Parteneriat pentru Dezvoltare Locală în Ciulniţa

La începutul acestei săptămâni, la Ciulniţa, a avut loc o conferinţă de promovare a mecanismului de consultare al autorităţilor şi instituţiilor publice cu ONG-uri, parteneri sociali şi cetăţeni în elaborarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare locală la nivelul UAT Ciulniţa. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Parteneriatul pentru Ciulniţa – consolidarea capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali din comuna Ciulniţa şi localităţile limitrofe de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local”. Ideea este că se doreşte să existe un dialog permanent, pentru realizarea politicilor şi strategiilor de interes local. Totodată, formarea unui grup consultativ pentru dezvoltarea locală, ce va avea rolul de a revizui propunerile politici şi publice – primite din partea administraţiei – şi de a consulta societatea civilă din UAT Ciulniţa, cu privire la eventuale modificări.

Conferinţa s-a desfăşurat, mai exact, luni, 21 august 2023, la Şcoala Gimnazială Ciulniţa, cu participarea lui Stelică Gheorghe (primarul comunei Ciulniţa); Ioana Mihai (preşedintele Asociaţiei „Ajutor Umanitar şi Caritabil” Ciulniţa); reprezentanţi ai ONG-urilor, partenerilor sociali din comuna Ciulniţa şi localităţile limitrofe (municipiul Slobozia), aleşi locali, angajaţi din Primărie şi mas media.
În intervenţia sa, preşedintele Asociaţiei „Ajutor Umanitar şi Caritabil” Ciulniţa, Ioana Mihai a făcut o scurtă prezentare a proiectului „Parteneriatul pentru Ciulniţa – consolidarea capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali din comuna Ciulniţa şi localităţile limitrofe de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local”, care se derulează în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 236.228,82 lei, din care 196.778,61 reprezintă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. Perioada de implementare a proiectului este 1.08.2022-30.09.2023. Beneficiarul proiectului este Asociaţia „Ajutor Umanitar şi Caritabil” Ciulniţa, iar partener asociat – UAT Ciulniţa. Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacităţii ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivelul UAT Ciulniţa. Obiectivele specifice vizează implicarea partenerilor sociali, ONG-urilor şi cetăţenilor în formularea şi promovarea dezvoltării la nivelul UAT Ciulniţa, prin dezvoltarea unui mecanism de consultare timp de 14 luni; dezvoltarea capacităţii partenerilor sociali şi ONG-urilor de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivelul UAT Ciulniţa timp de 8 luni, prin instruire practică, formare continuă a 56 de persoane din cadrul ONG-urilor şi partenerilor sociali, ce sunt deja certificaţi şi 2 activităţi întreprinse în comun cu autorităţi locale şi participarea lor la activităţile reţelelor naţionale şi europene (un curs de competenţe sociale, civice şi mediu). Grupul ţintă este format din 76 de persoane, din care: 56 de persoane din rândul reprezentanţilor ONG-urilor şi partenerilor sociali (organizaţiile sindicale şi patronale); 20 de persoane din cadrul autorităţilor locale (personal de execuţie, conducere, aleşi locali). „Este un proiect care şi-a propus din start să rezolve o nevoie identificată la nivel local, anume inexistenţa unui instrument de consultare în administraţia publică locală şi organizaţiile neguvernamentale, parteneri sociali, din comuna Ciulniţa şi localităţile limitrofe…Ca indicator de rezultat, avem un parteneriat între ONG-uri, parteneri sociali şi autorităţi locale, funcţional la 6 luni după finalizarea proiectului şi cele 56 de persoane certificate din rândul reprezentanţilor ONG-urilor şi partenerilor sociali. Ca indicator suplimentar, avem acest mecanism de consultare între autorităţi, instituţii publice, ONG-uri, parteneri sociali şi cetăţeni pentru elaborarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare locală. Un alt indicator suplimentar este creionarea unei strategii de lucru pentru parteneriate de dezvoltare locală viitoare, pusă în aplicare tot la 6 luni după finalizarea proiectului. Acest proiect, încă din perioada de contractare s-a bazat pe un parteneriat de dezvoltare locală, încheiat între administraţia publică locală – reprezentată de domnul primar – şi asociaţia noastră. A fost o condiţie de depunere a proiectului. Fără acest parteneriat nu am fi putut să ajungem la implementarea proiectului”, a informat Ioana Mihai. Aceasta spune că, de-a lungul activităţilor din proiect, a avut alături reprezentanţi ai ONG-urilor, organizaţiilor sindicale din Ialomiţa, Uniunea Sindicatului Liber al Învăţământului. Printre cele 56 persoane certificate s-au numărat foarte mulţi profesori, un lucru normal, căci ei le pot prezenta copiilor ce înseamnă aceste competenţe civice, sociale şi de mediu. Bazele mecanismului de consultare au fost puse în câteva focus grupuri, seminare şi dezbateri, din cadrul uneia dintre activităţile proiectului. „Nu a fost simplu să ajungem să cunoaştem asociaţiile din judeţul Ialomiţa, pentru că nu există o bază de date care să ne permită să ajungem foarte uşor la acestea. Dar, am încercat să încropim mecanismul cu persoanele care au fost prezente şi au venit cu sugestii, propuneri şi recomandări. Mecanismul de consultare reprezintă o comunicare pe care o dorim constantă, productivă şi bilaterală între administraţia publică, ONG-uri, parteneri sociali şi cetăţeni. Dorim prin această consultare să existe un dialog permanent, pentru realizarea politicilor şi strategiilor de interes local, ce au un aport semnificativ în dezvoltarea sectoarelor de interes la nivelul UAT Ciulniţa. Cele trei scenarii propuse de mecanism implică un scenariu de referinţă, varianta 2 de mecanism şi varianta 3. În prima variantă, noi am încercat să prezentăm situaţia actuală. Anume faptul că nu există încă un mecanism de consultare între administraţie, ONG-uri, parteneri sociali din comuna Ciulniţa şi localităţile limitrofe. Am făcut o descriere referitoare la situaţia actuală, după care am mers la al doilea scenariu – mixt. În urma dezbaterilor, s-a decis că ar fi cea mai bună variantă de implementare a acestui mecanism. Acest scenariu presupune formarea unui grup consultativ pentru dezvoltarea locală, ce va avea rolul de a revizui propunerile de politici publice, primite din partea administraţiei şi de a consulta societatea civilă din UAT Ciulniţa cu privire la modificări. Grupul va fi format în perioada imediat următoare şi va fi constituit din 10 persoane (7 de la ONG-uri din comuna Ciulniţa şi localităţile limitrofe şi 3 din partea administraţiei publice a Primăriei). Un rol în comunicare îl vor avea şedinţele trimestriale (pentru consultare generală) şi cele extraordinare…Propunem autorităţii publice locale să organizeze întâlniri cu ONG-uri, parteneri sociali, încă din perioada de iniţiere a proiectelor de politici publice, astfel încât să dovedească o cât mai mare deschidere în procesul de transparenţă decizională. Al treilea scenariu este unul exclusiv online. Aşa cum se ştie, comunicarea în timpul pandemiei a avut de suferit şi ne-am gândit şi la situaţii de acest gen. Dar, totuşi, din analiza făcută, a rămas de bază pentru implementare scenariul 2 de mecanism, care presupune atât întâlnirea fizică a membrilor grupului consultativ de dezvoltare locală, cât şi modificarea paginii de Internet a Primăriei Ciulniţa, adăugând nişte formulare online unde societatea civilă poate veni cu propuneri, sugestii, recomandări, vizavi de politicile publice…Ce aşteptăm de la acest proiect? O comunicare facilă, productivă, între autoritatea locală şi societatea civilă”, a completat Ioana Mihai.

Cetăţenii vor avea posibilitatea să vină cu propuneri şi observaţii la politicile publice de interes local

Primarul comunei Ciulniţa, Stelică Gheorghe are toată deschiderea pentru acest proiect şi vrea să existe o cât mai bună comunicare cu ONG-urile şi societatea civilă din comună şi localităţile limitrofe. „Noi nu am avut legătura cu societatea civilă, cu ONG-urile şi cu localităţile limitrofe. Dar o activitate sau un pas al acestui mecanism, noi l-am avut în vedere. Atunci când făceam prioritizările pentru listele de investiţii, pe care le stabileam la începutul fiecărui an. Acum, practic, trebuie să chemăm lângă noi şi altă parte, altă structură, din viaţa civilă şi pe cei ce sunt acum limitrofi cu localitatea noastră. Pentru o dezvoltare durabilă, ar trebui să ţinem cont şi de dumnealor. Trebuie să gândim împreună. De exemplu, când a fost făcut iniţial proiectul de introducere a gazului metan în Ciulniţa, el este dimensionat şi funcţionează la un regim de presiune care poate asigura inclusiv următoarei localităţi – Bueşti – presiune suficientă ca să poată beneficia de gaz. Dar, ei trebuiau să vină la întâlnirile cu operatorul de gaz şi i-am chemat… Referitor la proiect, prin acest mecanism, cetăţenii vor avea posibilitatea să vină cu propuneri şi observaţii la politicile publice de interes local. Ce trebuie reţinut şi transmis către cetăţeni este că relaţia va fi una profesională, fără să se cunoască numele persoanei care vine cu propuneri. Nu va apărea niciodată pe pagina instituţiei că a propus «cutărică» ceva. Cel care este desemnat pentru relaţia cu cetăţenii, din partea Primăriei, nu va aplica pe pagina noastră, numele respectiv…Vom impune ca în fiecare sat, parohie, să avem chestionate puncte pe care le consideră mai importante pentru dânşii şi puncte comune, la nivel de UAT. Căci, într-adevăr, problemele sunt diferite, nu pot fi la fel. Unii dintre cetăţeni poate au o problemă cu apa, alţii cu gunoiul, drumul sau altele. Dacă e vorba de grădiniţă, şcoală, atunci este o problemă comună, nu una de zonă. Deci, tot ceea ce ţine de educaţie, partea socială, legea 416, de comunitatea mai vârstnică”, a precizat primarul Stelică Gheorghe, specificând că politicile publice –publicate pe pagina de Internet a Primăriei – vor fi adaptate la nivelul oricărui cetăţean, să le înţeleagă toată lumea. Însă, alesul local doreşte ca şi localnicii să dea dovadă de spirit civic, să semnaleze dacă vreunul dintre ei distrug ceea ce se face bun pentru comunitate. „Vrem să dezvoltăm şi spiritul civic. Este important ca oamenii să capete curaj, în a-şi expune punctul de vedere. Iar politica publică nu înseamnă numai anumite investiţii care se fac, ci şi modul de comportare în societate. Dacă vedem, de exemplu, anumite persoane care fac probleme, vin în zone de recreere, unde sunt şi copii sau consumă băuturi alcoolice sau sparg seminţe şi dau pe jos, iniţiativa civică trebuie să vină din partea celorlalţi cetăţeni, care pot sesiza ce se întâmplă acolo. Noi avem încă acea reticenţă, ca altcineva să ia iniţiativa. De aceea căutăm acum să le dăm voie oamenilor, fără să se vadă numele, să sesizeze. Nu sunt anonimi, noi vedem cine sesizează. Îşi asumă răspunderea, dar ştie că alături de el este administraţia publică şi ceilalţi cetăţeni care achiesează la ceea ce va spune. Fiindcă vor fi mai mulţi care vor avea părerea respectivă sau mai puţini. Dar, să se ştie că nu i se dă numele, pentru a nu exista acea discuţie dintre ei…Oamenii trebuie să conştientizeze că, de fapt, rolul nostru nu este numai pentru cât suntem aici. Rolul nostru este de a duce mai departe ceva pentru cei care vin după noi. Că şi noi, poate, am găsit ceva lăsat de cei de dinaintea noastră”, a mai adăugat primarul comunei Ciulniţa.
Una peste alta, cu angajament şi determinare, comunitatea locală şi autorităţile au început să construiască un cadru în care opinii şi idei se transformă în politici şi strategii tangibile. Astfel, Ciulniţa se pregăteşte să-şi sculpteze viitorul, cu susţinerea tuturor celor implicaţi, demonstrând că o dezvoltare autentică se clădeşte pe vocea fiecărui cetăţean şi pe efortul comun.

Cristina ANDREI

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )