Obiectiv strategic al strategiei ANAF 2021-2024 – reducerea evaziunii fiscale

Pentru îndeplinirea obiectivului strategic de reducere a evaziunii fiscale și a economiei subterane, precum si menținerea unui mediu economic echitabil pentru toți contribuabilii, AJFP Ialomiţa a întreprins o serie de verificări în luna noiembrie.
Inspectorii cu atribuțiuni de control din cadrul Agenţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomița – Activitatea de Inspecție Fiscală au înregistrat, în cazul persoanelor fizice, cât şi al persoanelor juridice, următoarele rezultate: din 31 de inspecții fiscale efectuate (finalizate), 17 au fost la contribuabili persoane juridice și 14 la contribuabili persoane fizice; din 16 controale controale inopinate, 14 au vizat persoanele juridice și 2 persoanele fizice; din 1872,15 mii lei obligații suplimentare stabilite, 1814,65 mii lei au mers la contribuabili persoane juridice și 57,50 mii lei la contribuabili persoane fizice.
Din punct de vedere al ponderii impozitelor în totalul obligațiilor suplimentare stabilite, sumele din TVA dețin o pondere de 30,57%, iar impozitele și contribuțiile aferente salariilor reprezintă un procent de 40,72 %.
Principalele acțiuni în care au fost implicate structurile de inspecție fiscală în luna noiembrie sunt următoarele: controale inopinate pentru creșterea gradului de conformare voluntară la declarare și plată a obligațiilor fiscale de către contribuabili; inspecții fiscale din proprie inițiativă efectuate la contribuabili persoane juridice și persoane fizice, care prezintă risc fiscal ridicat; pentru verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, a corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor de către contribuabili; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente; inspecții fiscale efectuate în vederea soluționării în termen a deconturilor de TVA cu opțiune de rambursare primite pentru control anticipat.

Cătălina GHEORGHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )