Măsuri de apărare împotriva incendiilor, de prevenire a situaţiilor de urgenţă şi de conduită în cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor” – 14 mai 2022

În acest weekend, mai exact pe 14 mai, a avut loc evenimentul cultural „Noaptea Muzeelor”. Evenimentul, susținut anual, se caracterizează printr-o afluență mare de persoane. Astfel, în fiecare an, pompierii ialomițeni sunt alături de cetățenii județului, atât înaintea, cât și pe timpul desfășurării evenimentului cultural „Noaptea Muzeelor”.
Pentru a asigura un nivel ridicat de siguranță pentru participanți și patrimoniul adăpostit de muzeele din municipiul Slobozia angrenate în acest eveniment, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu Catargiu” al județului Ialomița a urmărit și asigurat respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor. Cele mai importante sunt: evitarea supraaglomerării cu vizitatori a muzeelor, prin permiterea accesului publicului doar în limitele în care se poate asigura o supraveghere atentă și îndeaproape și stabilirea clară a circuitelor de vizitare; suplimentarea personalului propriu față de o zi de vizitare obișnuită, astfel încât să se asigure o supraveghere permanentă și îndeaproape a grupurilor de vizitatori și posibilitatea observării operative a unei eventuale surse de incendiu ori a unei intenții infracționale; instruirea personalului muzeelor, de către administratori sau personalul propriu cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor; asigurarea funcționării instalației de iluminat de securitate pentru evacuarea persoanelor și a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor care echipează construcțiile muzeelor și dotarea acestora cu toate accesoriile necesare; verificarea temeinică, după finalizarea activității cu public, a tuturor spațiilor din muzee (atât cele accesibile publicului pe circuitul muzeal, cât și toaletele ori celelalte spații în care acesta nu a avut acces dar nu au fost asigurate prin încuiere), pentru identificarea unor eventuale surse de incendiu; asigurarea respectării interdicției de a se fuma în incinta construcțiilor; respectarea interdicției utilizării, pentru diverse activități, a focului deschis în vecinătatea construcțiilor muzeelor; interzicerea, de către administratorii muzeelor, a blocării căilor de acces pentru intervenție ale autospecialelor pompierilor sau a hidranților exteriori/stradali de incendiu, prin parcarea autoturismelor, microbuzelor ori autocarelor cu care au venit vizitatorii; interzicerea amplasării de standuri comerciale pe căile de evacuare din muzee.
De asemenea, spectatorii participanți la eveniment au fost sfătuiți, încă de la început, să nu se înghesuie în muzeu, să aștepte calm să intre în spațiile expoziționale; să respecte întocmai circuitul de vizitare stabilit pentru eveniment și îndrumările personalului care asigură ghidajul; să supravegheze permanent copiii; să respecte interdicția fumatului și utilizării focului deschis; să anunțe imediat personalul muzeului în cazul în care sesizează o sursă de incendiu, producerea unui incendiu sau a altui eveniment deosebit în spațiile vizitate.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )