ITM Călărași, noi controale în teritoriu

Între 22 și 26 august, inspectorii de muncă din cadrul ITM Călărași au efectuat noi controale în domenii precum transporturi rutiere de mărfuri, brutării, agricultură, confecţii textile, activităţi de asistenţă spitalicească, comerţ, fabricarea produselor din carne și construcţii.
În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 20 de controale din care 18 au fost pe muncă nedeclarată. Astfel, au fost sancţionaţi 3 angajatori şi s-au aplicat amenzi în valoare de 40.000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 25 de controale. 24 de angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat 59 de avertismente. Pentru neconformităţile constatate, s-au dispus măsuri cu termene precise de remediere. „Printre neconformităţile constatate enumerăm primirea la muncă fără încheierea contractului îndividual de muncă (CIM) și netransmiterea în termen a elementelor cuprinse în CIM în REVISAL. În alte cazuri, angajatorul nu face dovada comunicării a unui exemplar al contractului individual de muncă salariatului și a comunicării către salariaţi a adeverinţelor de vechime şi a extrasului din REVISAL. Pe lista neregulilor se află și lipsa dovezii acordării drepturilor salariale și a repartiţiei programului de lucru în conţinutul CIM. Angajatorii altor societăți nu au acordat drepturile salariale și nu au întocmit programarea concediilor de odihnă. La nivelul altei unități, nu au fost identificate zonele cu risc ridicat și specific, neluându-se măsuri de securitate și sănătate în muncă. Totodată, unitatea nu a marcat și semnalizat cu toate dispozitivele zonele cu risc. Persoanele nominalizate pentru acordarea primului ajutor nu sunt instruite în acest sens. S-au identificat și prize neinscripționate cu valoarea nominală a tensiunii de alimentare. În urma verificării evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru conducătorii auto transport marfă din cadrul unităţii, s-a constatat că angajatorul nu a identificat toate riscurile ergonomice existente la locul de muncă (manipularea manuală a maselor prin ridicare şi/sau purtare, poziţii incomode şi statice, muncă repetitivă, activitate solicitantă, statul prelungit pe scaun, etc). De asemenea, nu sunt achiziționate toate sortimentele de echipamente de protecţie (EIP) necesare desfăşurării activităţilor cu produse pentru protecţia plantelor (PPP), combinezon, mască cu cartuş și ochelari de protecție”, informează Dumitru Nicolae, inspector șef ITM Călărași.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )