La Făcăeni, educaţia se modernizează constant!

Comuna Făcăeni din judeţul Ialomiţa investeşte masiv în sistemul de educaţie, atât din fonduri proprii cât şi din fonduri europene. Acum 10 ani a dat startului serviciilor sociale pentru copiii din clasele primare, prin înfiinţarea Centrului de zi pentru copii care funcţionează şi în prezent. În aprilie 2021 a înfiinţat Creşa Făcăeni ca serviciu socio-educaţional pentru copiii de 1-3 ani, printr-un proiect finanţat din FSE prin POCU 2014-2020 şi din 2022 aceasta s-a transformat în serviciu educaţional arondat Şcolii Gimnaziale Făcăeni.
Din septembrie 2022, Şcoala Gimnazială Făcăeni este beneficiara unui grant nerambursabil în valoare de 756.783 lei, finanţat din PNRR pentru prevenirea şi reducerea abandonului şcolar în rândul elevilor din ciclul gimnazial. Prin proiectul „Reducerea abandonului şcolar în Şcoala Gimnazială Făcăeni, Ialomiţa” – cod F-PNRAS-1-2022-1069, Şcoala Gimnazială Făcăeni, în calitate de beneficiar, îşi propune să reducă abandonul şcolar şi să crească atractivitatea actului educaţional, astfel încât elevii să vină cu drag la şcoală.
Obiectivele proiectului sunt: Diminuarea abandonului şcolar în Şcoala Gimnazială Făcăeni cu minim 0.5% / an timp de 3 ani şcolari; Îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură şi a procentului de promovare la materiile de bază (matematică, limba română, ştiinţe, limbi străine, informatică) pentru minim 180 de elevi pe an din ciclul gimnazial, prin crearea unui mediu stimulativ, utilizarea de metode interactive de predare, derularea de activităţi remediale şi extra-curriculare, creşterea implicării părinţilor şi aparţinătorilor legali ai copiilor în educaţie timp de 36 de luni; Creşterea ratei de participare la Evaluarea naţională cu minim 0.5% anual timp de 3 ani, concomitent cu reducerea procentului de elevi care au obţinut sub 6 la EN, anual, timp de 3 ani prin derularea de programe educaţionale de sprijin; Creşterea ratei de cuprindere în sistemul naţional de educaţie a copiilor şi tinerilor care nu au fost înscrişi niciodată la şcoală sau au abandonat timpuriu şcoala prin identificarea şi consilierea lor timp de 3 ani; Creşterea competenţelor cadrelor didactice, cu precădere a profesorilor suplinitori şi adaptarea metodelor lor de predare la metode şi tehnologii actuale timp de 3 ani. „Proiectul se adresează unui număr de 130 de elevi înmatriculaţi în ciclul gimnazial, 44 de copii şi tineri care au abandonat timpuriu şcoala, 20 de cadre didactice, 70 de părinţi şi se desfăşoară timp de 36 de luni, în perioada 27.09.2022-27.09.2025”, a precizat Viorica Lazăr, managerul de proiect.

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )