Luni, 10 ianuarie – termenul pentru depunerea unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau cele neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cee au depăşit plafonul de scutire şi au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA: luni, 10 ianuarie 2022, este termenul limită pentru depunerea următoarelor declarații fiscale: Formularul 010 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică” sau Formularul 020 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal” sau Formularul 070 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere”; Formularul electronic 700 „Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale”, după caz. Formularul 700 se completează și se transmite ori de câte ori contribuabilii/plătitorii solicită, ulterior înregistrării fiscale, înregistrarea în vectorul fiscal a unor categorii de obligații fiscale sau modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise inițial în vectorul fiscal. Declarația nu se depune pentru modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și de plată a impozitului pe profit, de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit și pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal.
Tot până la aceeași dată, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori vor depune „Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori” – Formularul 087.
„Calendarul obligaţiilor fiscale” poate fi accesat pe site-ul ANAF la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2022.htm.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )