Măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice recoltării şi depozitării cerealelor păioase

Atât în perioada de pregătire, cât şi pe timpul desfăşurării campaniei agricole de vară, trebuie să se acţioneze cu seriozitate şi simţ de răspundere. Astfel, întreaga recoltă de cereale păioase poate fi adunată cu grijă, fără pierderi şi, în cel mai scurt timp, ajunge la adăpost.
La declanşarea campaniei de recoltare a păioaselor din perioada de vară, se impune o atenţie deosebită din partea factorilor de conducere şi a personalului. Motivul este faptul că riscul producerii unor incendii se mărește la temperaturi ridicate. Aceasta presupune cunoaşterea, respectarea şi asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor. Iar atunci când acestea, totuși, se produc, cunoaşterea modului de intervenţie pentru localizare şi stingere cu operativitate, astfel încât pagubele şi pierderile să fie cât mai mici.
Este de datoria consiliilor locale, primarilor, conducerilor administrative ale societăţilor comerciale şi asociaţiilor agricole, precum şi cultivatorilor individuali, să acţioneze pentru asigurarea intervenţiei operative la stingerea unor eventuale incendii. Astfel, situaţiile generatoare de evenimente negative ar putea fi reduse.
În acest context, reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență aduc la cunoştinţa proprietarilor de terenuri agricole cultivate cu cereale păioase, deţinătorilor de utilaje agricole şi de transport, precum şi cetăţenilor, câteva măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor. „În primul rând, premergător recoltatului, maşinile – tractoarele, combinele, motoarele statice cu combustie internă, motoarele electrice, autovehiculele de transport, alte utilaje agricole – ce se vor folosi la recoltarea cerealelor vor fi revizuite din timp, înlăturându-se toate defecţiunile care ar putea genera incendii. Înainte de a intra în campania de recoltare, maşinile vor fi verificate de personal calificat. Se va încheia pentru fiecare maşină câte un proces-verbal în care va consemna că aceasta corespunde din punct de vedere tehnic şi al prevenirii incendiilor şi că este dotată cu mijloacele tehnice pentru stingerea acestora. Un exemplar din procesul verbal va însoţi maşina respectivă pe tot timpul campaniei, aflându-se asupra conducătorului auto/mecanicului care o are în primire. De asemenea, persoanele care participă la campania de recoltare a cerealelor vor fi instruite în sensul cunoaşterii pericolelor de incendiu, măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, utilizării stingătoarelor/mijloacelor tehnice.
Privind alimentarea maşinilor cu carburanţi, depozitarea provizorie a carburanţilor şi lubrifianţilor necesari pentru lucrările de recoltare se va face la cel puţin 100 m faţă de lanuri, cereale netreierate, paie, fân şi alte furaje, arii, păduri. De asemenea, acest lucru se va face la cel puţin 50 m faţă de orice fel de construcţii, clădiri sau calea ferată. Terenul pe care se instalează depozitul se va curăţa de iarbă, mărăcini, tufişuri etc. şi se va înconjura cu o fâşie arată, lată de cel puţin 5 m. În cazul în care nu se poate respecta distanţa de 100 m faţă de lan, se va elibera o porţiune de teren ce se va ara com­plet pe o suprafaţă de 100 x 100 m, pe care se instalează depo­zitul de carburanţi. La alimentarea cu carburanţi, se vor respecta următoarele reguli: în mod obişnuit, alimentarea se va face numai la punc­tele de alimentare şi numai ziua, înainte de începerea activi­tăţii; când alimentarea se face pe mirişte sau pe arie, se vor lua măsuri să nu se producă scurgeri de carburanţi; dacă s-au produs, carburantul va fi acoperit cu pământ mărunţit; dacă, în mod excepţional, alimentarea este necesară şi pe timpul nopţii, aceasta se va face numai în afara lanurilor şi ariilor şi numai la lumina electrică sau a farurilor unei alte maşini; aducerea carburanţilor din depozit la punctele de alimentare se va face numai în vase metalice închise; alimentarea se va face cu motorul oprit”, transmit aceștia.
De asemenea, referitor la seceriș și la recoltarea cu combina, în perioada coacerii şi până la terminarea recoltării cerealelor, se vor interzice fumatul, iluminatul cu flacără deschisă sau folosirea sub orice formă a focului deschis în lanuri, pe arii, pe mirişti, la locurile de depozitare a paielor, în apropierea maşinilor situate în parcurile de câmp, la depozitele şi punctele de alimentare cu carburanţi, precum şi în apropierea acestora, la o distanţă mai mică de 100 m. În aceste locuri, se vor amplasa indicatoare cu inscripţiile „FUMATUL OPRIT” și „PERICOL DE INCENDIU”. Fumatul şi prepararea sau încălzirea hranei se admit în locuri special amenajate, situate în afara lanurilor, ariilor, depozitelor de păioase, a punctelor de alimentare cu carburanţi şi lubrifianţi și așa mai departe. La efectuarea secerişului şi la recoltarea cu combina din lan, se vor respecta următoarele reguli: lucrările vor începe prin izolarea perimetrală a lanurilor faţă de drumuri, pădure şi căile ferate cu care se mărginesc; izolarea se realizează prin crearea unor fâşii paralele arate, paiele şi cerealele boabe rezultate de la recoltare fiind evacuate în afara acestor fâşii; lăţimea fâşiei de izolare va fi de 10 m faţă de drumuri şi 20 m faţă de pădure şi calea fe­rată; după izolarea lanurilor faţă de drumuri, trupurile de pădure şi căile ferate, se va efectua parcelarea lanurilor, în parcele de maximum 10 ha, lucrare care constă în crearea unor fâşii paralele arate (benzi mineralizate), cu lăţimea de 4-5 m. Se interzice cu desăvârşire arderea miriştilor, a paielor sau a vegetaţiei uscate pe timp de vânt sau pe timpul nopţii. Se interzice arderea miriştilor, a paielor aflate pe câmp, a vegetaţiei uscate, cu excepţia situaţiilor deosebite, când se vor obţine acordurile de la instituţiile abilitate de lege şi se vor asigura măsurile de apărare împotriva incendiilor necesare. Arderea miriştilor se va face după obţinerea avizelor/acordurilor de la autorităţile competente, cu respectarea următoarelor măsuri: parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate; izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate; prezenţa permanentă, până la finalizarea arderii, a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii; asigurarea unui plug sau disc, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire a acestora, a unei cisterne cu apă, precum şi a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare. Paiele rezultate în urma recoltării vor fi strânse în cel mai scurt timp. Proprietarul terenului, respectiv arendaşul, sunt responsabili de consecinţele produse ca urmare a incendierii miriştilor, paielor sau a vegetaţiei uscate aflate pe terenul lor, precum şi de eventualele pagube produse de propagarea incendiului la vecinătăţi.
În continuare, pompierii militari rămân mobilizați, 24 de ore din 24, pentru gestionarea operativă a situaţiilor de urgenţă şi acordarea primului ajutor medical specializat persoanelor aflate în dificultate. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )