Marţi, 25 ianuarie, termenul limită pentru depunerea a 11 declaraţii fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa (AJFP) reaminteşte contribuabililor că marţi, 25 ianuarie, este termenul de depunere a următoarelor declaraţii, pentru perioada de raportare încheiată: formularul 094 „Declaraţia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”; formularul 100 „Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“; formularul 107 „Declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private“; formularul 112 „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“; formularul 208 „Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent“; formularul 224 „Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România“; formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată“; formularul 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată“; formularul 307 „Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată“; formularul 311 „Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal“; formularul 390 VIES – Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri -Formularul 390 VIES.
„Calendarul obligaţiilor fiscale“ este un instrument de informare a contribuabililor ce cuprinde informaţii privind principalele termene de declarare a obligaţiilor fiscale. Contribuabilii pot accesa următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2022.htm.

Petruţa RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )