Peste 4.300 de elevi ialomiţeni primesc bursă de ajutor social

În conformitate cu Ordinul M.E. nr. 5379/07.09.2022, pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, nivel gimnazial, liceal şi profesional, beneficiază lunar de burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social, denumite în continuare burse. Acestea reprezintă o formă de stimulare a elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură, la diferite discipline sau domenii de studiu. Totodată, o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic, în vederea participării la educaţie a acestora şi a prevenirii abandonului şcolar. În acest sens, bursele se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate cu această destinaţie, prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
La nivelul judeţului Ialomiţa, pentru anul şcolar 2022-2023, situaţia acordării burselor arată astfel: Bursă de performanţă: 52 de beneficiari; Bursă de merit: 2.833 de beneficiari; Bursă de studiu: 957 de beneficiari; Bursă de ajutor social: 4.355 de beneficiari.
De asemenea, programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, derulat de Ministerul Educaţiei, începând cu anul 2004, înregistrează 215 beneficiari din şcolile ialomiţene. „Prin intermediul acestui program, fiecare elev primeşte lunar, pe toata durata cursurilor, în situaţia respectării tuturor condiţiilor legale prevăzute, suma de 250 lei ca formă de sprijin în vederea continuării sau finalizării studiilor. Numărul total de beneficiari de la nivelul judeţului Ialomiţa este egal cu numărul de solicitanţi eligibili”, a precizat prof. Steluţa Mitrea, şefa IŞJ Ialomiţa.

Marius BĂDRĂGAN

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )