M1 vor purta sintagma „decontat din microgrant”, asumată prin semnătura beneficiarului (facturi/ordine de plată/extras de cont/etc). „Reamintim lista cheltuieilor eligibile angajate după data de 1 februarie 2020. Este vorba de cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari. În al doilea rând, elegibile sunt datoriile curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi, potrivit contractelor încheiate. Pe listă se mai află cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenţa pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole. Eligibile, tot după data de 1 februarie 2020, mai sunt: cheltuielile privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă; cheltuielile privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale; cheltuielile privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii şi tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale; cheltuielile privind plata datoriilor către bugetul statului şi bugetele locale. Atenție! Cheltuielile efectuate din micrograntruri trebuie să fie în legătură cu activităţile/subactivităţile codului CAEN pentru care s-a solicitat finanţare.
Această măsură a fost implementată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în parteneriat cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură prin Centrele județene și cu Serviciul de Telecomunicații Speciale”, informează Florin Stoia, director executiv APIA.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )