Județul Ialomița va avea un nou Centru de recuperare pentru copiii cu autism din Slobozia

Consiliul Județean Ialomița a modificat, recent, devizul general actualizat privind realizarea obiectivului de investiții Construire Centru de recuperare pentru copiii cu autism din Slobozia. „Proiectul de hotărâre propune aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico – economici la faza de proiect tehnic pentru realizarea obiectivului de investiții Construire Centru de recuperare pentru copiii cu autism din Slobozia. Valoarea actualizată la faza de proiect tehnic a acestui obiectiv de investiții este de 6.469.218,80 lei cu TVA. Perioada de execuție a lucrărilor este de 30 de luni”, a precizat Robert Ionescu, secretarul județului Ialomița, în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Județean Ialomița.
Construirea Centrului de recuperare pentru copii cu autism este justificată de creşterea numărului de cazuri de copii diagnosticați cu această boală la nivelul Judetului lalomiţa. De asemenea, în județul Ialomița există, în prezent, doar două centre care pot asigura servicii de specialitate. Iar costurile pe care trebuie să le suporte familiile cu copii care au afecțiuni în spectrul autist în vederea deplasării la clinici/centre specializate. Potrivit prevederilor art. 10 alin. (4) lit, a) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferent obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin Hotărârea Consiliului Judetean Ialomiţa nr. 81 din 27.04.2021, au fost aprobate documentaţia tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) precum și principalii indicatori tehnico-econornici pentru obiectivul de investiții „Construire Centru de recuperare pentru copii cu autism” Slobozia.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )