Modalităţile de depunere a cererilor de eliberare pentru certificatele de rezidenţă fiscală

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Ialomiţa aduce la cunoştinţă faptul că, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 583/2016, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii persoane fizice şi juridice pot transmite cererile prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Anume Z01 – Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane juridice rezidente în România; Z03 – Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane fizice rezidente în România;

Z05 – Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă; Z07 – Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală  pentru persoane rezidente în România; Z09 – Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine; Z011 – Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezident; Z013 – Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine.

Cererile pot fi depuse împreună cu documentele justificative, prin poştă cu confirmare de primire; la ghişeu în format hârtie;

online prin intermediul: portalului e-guvernare se alege secţiunea „depunere declaraţii” şi se face autentificarea cu un certificat digital calificat sau Spaţiului Privat Virtual(SPV) prin link-ul „Depunere declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF”. În vederea depunerii formularelor prin SPV este necesar ca înainte să se facă înregistrarea ca utilizator. În vederea înregistrării ca utilizator SPV se accesează link-ul: https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/ .

Formularele  prezentate se întocmesc şi se semnează de către solicitanţi, în conformitate cu precizările privind completarea acestora, prevăzute în anexele  OMFP nr. 583/2016, sau se editează şi se completează de către solicitanţi cu ajutorul programului de asistenţă, asigurat gratuit, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în secţiunea Servicii Online/Declaraţii electronice/descărcare declaraţii.

„Formularele certificatelor privind atestarea veniturilor obţinute din România de persoanele rezidente şi ale certificatelor privind atestarea impozitului plătit în România de către persoanele nerezidente elaborate pe machete ale organelor fiscale competente ale statelor cu care România are încheiate convenţii/acorduri de evitare a dublei impuneri, vor fi depuse de solicitanţi împreună cu cererile de eliberare aferente (formularele prezentate) şi documentele justificative prin căile menţionate anterior”, a precizat Gheorghe Dorobăţ, şeful AJFP Ialomiţa.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )