ITM Călărași a lansat „Campania naţională în domeniul construcţiilor”

Pe parcursul acestui an, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Călăraşi va desfăşura „Campania naţională în domeniul construcţiilor”, în cadrul căreia se va urmări în special modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă. De asemenea, se vor urmări implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătatea lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în şantierele temporare sau mobile. Campania a debutat la începutul acestei luni și se va încheia pe 9 decembrie. În lunile aprilie – noiembrie, vor avea loc acţiuni de control şi verificarea măsurilor dispuse. În urma controalelor, se vor centraliza rezultatele campaniei la nivel local şi raportările.
În decursul anului 2021 au fost controlate un număr de 151 de societăţi comerciale, fiind constatate 402 de deficienţe, pentru care s-au dispus măsuri de rezolvare cu termene precise şi s-au aplicat sancţiuni contravenţionale. Printre neconformităţile constatate se numără: societatea nu a îngrădit, marcat şi semnalizat cu toate dispozitivele golurile tehnologice din incinta şantierului; societatea nu a asigurat în cantităţi suficiente EIP şi materiale igienico-sanitare pentru evitarea infectării/răspândirii virusului SARS CoV-2; fişa de instruire individuală nu are completată rubrica privitoare la timpul şi traseul normal de deplasare, de la domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator şi invers; societatea a asigurat EIP – ul conform normativului intern, dar unele sortimente prezentau uzură (bocanci) şi nu era purtat în integralitate de către toţi lucrătorii; societatea nu a asigurat căile de circulaţie (intrările în clădire) cu podini sigure şi solide în şantier; societatea nu a cuprins în fişele de post atribuţiile şi responsabilităţile de SSM, conform activităţii desfăşurate; unitatea nu a luat măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 (afişe, pliante, etc.); schela aflată în şantier nu avea montate toate elementele de siguranţă (precum balustrade de protecţie solide); nu a fost prezentat la control planul propriu de securitate şi sănătate al şantierului; riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională cuprinse în planul de prevenire şi protecţie nu corespund cu riscurile de accidentare prevăzute în evaluarea riscurilor; societatea nu a numit prin decizie lucrătorii care acordă primul ajutor în şantier; societatea nu a marcat şi semnalizat cu toate dispozitivele zonele de lucru.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )