Luni, 31 ianuarie – termen limită pentru depunerea formularului 398 „Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop)”

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Ialomița informează contribuabilii, persoane impozabile înregistrate în România pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale prevăzute la art.314, 315 sau 3152 din Codul fiscal, următoarele: trebuie să depună, prin mijloace electronice, o declaraţie specială de TVA pentru fiecare perioadă de declarare, potrivit modelului stabilit în anexa III din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194, indiferent dacă au fost sau nu efectuate operațiuni – formularul 398 „Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop Shop)”.
Referitor la regimul special prevăzut la art.315 din Codul fiscal (regimul UE), în cazul în care România este statul membru de înregistrare, persoana impozabilă ce utilizează regimul special trebuie să depună, electronic, declaraţia specială de TVA până la sfârşitul următoarei luni după încheierea fiecărui trimestru calendaristic. Nu se ia în calcul faptul că au fost sau nu efectuate livrări de bunuri sau prestate servicii pentru care se utilizează acest regim special.
Referitor la regimul special pentru vânzarea la distanţă de bunuri importate din teritorii sau ţări terţe, prevăzut la art.3152 din Codul fiscal, dacă România este statul membru de înregistrare, persoana impozabilă sau intermediarul acesteia trebuie să depună electronic declaraţia specială de TVA pentru fiecare lună. Indiferent dacă au fost sau nu efectuate vânzări la distanţă de bunuri importate din teritorii sau ţări terţe în perioada fiscală de raportare (art.3152 alin.(18) din Codul fiscal). Declaraţia specială de TVA se depune până la sfârşitul următoarei luni după încheierea perioadei fiscale acoperite de declaraţie.
Formularul 398, „Declaraţie specială de TVA (VAT Return One Stop Shop)”, pentru luna decembrie 2021, respectiv trimestrul IV al anului 2021, se depune până la sfârşitul următoarei luni după încheierea perioadei fiscale acoperite de declaraţie (luni, 31 ianuarie 2022). Pentru administrarea regimurilor speciale prevăzute la art.314, 315 sau 3152 din Codul fiscal, organul fiscal competent este Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți, din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București.

Cătălina GHEORGHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )