Luna mai, luna promovării economiei sociale

Luna mai este luna promovării economiei sociale. Astfel, luna mai este dedicată unor acţiuni de conștientizare a importanței dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate.
Obiectivele economiei sociale, sector reglementat de Legea nr. 219/2015, le reprezintă: dezvoltarea locală, cetățenia activă, creşterea calitativă şi cantitativă a ocupării prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în cadrul întreprinderilor sociale de inserţie şi a întreprinderilor sociale; dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie ce asigură măsuri de acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt sau mediu pentru integrare treptată pe piaţa muncii în economia reală și susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social. Pentru îndeplinirea acestor scopuri, entitățile economiei sociale desfășoară, în principal, următoarele activități de interes general: producerea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări care contribuie la
bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia; promovarea cu prioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil; dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil; dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.
Principiile pe care se bazează economia socială sunt: prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului; solidaritate și responsabilitate colectivă; convergența dintre interesele membrilor asociați și interesul general și/sau interesele unei colectivități; control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate; caracter voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale; personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independentă față de autoritățile publice; alocarea celei mai mari părți a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivități sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor. Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție sunt gratuite și se realizează prin agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă.
Dinamica sectorului de economie socială se poate vedea în Registrului Unic de evidență al întreprinderilor sociale (RUEIS) publicat, în formă actualizată, pe pagina de web a ANOFM (www.anofm.ro). RUEIS poate fi consultat accesând link-ul: https://bit.ly/3tEbLOh. Pentru o mai bună înțelegere a felului în care funcționează structurile de economie socială, pot fi accesate link- urile: https://bit.ly/3bxUyjJ și https://bit.ly/33Cig9L.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )