ITM Călărași prezintă rezultatele verificărilor privind riscul afecțiunilor musculo-scheletice la locul de muncă

În cadrul acţiunii de verificare a modului de identificare a riscurilor afecţiunilor musculo-scheletice (AMS), precum şi a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora, la nivelul judeţului Călăraşi, au fost alese 18 unităţi din domeniile de activitate: silvicultură și exploatări forestiere, alte activităţi extractive (extracţia pietrei, nisipului, argilei, sării, turbei, mineralelor etc.), prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, industria construcţiilor metalice, fabricarea de mobilă, comerţ cu ridicata și amănuntul, depozitare și activităţi auxiliare pentru transporturi, activităţi de postă si curierat. Acestea au fost monitorizate pe parcursul anului 2021. Întreprinderile selectate au fost informate, îndrumate, monitorizate şi controlate în vederea eliminării deficienţelor identificate de către inspectorii de muncă şi îmbunătăţirii stării de securitate şi sănătate în muncă.

Inspectorii de muncă din cadrul ITM Călăraşi au efectuat vizite de lucru la cele 18 societăţi selectate. În cadrul acestora, de comun acord cu echipele de conducere a unităţilor respective, au fost identificate grupurile de lucrători, care au completat chestionare de evaluare a gradului de conştientizare a condiţiilor de muncă şi a riscurilor la serviciu. Aceste chestionare au fost anonime.

În urma analizării chestionarelor completate, au fost efectuate vizite de inspecţie la unităţile selectate în vederea controlării modului cum sunt respectate cerinţele legale de SSM impuse la locurile de muncă. Pentru neconformităţile constatate, inspectorii au dispus măsuri de remediere, astfel încât să se realizeze un mediu de muncă sigur şi sănătos tuturor lucrătorilor. Printre neconformităţile constatate, se numără următoarele: la întocmirea tematicii privind instruirea periodică nu s-a ţinut seama de toate activităţile specifice locului de muncă (ex. manipulare, depozitare mărfuri, etc.); societatea nu a afişat în incinta secţiei in locuri vizibile regulile obligatorii de infectare/răspândire a virusului SARS CoV 2; instrucţiunile proprii întocmite de angajator nu cuprind reglementări SSM pentru utilizarea transpaletei manuale; societatea nu a prezentat un document cu verificările periodice a tuturor EM din dotare.

La finalizarea campaniei, la nivelul ITM Călăraşi a fost întocmit un raport care prezintă impactul măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în cadrul controalelor efectuate, asupra persoanelor chestionate. Astfel, se stabilește şi gradul de conştientizare asupra condiţiilor de muncă.

Cătălina GHEORGHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )