Întâlnire de lucru, a ADR Sud Muntenia, cu autorităţile publice locale şi mediul de afaceri din judeţul Ialomiţa

Recent, Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia a organizat, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Ialomiţa, o întâlnire de lucru pentru prezentarea oportunităţilor de finanţare din Programul Regional (PR) Sud-Muntenia 2021-2027. La eveniment au participat: Liviu Muşat (directorul executiv al ADR Sud Muntenia); Marian Pavel (preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa); Alexandru Potor (administratorul public al judeţului Ialomiţa); Gabriela Călin (directorul Direcţiei Autorităţii de Management PR Sud-Muntenia 2021-2027); Andreea-Mirela Tache (directorul Cabinetului Directorului General al ADR Sud Muntenia); reprezentanţi ai UAT-urilor şi mediului de afaceri din judeţul Ialomiţa (peste o sută de participanţi).
Preşedintele CJ Ialomiţa, Marian Pavel a scos în evidenţă importanţa accesării fondurilor europene. „Este un lucru interesant şi o provocare acest Program. Făceam o analiză cu domnul director Liviu Muşat… Pe vechiul Program Operaţional Regional, judeţul Argeş a primit finanţări, pe IMM-uri, cât toate celelalte patru judeţe la un loc – ca număr de IMM uri şi ca sume. Mi-aş dori, foarte mult, ca lucrul acesta să nu se mai întâmple. Probabil că într-o perioadă determinată în timp şi sursele acestea de finanţare se vor epuiza. Iar atunci noi, ca unităţi administrativ teritoriale, fie că discutăm de judeţul Ialomiţa, fie de fiecare Primărie în parte, va trebui să ne creăm propriile noastre surse de dezvoltare. Iar acestea nu vin decât de la cei ce activează în zona privată, care dezvoltă business-uri sănătoase şi contribuie la bugetele consiliilor locale sau Judeţean. Aveţi tot sprijinul din partea noastră, ca să puteţi depune proiecte, să atrageţi fonduri europene pentru localităţile dumneavoastră şi judeţ”, a subliniat preşedintele Marian Pavel.

„Judeţul Ialomiţa are un potenţial deosebit şi tragem nădejdea că în acest program vom avea mai multe proiecte”

Directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat a spus că, prin această întâlnire de lucru, în calitate de Autoritate de Management pentru PR Sud-Muntenia 2021-2027, instituţia şi-a propus să vină în întâmpinarea autorităţilor locale, dar şi a reprezentanţilor IMM-urilor, oferind informaţii despre posibilităţile de dezvoltare existente la nivel regional, tendinţele şi priorităţile Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia este Autoritate de management pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 şi va gestiona peste 1,57 miliarde de euro pentru cetăţenii din judeţele componente ale regiunii – Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman. „Am pornit Caravana de informare şi promovare a programului Regional Sud Muntenia 2021-2027. Suntem în judeţul Ialomiţa, la această secţiune dedicată mediului privat. Aşa cum spunea domnul preşedinte Marian Pavel şi noi, având în vedere atribuţiile pe care le avem potrivit legii, încercăm să dezvoltăm regiunea într-un mod cât se poate de armonios. Ne dorim să avem cât mai multe proiecte din judeţele, aşa zis, mai sărace, mai puţin potente ale regiunii Sud Muntenia. Judeţul Ialomiţa are un potenţial deosebit şi tragem nădejdea că în acest program vom avea mai multe proiecte. Anume din judeţul Ialomiţa şi din celelalte. Numai Argeş are cât patru judeţe la un loc. Mă refer la Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi Ialomiţa. Aş vrea să schimbăm această situaţie, drept pentru care suntem pentru prima dată într-unul din aceste patru judeţe cu proiecte mai puţine din mediul privat. Haideţi să le arătăm celor din nordul regiunii că şi în sudul regiunii se pot face mai multe proiecte. Noi am încercat, în criteriile de evaluare şi selecţie, să dăm un mic impuls judeţelor mai mici şi sunt convins că vom avea mai multe proiecte de aici. Încă o dată vreau să-i mulţumesc domnului preşedinte al Consiliului Judeţean pentru colaborarea în organizarea acestui eveniment. Vreau să le mulţumesc şi colegilor mei. Nu va fi ultima întâlnire cu dumneavoastră. Cu siguranţă, de acum încolo, rămânem în contact în permanenţă. Adresele dumneavoastră de poştă electronică vor fi folosite pentru a vă aduce la cunoştinţă ultimele evoluţii ale programului, pe sectorul acesta de IMM-uri. Şi, aşa cum spuneam, vreau să fie un dialog cu dumneavoastră, să încercăm să rezolvăm cât mai multe dintre neclarităţile pe care le aveţi, chiar de la prima acţiune. Nu închei înainte de a vă spune că suntem prima regiune care avem aprobate, deci trecut de comitetul de monitorizare, toate criteriile. Aşteptăm ca la nivel naţional responsabilul pentru realizarea sistemului platformei de înregistrare a proiectelor şi de gestionare a întregii asistenţe financiare 2021-2027 pentru România, numit Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene să-şi facă datoria. Să finalizeze, în sfârşit, acest nou sistem, aşa încât să putem depune, evalua, contracta proiecte şi evident să trecem la implementare”, a precizat directorul ADR Sud Muntenia.

„O regiune competitivă prin inovare, digitalizare şi întreprinderi dinamice”

Misiunea de a prezenta prioritatea dedicată mediului de afaceri, i-a revenit directoarei Autorităţii de management din cadrul ADR Sud Muntenia, Gabriela Călin. Aceasta a informat că Programul Operaţional Regional Sud Muntenia 2021-2027 a fost aprobat în octombrie 2022 de către Comisia Europeană. În România, Programul este structurat pe 17 capitole de investiţii, dintre care prioritatea 1 este ce adresată mediului privat din regiune. Mai exact este vorba de „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare şi întreprinderi dinamice”. În cadrul priorităţii 1, obiectivul specific vizează intensificarea creşterii sustenabile, creşterea competitivităţii IMM-urilor şi crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiţii productive. Aici, vor fi eligibile întreprinderile mici şi mijlocii şi microîntreprinderile din regiunea Sud Muntenia. „În cadrul acestui obiectiv specific, ADR Sud Muntenia va organiza două apeluri de proiecte: un apel de proiecte destinat microîntreprinderilor din regiune şi unul apel de proiect destinat microîntreprinderilor întreprinderilor mici şi întreprinderii mijlocii din Regiunea Sud Muntenia. Activităţile eligibile precum şi criteriile de accesibilitate la finanţare sunt identice în cadrul celor două apeluri. Diferenţa constă în faptul că primul apel, destinat microîntreprinderilor, este o schemă de minimis în cazul căreia cofinanţarea potenţialilor beneficiari este de 10%. În cadrul celui de apel, unde sunt eligibile microîntreprinderile, întreprinderile mici şi întreprinderile mijlocii, apelul intră sub incidenţa legii ajutorului de stat, iar cofinanţarea este în conformitate cu harta ajutorului de stat, elaborată în baza hotărârii Guvernului 311 din 2020”, a menţionat Gabriela Călin, specificând că, solicitanţii eligibili pentru aceste apeluri de proiecte sunt societăţile constituite în baza legii societăţilor numărul 31/1990 republicată; societăţi cooperative constituite în baza legii numărul 1/2005 care se încadrează în categoria microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici non agricole din mediul rural şi urban, inclusiv din satele aparţinătoare acestora. Ca şi acţiuni indicative, pot fi enumerate investiţii în active necorporale, în vederea updatării tehnologice, ce vor conduce la îmbunătăţirea capacităţilor tehnice; investiţii în brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare; investiţii realizare de instrumente de comercializare online a produselor proprii ale solicitantului pentru crearea unui magazin virtual în care vor fi implementate diferite funcţionalităţi specifice comerţului electronic, respectiv publicarea cataloagelor de articole, preţuri şi stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronice; activităţi specifice economiei circulare, precum revalorificarea materiilor prime şi produselor; valorificarea deşeurilor şi produselor secundare proprii prin simbioză industrială, etc.; activităţi specifice internaţionalizării, de exemplu acces la Serviciul de intrare pe pieţe internaţionale sau piaţa unică pentru identificarea de oportunităţi de afaceri parteneri şi furnizare de asistenţă specializată pentru norme şi reglementări, participare la târguri şi expoziţii internaţionale; investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export; activităţi specifice certificării şi omologării produselor sau serviciilor inclusiv metodologii, proceduri de management şi producţie; activităţi de digitalizare a microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici drept activităţi conexe, ca parte a unui proiect integrat.
Pentru apelul destinat microîntreprinderilor, alocarea financiară este de 47.058.823,62 euro (FEDR plus BS), din care 40.000.000 euro din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 7.058.823,62 euro, de la bugetul de stat. În Cadrul apelului pentru microîntreprinderi întreprinderi mici şi mijlocii, alocarea financiară este de 122.400.000 euro – FEDR, la care se adaugă 15% contribuţia de la bugetul de stat. „Valoarea minimă şi maximă eligibilă, a unei cereri de finanţare, se distinge între cele două apeluri după cum urmează: în cazul apelului destinat microîntreprinderilor, valoarea minimă a unei cereri de finanţare este de 50.000 euro, iar valoarea maximă de 200.000 euro. Valoarea minimă şi maximă reprezintă minimul şi maximul eligibilului, ca echivalent în lei, la cursul de schimb valabil la data lansării apelului de proiecte. Valoarea totală a proiectului este nelimitată, urmând ca beneficiarul să îşi asume cofinanţarea tuturor cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului.  Pentru apelul destinat microîntreprinderilor întreprinderilor mici şi mijlocii, valoarea minimă şi maximă eligibilă se calculează după cum urmează: minim 300.000 euro şi valoarea maximă eligibilă este de 500.000 euro, dar nu mai mult de 10 ori decât cifra de afaceri netă, menţionată în situaţiile financiare aferente anului fiscal anterior depunerii cererii de finanţare, indiferent de clasa CAEN din care au fost obţinute veniturile. Sau poate ajunge până la 3 milioane euro, dar nu mai mult de 10 ori decât veniturile obţinute în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare din activitatea desfăşurată aferentă clasei CAEN pentru care se solicită finanţare, veniturile cuprinse în cifra de afaceri netă menţionată în situaţiile financiare dacă aceste venituri depăşesc 50.000 de euro. Este important să spunem că nivelul veniturilor aferente clasei CAEN va fi stabilit în conformitate cu un raport de expertiză financiar contabilă elaborat de către un expert fiscal sau contabil autorizat CECAR”, a punctat Gabriela Călin, adăugând că tipul apelului, în ambele cazuri, este un apel competitiv cu depuneri la termen. Mai precis, apelul va fi deschis pentru o perioadă de şase luni, timp în care solicitanţii pot depune proiecte. Proiectele care vor obţine pragul de excelenţă vor intra direct în contractare, celelalte intră în competiţie până la finalizarea fondurilor.
În ce priveşte criteriile de eligibilitate ale solicitanţilor, acestea sunt: să fie societăţi din Regiunea Sud Muntenia, să fi desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin a unui an fiscal integral, anterior depunerii cererii de finanţare, cel puţin începând cu data de 1 ianuarie 2022; să nu fi avut activitatea suspendată temporară, oricând în anul curent depunerii cererii de finanţare – 2023, dar şi în  anul fiscal anterior respectiv 2022; a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare respectiv 2022. Trebuie reţinut că nu se finanţează startup-urile, întreprinderile nou înfiinţate sau crearea de noi întreprinderi. La data depunerii cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiţie înscris ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta este autorizat sau nu, ca şi activitatea principală sau secundară. De asemenea, solicitantul trebuie să aibă capacitatea  financiară de a asigura contribuţia propriei de minimum 10% din valoarea eligibil a proiectului,  în cazul schemei de minimis şi 30% în cazul schemei privind ajutorul de stat regional combinat cu minimis; finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul) precum şi resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu prevedere cu prevederile legale aplicabile. La data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare, solicitantul nu trebuie să se afle în stare de faliment sau insolvenţă sau să facă obiectul unei proceduri de lichidare sau administrare judiciară; să nu fi fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru comiterea unei fraude sau infracţiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. Investiţia finanţată prin ajutor de minimis trebuie menţinută în Regiunea Sud Muntenia pe o perioadă de cel puţin cinci ani, de la data plăţii finale. Perioada de realizare a activităţilor proiectului după semnarea contractului de finanţare, nu trebuie să depăşească data de 31 decembrie 2029.

Marius BĂDRĂGAN

CATEGORII
Împărtășească Acest

COMENTARII

Wordpress (0)
Disqus (0 )