Luni, 27 iunie 2022- termenul de depunere pentru mai multe declaraţii fiscale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Ialomiţa reaminteşte contribuabililor că 27 iunie 2022 este termenul de depunere a unor declaraţii, pentru perioada de raportare încheiată.
Conform celor informate de Liliana Ciomîrtan (purtătorul de cuvânt al AJFP Ialomiţa) este vorba de formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”; formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”; formularul 224 „Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România”; formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”; formularul 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”; formularul 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată”; formularul 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”; formularul 390 VIES „Declaraţie recapitulativă privind livrările, achiziţiile sau prestările intracomunitare”; precum şi formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” sau, după caz, formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”.
Astfel, potrivit art. I alin. (13) din O.U.G. nr. 153/2020, pe perioada aplicării prevederilor art. I din acelaşi act normativ, termenele pentru depunerea declaraţiilor şi pentru plata impozitului sunt următoarele: pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, prin derogare de la prevederile art. 41 şi 42 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei anuale privind impozitul pe profit (FORMULAR 101) şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Codul fiscal până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat; pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prin derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente trimestrului IV (FORMULAR 100) şi plata impozitului aferent acestui trimestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor; pentru plătitorii de impozit specific unor activităţi, prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, cu completările ulterioare, termenul pentru depunerea declaraţiei aferente semestrului II (FORMULAR 100) şi plata impozitului aferent acestui semestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.
„Calendarul obligaţiilor fiscale” este un instrument de informare a contribuabililor, care cuprinde informaţii privind principalele termene de declarare a obligaţiilor fiscale.
Contribuabilii pot accesa „Calendarul obligaţiilor fiscale” la adresa:  https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2022.htm.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )