Modificări aduse Codului Fiscal pentru anul 2023

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Ialomiţa informează contribuabilii că, prin O.G. nr. 16/2022, au fost aduse o serie de modificări Codului fiscal, care au vizat, în principal, o serie de aspecte.
Conform celor informate de Liliana Ciomîrtan (purtătorul de cuvânt al AJFP Ialomiţa) este vorba despre modul de stabilire a bazei de calcul al impozitului pe venitul din cedarea folosinţei bunurilor, în sensul în care, începând cu 1 ianuarie 2023, venitul brut reprezintă venit anual impozabil (a fost eliminată cota forfetară de 40%); reglementarea unor obligaţii fiscale pentru persoanele fizice care obţin din străinătate venituri din pensii pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), respectiv pentru partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 lei, cu respectarea acordurilor internaţionale; modificarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale (CAS), în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi/sau  venituri din drepturi de proprietate intelectuală, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară.
Astfel, baza anuală de calcul al CAS o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât: nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute, inclusiv şi 24 salarii minime brute pe ţară; nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate mai mari sau egale cu 24 salarii minime; modificarea bazei anuale de calcul al CASS, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocieri, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii şi venituri din alte surse, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară.
Baza anuală de calcul al CASS o reprezintă: nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute pe ţară; nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 salarii minime brute pe ţară; nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate mai mari sau egale cu 24 salarii minime.
De asemenea, prin O.U.G. nr. 2/2022 s-a reglementat acordarea unor indemnizaţii lunare pentru profesionişti şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe. Pentru aceste venituri, contribuabilii datorează impozit pe venit, CAS şi CASS. Obligaţiile fiscale se stabilesc de contribuabil şi se declară prin declaraţia unică.
Având în vedere modificările legislative menţionate mai sus, a fost aprobată şi noua declaraţie unică (212), care va fi utilizată pentru declararea impozitului şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2022, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2023.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )