Ministerul Mediului dezvăluie un nou Cod Silvic deraiat din start

Noua propunere pentru Codul Silvic, prezentată recent de Ministerul Mediului, nu ţine cont de direcţiile strategice stabilite prin Strategia Naţională pentru Păduri 2030. Lipsesc reformele administrative atât de necesare pentru silvicultura românească, ceea ce generează riscuri majore cu privire la liberalizarea tăierilor, reducerea suprafeţei pădurilor la nivel naţional, demararea unui nou val de „împroprietăriri” din pădurile statului şi încurajarea exportului de lemn brut.
În schimb, această lege fundamentală pentru păduri ar trebui să susţină îndeplinirea obiectivelor naţionale precum protejarea, refacerea şi promovarea utilizării durabile a pădurilor, stoparea declinului biodiversităţii, atenuarea efectelor schimbărilor climatice şi asigurarea unor modele de producţie durabile. „În condiţiile în care legea fundamentală a pădurilor ignoră direcţii strategice importante stabilite în strategia naţională, pădurile din România vor continua să răspundă impulsurilor de moment ale clasei politice, ocolind obiectivele reale pe care ar trebui să le îndeplinească faţă de societate”, a precizat Radu Melu, managerul departamentului de păduri la WWF România, specificând că, documentul prezentat nu ia în calcul unele obiective importante privind conservarea biodiversităţii, indicarea clară a surselor de finanţare pentru conservarea pădurilor, protejarea comunităţilor dependente de pădure sau conservarea „Pădurilor Nimănui” –aflate în afara fondului forestier. Dacă acestea nu sunt luate în considerare, o serie de obiective asumate deja riscă să rămână simple afirmaţii sau să fie ignorate complet. În plus, se remarcă o lipsă de coerenţă privind prevederile tehnice şi armonizarea cu politicile naţionale şi regionale. Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce. „Am considerat că cea mai mare problemă a pădurilor din România este lipsa predictibilităţii şi a unei viziuni care să răspundă la întrebarea: Ce vrem să facem cu pădurile noastre? După ce iniţial am primit un răspuns pozitiv prin asumarea Strategiei Naţionale pentru Păduri, constatăm că noul proiect de Cod Silvic ignoră multe direcţii strategice atât de necesare pentru conservarea pădurilor şi pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale din România. Ne vom implica în continuare în procesul de consultare publică şi vom susţine amendamentele care se impun pentru ca Strategia Naţională pentru Păduri să poată deveni realitate”, a mai adăugat managerul departamentului de păduri la WWF România.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )