IȘJ Ialomița lansează un nou proiect pentru tineri

După prezentarea rezultatelor parțiale ale programului “TehniCOOL 2”, care viza îmbunătățirea accesului la activități de învățare în mediul de muncă real pentru elevii învățământului profesional și tehnic din Ialomița, Inspectoratul Județean (IȘJ) lansează un nou proiect pentru tineri. Recent, instituția a organizat, împreună cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, o conferință de deschidere a proiectului “Tineri educați – măsuri de sprijin pentru 411 tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare inițială, pe raza județului Ialomița, cod 147695”.

La eveniment au fost prezenți Steluța Mitrea (inspector școlar general și manager de proiect), Camelia Bănescu, Carmen Prelucă (inspector școlar general adjunct și coordonator A Doua Șansă/ADS), Iolanda Chioaru (președintele asociației Arte 21 – Poveștile lumii și organizatorul campaniei de informare și conștientizare pentru tinerii șomeri vizați), reprezentanții unităților de învățământ partenere (Liceul de Industrie Alimentară Fetești, Școala Profesională Bordușani, Școala Profesională Reviga, Liceul Tehnologic “Înălțarea Domnului”, Liceul Tehnologic Țăndărei și Liceul Tehnologic Fierbinți) și ai comunităților locale respective.

“Este cel mai amplu proiect, deoarece în cadrul său vrem să ajutăm tinerii care, din diverse motive, nu au reușit să termine studiile gimnaziale. Aceștia vor fi înscriși într-un proiect tip a doua șansă, iar la sfârșit, cei care finalizează aceste programe educaționale vor primi și o subvenție de 1.000 de lei”, a precizat inspectorul școlar general, Steluța Mitrea.

Activitățile din cadrul programului se vor desfășura sub atenta îndrumare a patru consilieri, a unui coordonator tehnic și a unui responsabil financiar. Coordonatorul tehnic se va asigura de calitatea serviciilor de consiliere și orientare profesională. De asemenea, va identifica modalități concrete și pașii de întreprins pentru organizarea și funcționarea activităților de consiliere și orientare profesională. Acest lucru se va realiza în raport cu celelalte activități ale proiectului, pe de o parte și cu transferabilitatea și sustenabilitatea rezultatelor, pe de altă parte. Activitatea de consiliere și orientare profesională se va desfășura în grup. În cazul în care responsabilii vor identifica nevoi de lucru individual, aceștia vor răspunde cererilor. Legătura dintre școală și comunitate va fi făcută de către mediatorii școlari parteneri, experți în domeniu, angajați în cadrul proiectului.

Proiectul este cofinanțat din Ministerul Fondurilor Europene prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se implementează pe o perioadă de 30 de luni (23.06.2021-22.12.2023). Bugetul întregului program este în valoare de 4.802.607, 70 lei, din care 4.418.399,10 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din fonduri europene, 45.087, 21 lei, investiții nerambursabile acordate de stat, iar 339.121 cofinanțare, 39 lei, eligibilă a partenerilor.

În calitate de coordonator al inițiativei A Doua Șansă, Carmen Prelucă a prezentat etapele programului de care se ocupă pe parcursul activităților și a detaliat, cronologic, demersul proiectului “Tineri educați”. “Programul A Doua Șansă funcționează pe baza unui regulament cadru, aprobat printr-un ordin al ministrului. Perioada maximă de desfășurare este de patru ani de zile. Primul an se referă la educația de bază, adică absolvenții vor fi cei care termină învățământul gimnazial obligatoriu de opt clase. Apoi, începând cu anul II, se merge pe formarea profesională, a competențelor generale și a celor din domeniile tehnice. Astfel, cei care ajung în anul IV, la sfârșitul anului III, pot opta pentru stagiu de pregătire practică, anume formarea competențelor profesionale în diverse domenii. La final, vor da un examen de certificare a calificării profesionale. Avem în proiect cuprinsă o astfel de grupă, în funcție de opțiuni. Înscrierea în fiecare an de studiu se poate face în două perioade ale anului școlar: una în octombrie și alta în februarie. Au șase săptămâni de evaluare și una de formare inițială. În general, formarea în cadrul ADS-ului se bazează foarte mult pe dezvoltarea competențelor – cheie privind învățământul obligatoriu, adaptat la mediul real și recapitularea cunoștințelor. Dacă elevii nu au terminat clasa a cincea, a șasea, a șaptea și a opta, vor urma anul I de studiu, astfel încât să-și formeze competențele pe învățământul obligatoriu gimnazial”, a detaliat inspectorul școlar adjunct Carmen Prelucă.

La rândul său, Iolanda Chioaru, cea care se va ocupa de campania de informare și conștientizare, a descris, pe scurt, obiectivul său și modul cum vor continua lucrurile după încheierea programului. “Toate activitățile cu grupul țintă sunt precedate, practic, de niște informări, astfel încât tinerii să poată cunoaște activitățile pe care le propune IȘJ. În acest sens, vom derula o campanie în presă, dublată de una pe plan local. Aici, autoritățile locale o să aibă un impact puternic asupra proiectului. Fără primării și serviciile de asistență socială din cadrul lor, ne-ar fi greu să atragem tinerii, mai ales cei de peste 20 de ani. Cei de 16-20 de ani probabil au o legătură mai strânsă cu școlile. Însă, cei care au depășit vârsta de 20 ani au rămas în comunitate, nu și-au finalizat studiile și nici nu lucrează. Vom avea 12 evenimente în unitățile administrativ-teritoriale pe baza cărora funcționează cele șase școli și o să luăm legătura cu fiecare primărie în parte, alături de școlile vizate. Astfel, vom organiza întâlniri cu tinerii. De asemenea, un rol foarte important îl va avea Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, instituția care trebuie să înregistreze tinerii, înainte de înscrierea lor în proiect, așa încât să-i aibă în evidență pentru a le propune un loc de muncă. Scopul acestui proiect, chiar dacă partenerii se vor opri la activitățile educaționale și de calificare, va fi continuat de AJOFM, pentru susținerea participanților de a se angaja pe piața muncii. Ne dorim să lucreze cât mai mulți tineri din totalul propus și chiar să depășim numărul stabilit”, a declarat președintele asociației Arte 21.

Inspectorul școlar Sandu Ion salută inițiativa și este de părere că aceasta a apărut chiar într-o perioadă în care tinerii au nevoie de un astfel de sprijin. „Aș vrea să felicit echipa coordonatoare a acestui proiect, inclusiv Inspectoratul, pentru realizarea unui proiect care se raportează la realități specifice comunităților defavorizate, cu care se confruntă membrii unor grupuri vulnerabile, atât din perspectivă socio-economică, educațională, cât și din considerente ce țin de apartenența etnică. Este un program necesar, având în vedere că asistăm la o creștere a numărului de neșcolarizați, persoane ce nu și-au finalizat studiile, mai cu seamă gimnaziale și care au șanse minime de integrare în muncă și de dezvoltare personală în plan școlar. Programul A Doua Șansă a fost gândit cu mai bine de două decenii în urmă și a reprezentat o abordare oarecum experimentală într-un program de anvergură la nivel național pe atunci. A dat rezultate și, ca atare, s-a adoptat o metodologie bine gândită, pentru că se vine în spiritul acestor persoane în mod eficient. Când spun asta, mă raportez la experiența avută ca inspector școlar care are ca sarcină monitorizarea derulării programului A Doua Șansă în județul Ialomița și în raport cu unitățile școlare respective. Evidențiez aici Liceul Tehnologic «Înălțarea Domnului» Slobozia, Liceul Tehnologic «Sfânta Ecaterina» Urziceni, care și-au propus schimbarea modului de viață pentru foarte multe persoane”, a încheiat inspectorul școlar Ion Sandu.

Petruța RIDICHE

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )