ISU Ialomiţa scoate la concurs zece posturi de Conducător auto pentru autospeciale

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) ,,Barbu Catargiu” al județului Ialomița scoate la concurs, în vederea ocupării prin încadrare directă zece posturi vacante de conducător auto pentru autospeciale.
Astfel, pentru Serviciul Logistic – Tehnic – Grupa transport sunt scoase la concurs 3 posturi; Detașamentul de Pompieri “Slt. Gabriel Boitan” Slobozia – Garda de intervenție Slobozia – 4 posturi; Stația de Pompieri Țăndărei – 1 post; Stația de Pompieri Fetești – 2 posturi.
Potrivit celor declarate de sublocotenentul Georgeta Popescu (purtătorul de cuvânt al instituției), candidații nu trebuie să depășească vârsta de 35 de ani împliniți în anul în curs, acesta fiind criteriul specific de recrutare. “Candidații vor susține un test scris pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului. Ținând seama de specificul atribuțiilor posturilor scoase la concurs, testul scris va fi precedat de susținerea unei probe, cu relevanță directă pentru performanța pe post, cu caracter eliminatoriu și anume de o probă practică, ce se va desfășura în condițiile stabilite prin Normele privind modul de organizare a probei practice. Probele concursului vor fi înregistrate audio și video.
Rezultatul final al concursului se aduce la cunoștința candidaților prin afișare la avizierul unității și prin postare pe pagina de internet a Inspectoratului, conform graficului de desfășurare”, a precizat slt. Georgeta Popescu. Cererile de înscriere la concurs vor fi adresate inspectorului șef al ISU Ialomița, împreună cu CV-ul, copia actului de identitate, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare. Documentele se transmit SCANAT la adresa de e-mail cariera@isujialomita.eu, preferabil în format PDF (atașamentele trebuie să nu depășească dimensiunea de 20 Mb.), până în data de 13.07.2022 (inclusiv), ora 14.00.
Candidații care depun cererile de înscriere la concurs, în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de confirmare a înscrierii prin care li se va comunica un cod unic de identificare, în baza căruia se pot identifica în anunțurile postate ulterior, referitoare la rezultatele etapelor concursului.
Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare, vor fi transmise în format SCANAT, în volum complet, preferabil în format PDF (la fel, atașamentele trebuie să nu depășească dimensiunea de 20 Mb.), la adresa de e-mail cariera@isujialomita.eu, până în data de 21.07.2022 (inclusiv), ora 14.00. Prin depunerea cererilor de înscriere, candidații iau la cunoștință despre faptul că aprobarea înscrierii la concurs nu induce în mod obligatoriu participarea la concurs, aceasta fiind aprobată numai după verificarea îndeplinirii tuturor condițiilor stabilite.
Alte date și informații suplimentare cu privire la organizarea concursului și depunerea documentelor se mai pot obține și în timpul programului normal de lucru la Serviciul Resurse Umane al inspectoratului, 0243/232396, int. 27.131, 27.008 în zilele lucrătoare între orele 09.00-14.00 sau pe pagina de internet a instituției (www.isujialomita.eu).

Ramona BUTNARIU

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )