Marţi, 20 septembrie 2022 – termenul de depunere a declaraţiilor fiscale pentru aplicarea sau încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Ialomiţa reaminteşte contribuabililor că marţi, 20 septembrie 2022, este termenul de depunere pentru o serie de declaraţii, în scopul notificării organului fiscal cu privire la aplicarea sau încetarea aplicării sistemului TVA la încasare.
Potrivit celor declarate de Liliana Ciomîrtan (purtătorul de cuvânt al instituţiei), trebuie depus Formularul 010 „Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”; Formularul 016 „Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România”; Formularul 020 „Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal”; Formularul 040 „Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţiile publice”; Formularul 070 „Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”; sau Formularul 700 „Declaraţia pentru înregistrarea sau modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale”.
Declaraţiile, având bifate/completate rubricile dedicate sistemului TVA la încasare, se depun în următoarele cazuri:
pentru intrarea, prin opţiune, în sistemul TVA la încasare, până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale din care va aplica sistemul TVA la încasare; persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 4.500.000 lei şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs; pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, de către persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA; pentru ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului de 4.500.000 lei, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul; persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc plafonul; pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, între data de 1 şi 20 ale oricărei luni – persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 4.500.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv.
„Calendarul obligaţiilor fiscale” este un instrument de informare a contribuabililor, care cuprinde informaţii privind principalele termene de declarare a obligaţiilor fiscale.
Contribuabilii pot accesa „Calendarul obligaţiilor fiscale” la adresa:  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2022.htm.

Mihaela DUMITRU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )