ITM Călărași continuă controalele în sectorul muncii

Noi controale ale Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Călărași au fost efectuate, între 1 și 5 august, în mai multe domenii de activitate. Principalele sectoare de muncă pe care le-au vizat inspectorii sunt alimentaţie publică, comerţ, agricultură, captarea, tratarea şi distribuirea apei potabile, confecţii textile, extracţia pietrişului şi a nisipului, transporturi, construcţii, întreţinerea şi repararea autovehiculelor.
În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 10 controale. Dintre acestea, 9 au fost pe muncă nedeclarată, 2 angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 10.000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 16 controale. În acest caz, 11 angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 5000 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de remediere. „Principalele probleme identificate de inspectorii călărășeni vizează lipsa unei dovezi de acordare a drepturilor salariale și, respectiv, a evidenței a orelor prestate. Pe lista neconformităților se mai află și nerespectarea prevederilor privind repausul săptămânal. În alte situații, angajatorul nu a făcut dovada comunicării deciziilor de încetare a contractelor individuale de muncă (CIM) şi a adeverinţei de vechime sau lipsește repartiția programului de lucru. De asemenea, un alt angajator, deși a realizat evaluarea riscurilor de securitate şi sănătate în muncă, nu a inclus şi riscurile psihosociale şi în special stresul la locul de muncă. Mai mult, în alte cazuri, semnalizarea de securitate nu acoperă toate riscurile de accidentare, iar echipamentului individual de protectie (EIP) nu este purtat în totalitate. Nu în ultimul rând, una dintre unitățile verificate nu a prezentat la control documente din care să rezulte cum este organizată activitatea de acordare a primului ajutor medical și nici persoanele responsabile în acest sens”, a transmis Dumitru Nicolae, inspectorul șef ITM Călărași.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )